Hitzaldiak

DETERMINATZAILE SINTAGMA

Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Cuantificadores sin concordancia: Tres sistemas / When quantifiers do not agree: Three systems
Jardunaldia:
Wedisyn's 2nd Workshop on Syntactic Variation
Lekua:
Universitat de Barcelona, Barcelona
Urtea:
2011
Data:
February 17-18
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
On how the definite determiner affects quantifiers in Basque (and beyond)
Jardunaldia:
Basque Center on Cognition, Brain, and Language
Lekua:
Donostia/San Sebastián
Urtea:
2011
Data:
January 10
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Number agreement in Basque: Counting vs. measuring
Jardunaldia:
ELEBILAB Psycholinguistics Lab, University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz
Urtea:
2011
Data:
February 23
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Los cuantificadores sin concorancia: tres sistemas
Jardunaldia:
Wedisyn's 2nd Workshop on Syntactic Variation
Lekua:
Universitat de Barcelona, Barcelona
Urtea:
2011
Data:
February 17-18
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
On how a definite can get existential interpretation
Jardunaldia:
Exploring weak (in)definites across language (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences)
Lekua:
Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar, The Netherlands
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
The definiteness of the Basque definite determiner
Jardunaldia:
Workshop on languages with and without articles
Lekua:
Université Paris VIII, Paris
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Anastasia Giannakidou
Izenburua:
The definite determiner and contextual domain restriction
Jardunaldia:
Ecole Normale Superieure (ENS)
Lekua:
Paris
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
D and contextual domain restriction: a typological perspective from Greek, to Basque, to Slavic
Jardunaldia:
Formal Description of Slavic Languages 8, Workshop 'The Structure of NP/DP and its Implication for QP'
Lekua:
University of Potsdam (Germany)
Urtea:
2009
Data:
December 2-5
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Restriccion contextual del dominio vs. especificidad: definitud, indefinitud y la estructura del SQ
Jardunaldia:
Seminario de Linguistica Teorica LyCC Colloquium Series
Lekua:
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC, Madrid (Spain)
Urtea:
2009
Data:
January 14
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Number Agreement and the Way it Affects Measuring in Basque
Jardunaldia:
Workshop on Bare Nouns: Syntactic Projections and their Interpretations
Lekua:
Université Paris Diderot, Paris.
Urtea:
2009
Data:
November 26-27
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Number Agreement and Measuring in Basque
Jardunaldia:
Conference on Nominal and Verbal Plurality
Lekua:
Université Paris 8, Paris.
Urtea:
2009
Data:
November 6-7
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
The Definite Determiner as a Modifier
Jardunaldia:
Colloquium on Generative Grammar 19
Lekua:
Letren Fakultatea, UPV-EHU. Vitoria-Gasteiz (Spain)
Data:
April 1-3, 2009
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: Hiru sistema
Jardunaldia:
Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan
Lekua:
Bayonne, Lapurdi, Basque Country
Urtea:
2008
Data:
December 12-13
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Contextual Domain Restriction vs. Specificty
Jardunaldia:
Workshop on Basque
Lekua:
University of Chicago, Chicago (USA)
Urtea:
2008
Data:
October 27
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Measures and Counting in Basque
Jardunaldia:
Séminaire Dépendances Distributives: Pluralité Nominale et Verbale
Lekua:
Université Paris 8, Paris.
Urtea:
2008
Data:
January 28
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
A New Function for the Definite Determiner in Basque and Greek
Jardunaldia:
The 29th Annual Meeting of the Linguistics Department
Lekua:
Aristotle University of Thessaloniki
Urtea:
2008
Data:
May 2-3

KASUA ETA KOMUNZTADURA

Egilea(k):
Berro, Ane, Ane Odria & Beatriz Fernández
Izenburua:
The interaction between the implicit subject and the person restriction in Basque impersonals
Jardunaldia:
54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
Lekua:
Athens, Greece
Urtea:
2021
Data:
2021/8/30-2021/9/3
Egilea(k):
Odria, Ane, Ane Berro & Beatriz Fernández
Izenburua:
Arazo pertsonalak dauzka inpertsonaltasunak
Jardunaldia:
Hizkuntzalari Euskaldunen V. Topaketa. Kimu berriak euskal hizkuntzalaritzan.
Lekua:
Eibar, UEU
Urtea:
2021
Data:
2021/7/2
Egilea(k):
Odria Ane & Anna Pineda
Izenburua:
A comparative study of DOM in language-contact environments: the case of Catalan, Basque and Spanish
Jardunaldia:
Linguistic consequences of language contact Lekua online
Lekua:
Baiona (online)
Urtea:
2020
Data:
June 26
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
MDO, leismo y doblado de clítico en euskera y el español del país vasco
Jardunaldia:
IV Encuentro de Dialectos del Español
Lekua:
Online
Urtea:
2020
Data:
December 17
Egilea(k):
Berro Ane & Beatriz Fernández
Izenburua:
Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara
Jardunaldia:
Fontes Linguae Vasconum, 50
Lekua:
Iruñea
Urtea:
2019
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Datiboen izaera sintaktikoa Bigarren Mailako Predikazioaren eta Pertsona Kasuaren Murriztapenaren argitan
Jardunaldia:
FLV, 50 urte
Lekua:
Iruñea
Urtea:
2019
Data:
March, 6-7
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Differential Object Marking in Basque and Spanish dialects: a micro-comparative approach
Jardunaldia:
Differential Object Marking in Romance – towards microvariation
Lekua:
Paris
Urtea:
2018
Data:
November 9-10
Egilea(k):
Berro, Ane & Anna Pineda
Izenburua:
Aparent unaccusative unergatives in Basque and Romance
Jardunaldia:
Workshop on Voice
Lekua:
Cambridge
Urtea:
2017
Data:
2017/05/22-24
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
On the relation between ergativity and the subeventive structure in Basque
Jardunaldia:
LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage
Lekua:
Paris
Urtea:
2016
Data:
2016/05/02
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Basque and Romance in contact. The case of some intransitive verbs
Jardunaldia:
Language Contact from an I-Language Perspective
Lekua:
Donostia / San Sebastián
Urtea:
2016
Data:
2016/10/27-28
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Some (typological) thoughts on the applicative analysis of Basque -(k)i
Jardunaldia:
49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE)
Lekua:
Napoli
Urtea:
2016
Data:
August 31 - September 3
Egilea(k):
Torrego, Esther (coauthored by Beatriz Fernández)
Izenburua:
Aspects of the grammar of addressee/allocutive agreement: The view from Basque
Jardunaldia:
Towards a Theory of Syntactic Variation
Lekua:
Bilbo
Urtea:
2013
Data:
June 5-7
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Jardunaldia:
25th Colloquium on Generative Grammar
Lekua:
Baiona
Urtea:
2015
Data:
May 21-23, 2015
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Jardunaldia:
La información sintáctica en los altas lingüísticos
Lekua:
Bartzelona
Urtea:
2015
Data:
2015/11/26-27
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Dative Case in Basque DOM objects: a configurational approach
Jardunaldia:
48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
Lekua:
Leiden
Urtea:
2015
Data:
September 2-3
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
The structural Case of Basque DOM objects: not only functional, but also configurational
Jardunaldia:
Colloquium on Generative Grammar 25
Lekua:
Baiona
Urtea:
2015
Data:
May 21-23
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
When the same morphological case does not mean the same Case assignment: the case of Basque datives
Jardunaldia:
Console XXII
Lekua:
Lisbon
Urtea:
2014
Data:
January 8-10
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
In favor of an Agree-based DOM dative in Basque (and beyond)
Jardunaldia:
Penn Linguistics Conference (PLC)
Lekua:
Philadelphia
Urtea:
2014
Data:
March 28-30
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
La expresión del interlocutor en los dialectos del vasco: una caracterización formal
Jardunaldia:
Wedisyn’s Fourth Workshop on Syntactic Variation
Lekua:
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
Urtea:
2013
Data:
April 18-19
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Stative uses of intransitive predicates and case variation: Evidence from Basque varieties
Jardunaldia:
Approaches to Complex Predicates
Lekua:
Paris
Urtea:
2013
Data:
May 29-31
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Jardunaldia:
Little v
Lekua:
Leiden
Urtea:
2013
Data:
October 25-26
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Ergatibotasuna, iragangaiztasuna eta aditz laguntzailearen hautaketa euskal hizkeretan
Jardunaldia:
Hizkuntzalari Euskaldunen I. Topaketak
Lekua:
Eibar
Urtea:
2013
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Zoruak eta sabaiak bat egiten dute ergatiboan
Jardunaldia:
IKER Mintegia
Lekua:
Baiona (IKER-UMR)
Urtea:
2013
Data:
December 9
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Una reflexión sobre la selección del auxiliar en euskera
Jardunaldia:
Wedisyn's Fourth Workshop on Syntactic Variation
Lekua:
Santiago de Compostela, Galiza
Urtea:
2013
Data:
April 18-19
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
On the nature of case and agreement checking in Basque varieties with Differential Object Marking
Jardunaldia:
Societas Linguistica Europaea, 46th Annual Meeting
Lekua:
Split
Urtea:
2013
Data:
September 18-21
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Osagarrien Markapen Bereizgarria euskal hizkeretan
Jardunaldia:
Hizkuntzalari Euskaldunen I. Topaketak (UEU)
Lekua:
Eibar
Urtea:
2013
Data:
July 4
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Two ways of getting a dative in Basque dialects
Jardunaldia:
1st UCL Graduate Conference in Linguistics
Lekua:
London
Urtea:
2013
Data:
November 7-8
Egilea(k):
Odria, Ane, Beatriz Fernández & Milan Rezac
Izenburua:
When Basque and Spanish met: A micro and macrocomparative approach to Differential Object Marking
Jardunaldia:
25th Scandinavian Conference on Linguistics
Lekua:
Reykjavik
Urtea:
2013
Data:
May 13-15
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Statives and Middles in Basque varieties: first steps
Jardunaldia:
Hizkuntzalaritza Formaleko Ikertzaile Gazteen Topaketa
Lekua:
June 27, Gasteiz (UPV/EHU)
Urtea:
2012
Egilea(k):
Berro, Ane & Ane Odria
Izenburua:
Intransitivization of reflexive and reciprocal predicates in Basque. The case of bivalent ditransitive predicates
Jardunaldia:
Wedisyn's 3rd Workshop on Syntactic Variation
Lekua:
Uviéu-Oviedo
Urtea:
2012
Data:
March 22-23
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
On the nature of Basque datives in bivalent unergatives
Jardunaldia:
Syntax of the World's languages V
Lekua:
University of Zagreb, Dubrovnik
Urtea:
2012
Data:
October 1-4
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
A Basque approach to Differential Object Marking
Jardunaldia:
Syntax of the World's languages V
Lekua:
University of Zagreb, Dubrovnik
Urtea:
2012
Data:
October 1-4
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
Marcado diferencial de objecto en las variedades del euskera
Jardunaldia:
Wedisyn's 3rd Workshop on Syntactic Variation
Lekua:
Uviéu, Asturies
Urtea:
2012
Data:
March 22-23
Egilea(k):
Haddican, William & Arantzazu Elordieta
Izenburua:
V≥2 and Addressee Agreement in Basque
Jardunaldia:
Penn Linguistics Colloquium 36
Lekua:
University of Pennsylvania
Urtea:
2012
Egilea(k):
Haddican, William & Arantzazu Elordieta
Izenburua:
V≥2 and Addressee Agreement in Basque
Jardunaldia:
Penn Linguistics Colloquium 36
Lekua:
University of Pennsylvania
Urtea:
2012
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Zergatik ikusi dizut?
Jardunaldia:
IKER Mintegia (IKER-UMR)
Lekua:
Baiona
Urtea:
2012
Data:
June 7
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Postpositional and structural datives in Basque DOM constructions
Jardunaldia:
Hizkuntzalaritza Formaleko Ikertzaile Gazteen Topaketa (UPV/EHU)
Lekua:
Gasteiz
Urtea:
2012
Data:
June 27
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
The Basque auxiliary verb
Jardunaldia:
Grammatical Diversity, New York University (NYU)
Lekua:
New York
Urtea:
2012
Data:
November 8
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Differential object marking and object case/agreement checking in Basque dialects
Jardunaldia:
NYU Syntax/Semantics Brown Bag, New York University (NYU)
Lekua:
New York
Urtea:
2012
Data:
November 16
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Micro-variación en las construcciones inacusativas de dativo posesivo del vasco / Unaccusative predicates with possessor datives in Basque
Jardunaldia:
Wedisyn's 2nd Workshop on Syntactic Variation
Lekua:
Universitat de Barcelona, Barcelona
Urtea:
2011
Data:
February 17-18
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: Evidence from Basque varieties
Jardunaldia:
6th Athens Postgraduate Conference
Lekua:
National and Kapodistrian University of Athens, Athens
Urtea:
2011
Data:
May 13-15
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Subject case variation and auxiliary alternation in Basque
Jardunaldia:
Syntax/semantics Brown Bag
Lekua:
New York University (NYU), New York City
Urtea:
2011
Egilea(k):
Berro, Ane & Ane Odria
Izenburua:
Subject and object case variation: Dialectal evidence from Basque
Jardunaldia:
Variation and Typology: New trends in syntactic research
Lekua:
Helsinki
Urtea:
2011
Data:
August 25-27
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
From a Basque with bare nouns to a Basque without
Jardunaldia:
Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)
Lekua:
Bilbo, Vitoria-Gasteiz
Urtea:
2011
Data:
October 8-10
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Beñat Oyharçabal
Izenburua:
Datives and adpositions in Basque
Jardunaldia:
Basque Comparative Syntax (An encounter with Richard S. Kayne)
Lekua:
Bilbo, Vitoria-Gasteiz
Urtea:
2011
Data:
October 8-10
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Evidencia dialectal y pan-dialectal a favor de la distinción entre dativos altos y bajos / Dialectal and pan-dialectal evidence in favour of high and low datives in Basque
Jardunaldia:
Wedisyn's 2nd Workshop on Syntactic Variation
Lekua:
Universitat de Barcelona, Barcelona
Urtea:
2011
Data:
February 17-18
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Sintaxiak euskalkietatik ikas dezakeenaz: datiboen kartografia adibide
Jardunaldia:
Euskalkien jatorria eta bilakaera. XXX. Donostiako Uda Ikastaroak/XXIII Europar ikastaroak
Lekua:
Donostia/San Sebastian, Basque Country
Urtea:
2011
Data:
July 1st
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
A short trip to Basque datives in bivalent unergatives
Jardunaldia:
Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)
Lekua:
Bilbo, Vitoria-Gasteiz, Basque Country
Urtea:
2011
Data:
November 8-10
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
Differential object marking in Basque variaties
Jardunaldia:
Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)
Lekua:
Bilbo, Vitoria-Gasteiz, Basque Country
Urtea:
2011
Data:
October 8-10
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Factors involved in the Dative/Absolutive marking of the object in Basque: affectedness and animacy
Jardunaldia:
Seminario del Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Lekua:
Barcelona
Urtea:
2011
Data:
September 30
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Ergative and absolutive subjects in bivalent intransitive constructions and alternating object marking
Jardunaldia:
Wedisyn's 1st Workshop on syntactic microvariation
Lekua:
Baiona, Lapurdi, Basque Country
Urtea:
2010
Data:
March 4-5
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment
Jardunaldia:
2nd Leipzig Students' Conference in Linguistics (LESCOL)
Lekua:
Leipzig
Urtea:
2010
Data:
September
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: evidence from Basque varieties
Jardunaldia:
The 7th Workshop on Syntax and Semantics (WoSS)
Lekua:
Nantes
Urtea:
2010
Data:
October 27-28
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Tracking variation in datives in north eastern Basque dialects
Jardunaldia:
4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective,
Lekua:
Donostia/San Sebastian, Basque Country
Urtea:
2010
Data:
June 21-23
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Bivalent unergatives in Basque
Jardunaldia:
Syntax of the World's Languages IV
Lekua:
Lyon
Urtea:
2010
Data:
September 23-26
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
Dative displacement in Basque: Between dative and primary indirect objects
Jardunaldia:
Syntax of the World's Languages IV
Lekua:
Lyon
Urtea:
2010
Data:
September 23-26
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Absolutive/dative alternating verbs in Basque
Jardunaldia:
Wedisyn's 1st Workshop on Syntactic Variation (IKER-UMR)
Lekua:
Baiona
Urtea:
2010
Data:
March 4-5
Egilea(k):
Rezac, Milan & Beatriz Fernández
Izenburua:
Theoretical approaches to Dative Displacement
Jardunaldia:
4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective
Lekua:
Donostia/San Sebastian, Basque Country
Urtea:
2010
Data:
June 21-23
Egilea(k):
Rezac, Milan, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Izenburua:
The structural ergative of Basque and the theory of Case
Jardunaldia:
Conference on Generative Linguistics 5: Case at the Interfaces
Lekua:
CRISSP / Hogeschool-Universiteit Brussel, Bruxelles
Urtea:
2010
Data:
December 2-3
Egilea(k):
Rezac, Milan, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Izenburua:
The structural ergative of Basque and the theory of Case
Jardunaldia:
Research Nets in Humanities. Workshop at the University of The Basque Country (UPV/EHU)
Lekua:
Vitoria-Gasteiz, Basque Country
Urtea:
2010
Data:
November 11-12
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
NOR-NORI aditz-jokoko pertsona-murriztapena: hedadurari eta bilakaerari buruzko ohar batzuk corpusetako datuen argitan
Jardunaldia:
XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak
Lekua:
Donostia/San Sebastian, Basque Country
Urtea:
2009
Data:
July 2-3
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Construcciones inacusativas con dativos posesivos y dativos de interés en vasco
Jardunaldia:
Seminario de Lingüística Teórica
Lekua:
CSIC, Madrid
Urtea:
2009
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Jabe eta interes datibodun egitura inakusatiboak
Lekua:
Bayonne, Lapurdi, Basque Country
Urtea:
2009
Data:
June 9
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Minimal Correlatives in Basque
Jardunaldia:
University of Padova
Lekua:
Padova
Urtea:
2009
Data:
January
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Optional Long Distance Agreement in Basque
Jardunaldia:
University of Padova
Lekua:
Padova
Urtea:
2009
Data:
January
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Case and Agreement in Basque Long Distance Agrement
Jardunaldia:
25th Colloquium on Generative Grammar
Lekua:
UPV/EHU. Vitoria-Gasteiz, Basque Country
Urtea:
2009
Data:
April
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Datibo alternatiboak hizkeretan eta hiztegian
Jardunaldia:
XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak
Lekua:
Donostia
Urtea:
2009
Data:
July 2-3
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Core and Peripheral Datives: Dative Agreement Drop in Basque
Jardunaldia:
Case in and across languages
Lekua:
Helsinki
Urtea:
2009
Data:
August
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean
Jardunaldia:
XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak
Lekua:
Donostia/San Sebastian, Basque Country
Urtea:
2009
Data:
July 2-3
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Euskararen kasu-sistema ergatiboa ala ergatiboak: ergatibotasunaren analisi dialektologiko baterako lehen urratsak
Jardunaldia:
Aldaketa eta aldaerak euskaran eta euskal testugintzan
Lekua:
Bayonne, Basque Country
Urtea:
2008
Data:
December 12-13
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Tensed Clauses and Case Theory
Jardunaldia:
2nd Meeting of the European Research Net in Linguistics
Lekua:
UPV/EHU, Donostia-San Sebastián, Basque Country
Urtea:
2008
Data:
June 23-24
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Beñat Oihartzabal
Izenburua:
Locational datives and dative agreement in the Eastern Dialects of Basque
Jardunaldia:
3rd European Dialect Syntax Meeting
Lekua:
Venice
Urtea:
2008
Data:
September 18-21
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Beñat Oihartzabal
Izenburua:
Leku-datiboa ekialdeko zenbait hizkeratan
Jardunaldia:
Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan
Lekua:
Bayonne, Lapurdi, Basque Country
Urtea:
2008
Data:
December 12-13
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Quirky dative objects in Basque
Jardunaldia:
3rd European Dialect Syntax Meeting
Lekua:
Venice
Urtea:
2008
Data:
September 18-21
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Josu Landa
Izenburua:
Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean
Jardunaldia:
Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan
Lekua:
Bayonne, Lapurdi, Basque Country
Urtea:
2008
Data:
December 12-13
Egilea(k):
Rezac, Milan
Izenburua:
Person restrictions in Basque intransitives
Jardunaldia:
Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan
Lekua:
Bayonne, Lapurdi, Basque Country
Urtea:
2008
Data:
December 12-13
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
“Euskararen ergatibotasuna: ohar batzuk dakigunaz eta ez dakigunaz”
Jardunaldia:
IIº Congreso de la Cátedra Koldo Mitxelena
Lekua:
UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, Basque Country
Urtea:
2007
Data:
October 8-11
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Pablo Albizu
Izenburua:
Jardunaldia:
Workshop on Syntactic Doubling
Lekua:
Mertens Instituut, Amsterdam
Urtea:
2006
Data:
March 16-17
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
“Dativos y ergatividad en vasco: condiciones sintácticas para un desencuentro”
Jardunaldia:
V Congreso General de Lingüística
Lekua:
Universidad de León, León
Urtea:
2002
Data:
March 5-8
Egilea(k):
Albizu, Pablo & Beatriz Fernández
Izenburua:
“Datives’ intervention effect on Ergativity in Basque”
Jardunaldia:
XII Coloquium on Generative Grammar
Lekua:
Universidade Nova de Lisboa
Urtea:
2002
Data:
April 15-17
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
“Datibo kasudun sintagmen izaera sintaktikoaren inguruan: eztabaidarako oinarrizko datu batzuk”
Jardunaldia:
Euskaltzaindiaren Nazioarteko XV. Biltzarra P. Lafitteren Omenez
Lekua:
Bayonne, Basque Country
Urtea:
2001
Data:
September 20-21
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
“Ars mutandi: la concordancia alocutiva en la interfaz sintaxis-morfología”
Jardunaldia:
1ª Reunió de la Xarxa temàtica de Gramática Teòrica (2000XT-00032)
Lekua:
Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona
Urtea:
2001
Data:
September 19
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Have/Be Selection in Basque
Jardunaldia:
Workshop on Perfective Auxiliaries
Lekua:
University of Manchester, Manchester
Urtea:
2000
Data:
June 2-4

PERPAUS JOKATUGABEAK

Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Word order and transparency in Basque modal constructions
Jardunaldia:
Sao Paulo Conference on Minimalism and Interfaces
Lekua:
University of Sao Paulo, Brazil
Urtea:
2010
Data:
December
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Modal complements in Basque
Jardunaldia:
The 9th Bucharest Meeting in Generative Linguistics
Lekua:
Bucharest, Roumania
Urtea:
2010
Data:
September

INFORMAZIO EGITURA

Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
The FOFC and Basque modal constructions
Jardunaldia:
Basque Comparative Syntax (An encounter with Richard S. Kayne)
Lekua:
Bilbo, Vitoria-Gasteiz
Urtea:
2011
Data:
October 8-10
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Basque focus at the interfaces
Jardunaldia:
Seminar on the Typology of Theme and Rheme (Linguistic Association of America, LSA)
Lekua:
Boulder, Colorado
Urtea:
2011
Data:
July 9-10
Egilea(k):
Haddican, William & Arantzazu Elordieta
Izenburua:
V≥2 and Verb focus in Basque
Jardunaldia:
Basque Comparative Syntax (An encounter with Richard S. Kayne)
Lekua:
Bilbo, Vitoria-Gasteiz
Urtea:
2011
Data:
October 8-10
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Wh-in situ in Spanish
Jardunaldia:
Sao Paulo Conference on Minimalism and Interface
Lekua:
University of Sao Paulo, Brazil
Urtea:
2010
Data:
December
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
The focus landscape of Basque
Jardunaldia:
Theme and Rheme under Focus (Workshop organized by the Fédération Typologie et Universaux)
Lekua:
Paris
Urtea:
2010
Data:
November
Egilea(k):
Irurtzun, Aritz & Maia Duguine
Izenburua:
A-T mugimendua eta euskalkien arteko aldakortasuna
Jardunaldia:
XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak
Urtea:
2009
Data:
July 2-3
Egilea(k):
Landa, Josu
Izenburua:
Hitz hurrenkeraren bektoreak Ereduzko Prosa Gauren argitan: Corsintax
Jardunaldia:
XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak
Urtea:
2009
Data:
July 2-3

EBIDENTZIALAK

Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Quotative expansions
Jardunaldia:
25th Going Romance
Lekua:
Utrecht, The Netherlands
Urtea:
2011
Data:
8-10 December
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Evidentials and evidential strategies in the Basque dialect continuum
Jardunaldia:
5th Edisyn European Dialect Syntax Meeting
Lekua:
Amsterdam
Urtea:
2011
Data:
June 25
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
The Basque interrogative particle ote
Jardunaldia:
Seminar on Special Questions (Organized by the Fédération Typologie et Universaux)
Lekua:
Paris
Urtea:
2010
Data:
April 2010
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
The Basque hearsay evidential and syntactic variation
Jardunaldia:
Talk delivered at the Syntactic Seminar of the University of Padova
Lekua:
University of Padova, Padova
Urtea:
2010
Data:
February 18
Egilea(k):
Ricardo Etxepare
Izenburua:
Omen bariazioan
Jardunaldia:
XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak
Lekua:
Donostia/San Sebastian, Basque Country
Urtea:
2009
Data:
July 2-3

BESTELAKOAK

Egilea(k):
Berro, Ane & Beatriz Fernández
Izenburua:
Basque mediopassives in the middle
Jardunaldia:
Euskal Hizkuntzalaritza Jardunaldia
Lekua:
Bilbo
Urtea:
2020
Data:
2020-09-25
Egilea(k):
Fernández Beatriz
Izenburua:
Tan distintas y sin embargo, tan semejantes: una reflexión heterodoxa sobre el euskera y el castellano
Jardunaldia:
Zaragoza Lingüística. Seminario permanente de investigaciones lingüísticas
Lekua:
Zaragoza, Spain
Urtea:
2018
Data:
2018 April 24
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Bidaia hizkuntzaren erraietaraino
Jardunaldia:
Jakin-mina, Jakiunde (Zientzia, Arte eta Letren Akademia)
Lekua:
Vitoria-Gasteiz, Basque Country
Urtea:
2018
Data:
January 19
Egilea(k):
Orbegozo, Itziar
Izenburua:
Análisis formal de las oraciones imperativas y hortativas del euskera
Jardunaldia:
XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018)
Lekua:
Vigo (Galiza)
Urtea:
2018
Data:
2018/06/13-15
Egilea(k):
Orbegozo, Itziar
Izenburua:
Towards a syntactic analysis of Basque imperative phrases
Jardunaldia:
51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
Lekua:
Tallinn (Estonia)
Urtea:
2018
Data:
2018/08/29-09/19
Egilea(k):
Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández
Izenburua:
Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera
Jardunaldia:
O XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018)
Lekua:
Vigo
Urtea:
2018
Data:
2018/06/13-15
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Basque adjectival participles are functionally richer
Jardunaldia:
50th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea 2017
Lekua:
Zürich (Switzerland)
Urtea:
2017
Data:
2017/09/10-13
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Pluractionals and more. The cumulative suffix KA in Basque
Jardunaldia:
LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage
Lekua:
Paris
Urtea:
2017
Data:
2017/03/13
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
The syntax and semantics of KA. A cumulative suffix in Basque
Jardunaldia:
IKER UMR 5478 (CNRS)
Lekua:
Baiona
Urtea:
2017
Data:
2017/03/15
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Euskara gaztelaniadunentzat: gogoeta heterodoxoak gramatikaren muinetik
Jardunaldia:
Atzerriko Unibertsitateetan eta goi-mailako zentroetan euskara irakasteko prestakuntza ikastaroa, Etxepare Institutua
Lekua:
Donostia
Urtea:
2017
Data:
2017/10/21
Egilea(k):
Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández
Izenburua:
Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): Euskal aldakortasun morfosintaktikoa erakusten duen sareko datu basea
Jardunaldia:
EUDIA-6 WORKSHOP Linguistic variation in the Basque language and Education
Lekua:
Leioa
Urtea:
2017
Data:
2017/06/09
Egilea(k):
Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández
Izenburua:
Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV): An Online Database on Basque Morphosyntactic Variation
Jardunaldia:
50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
Lekua:
Zurich (Switzerland)
Urtea:
2017
Data:
2017/09/10-13
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Looking for the verbal category in Basque syntax: not found
Jardunaldia:
42 Incontro di Grammatica Generativa
Lekua:
Lecce (Italy)
Urtea:
2016
Data:
2016/2/18-20
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
La situación sociolingüística de la lengua vasca en el País Vasco y Navarra
Jardunaldia:
La Spagna Plurale
Lekua:
Alma Mater Studiorum, Universitá di Bologna, Bologna (Italia)
Urtea:
2014
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Bilingüismo y dinámica de las lenguas en contacto
Jardunaldia:
Contacto de Lenguas en contextos multiculturales (Primeras Jornadas de Reflexión)
Lekua:
Universidad del Atlántico /CELIKUD/Ministerio de Educación, Barranquilla (Colombia)
Urtea:
2014
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Alfabetización en contextos multilingües
Jardunaldia:
XI Congreso Internacional de Lingüística General
Lekua:
Universidad de Navarra, Iruñea/Pamplona
Urtea:
2014
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Multilingüismo y realidad sociolingüística de las lenguas en contacto
Jardunaldia:
VI Congreso Internacional de la lengua española
Lekua:
Ciudad de Panamá (Panamá)
Urtea:
2013
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
La lengua estándar y las variedades de uso de las lenguas
Jardunaldia:
Sociolingüística y Didáctica de las lenguas de las comunidades indígenas en Colombia
Lekua:
Ministerio de Educación, Bogotá, Colombia
Urtea:
2012
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Disponibilidad léxica y variación según Modelos de Enseñanza en el País Vasco
Jardunaldia:
XXXIII Cursos Internacionales de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)
Lekua:
Donostia
Urtea:
2012
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Sobre variación lingüística
Jardunaldia:
X Congreso Internacional de Lingüística General
Lekua:
Universidad de Zaragoza, Zaragoza
Urtea:
2012
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Análisis de la vitalidad sociolingüística del euskera
Jardunaldia:
XVI Congreso Internacional de ALFAL
Lekua:
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Contact and change in a restrictive theory of parameters
Jardunaldia:
Minimalism and linguistic variation
Lekua:
Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona
Urtea:
2010
Data:
January 14-15
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
La revitalización del euskera
Jardunaldia:
IX Congreso Internacional de Lingüística General
Lekua:
Universidad de Valladolid, Valladolid
Urtea:
2010
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Mapa sociolingüístico europeo
Lekua:
Instituto Cervantes: Madrid
Urtea:
2010
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Situación sociolingüística del euskera
Jardunaldia:
Ecolingua
Lekua:
Xunta de Galicia, Vigo
Urtea:
2009
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
La comunidad de habla del wayuunaiki, lengua arawak de la Guajira colombo-venezolana
Jardunaldia:
El valor de la diversidad metalingüística. VIII Congreso Internacional de Lingüística General)
Urtea:
2008
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
El País Vasco: Situación sociolingüística de las lenguas en contacto
Jardunaldia:
III Jornadas de Lingüística Hispánica
Lekua:
Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca
Urtea:
2008
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
El Proceso de Normalización del Euskera (1981-2001) en la Comunidad Autónoma Vasca: La situación actual del euskera en el País Vasco
Jardunaldia:
XXVI AESLA INTERNATIONAL CONFERENCE
Lekua:
Universidad de Almería, Almería
Urtea:
2008
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Situación sociolingüística del español en el País Vasco: modelos de enseñanza bilingüe
Jardunaldia:
XIII Jornadas sobre la Enseñanza de la Lengua Española
Lekua:
Universidad de Granada, Granada
Urtea:
2007
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Sociolingüística de las lenguas en contacto
Jardunaldia:
I Jornadas de Lingüística Vasco-Románica
Lekua:
Deustuko Unibertsitatea/Universidad de Deusto
Urtea:
2007
Data:
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Lenguas y culturas en contacto: diversidad sociolingüística en Colombia
Jardunaldia:
II International Conference on Languages and Cultures of the World
Lekua:
Universidad de Granada, Granada
Urtea:
2006
Egilea(k):
Maitena Etxebarria
Izenburua:
Grammaire Théorique et Pratique de la Langue Espagnole (1864) de Domingo Gildo
Jardunaldia:
V Congreso Internacional de Historiografía Lingüística
Lekua:
Universidad de Murcia, Murcia
Urtea:
2005
Egilea(k):
Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández
Izenburua:
Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez)
Jardunaldia:
Euskal Hizkuntzalaritza 2021 DU Jardunaldia
Lekua:
Bilbo, Deustuko Unibertsitatea
Urtea:
2021
Data:
2021-12-17