Liburuetako kapituluak

BOZA

Egilea(k):
Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández
Izenburua:
Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez)
Liburua:
Papers on Basque Linguistics in Honor of Jon Andoni Franco Elorza
Argitaratzailea(k):
Alexander Iribar & Irene Barberia
Argitaletxea:
Deustuko Unibertsitatea
Urtea:
2022

KASUA ETA KOMUNZTADURA

Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Differential Object Marking in Basque and Spanish dialects
Liburua:
Basque and Romance: Aligning grammars
Argitaratzailea(k):
Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
Brill
Urtea:
2019
Egilea(k):
Zuñiga, Fernando & Beatriz Fernández
Izenburua:
Grammatical relations in Basque
Liburua:
Argument selectors. A new perspective on Grammatical Relations. Typological Studies in Language 123
Argitaratzailea(k):
Alena Witzlack-Makarevich & Balthasar Bickel
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2019
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
On the relation between ergativity, stativity and the verbal configuration of Basque
Liburua:
Microparameters in the grammar of Basque
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2016
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
Differential Object Marking in Basque varieties
Liburua:
Microparameters in the grammar of Basque
Argitaratzailea(k):
Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2016
Egilea(k):
Ortiz de Urbina, Jon & Beatriz Fernández
Izenburua:
Datives in Basque bivalent unergatives
Liburua:
Microparameters in the grammar of Basque
Argitaratzailea(k):
Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2016
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Liburua:
Approaches to complex predicates
Argitaratzailea(k):
Lea Nash & Pollet Samvelian
Argitaletxea:
Brill
Urtea:
2015
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Liburua:
Ibon Sarasola, gorazarre. Homenatge. Homenaje
Argitaratzailea(k):
Beatriz Fernández & Pello Salaburu
Argitaletxea:
UPV/EHU Argitalpen Zerbitzua
Urtea:
2015
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Beñat Oihartzabal
Izenburua:
Datives and adpositions in north-eastern Basque
Liburua:
Variation in datives: a micro-comparative perspective
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
Oxford University Press
Urtea:
2013
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Variation in datives: A micro-comparative perspective: An introduction
Liburua:
Variation in datives: A micro-comparative perspective
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
Oxford University Press
Urtea:
2013
Egilea(k):
Rezac, Milan & Beatriz Fernández
Izenburua:
Liburua:
Variation in datives: a micro-comparative perspective
Argitaratzailea(k):
Beatriz Fernández & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
Oxford University Press
Urtea:
2013
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Number agreement in Basque: Counting vs. measuring
Liburua:
Noun Phrase and Nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Contact and change in a restricted theory of parameters
Liburua:
Parameters and linguistic variation
Argitaratzailea(k):
Picallo, Carme
Argitaletxea:
Oxford University Press
Urtea:
Argitarabidean
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Liburua:
Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG)
Argitaratzailea(k):
P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola
Argitaletxea:
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Urtea:
2012
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Liburua:
Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG)
Aldizkaria:
Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG). DEA research work
Argitaratzailea(k):
P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola
Argitaletxea:
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Urtea:
2010
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Liburua:
Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG)
Argitaratzailea(k):
P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola
Urtea:
2008-2010
Egilea(k):
Albizu, Pablo & Beatriz Fernández
Izenburua:
Liburua:
Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza
Argitaratzailea(k):
Beatriz Fernández & Itziar Laka
Argitaletxea:
UPV/EHU
Urtea:
2006
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Liburua:
Erramu Boneta: Festscrift for Rudolf P.G. de Rijk. ASJU 44
Zenbakia:
44
Argitaratzailea(k):
Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga & Joseba Lakarra
Argitaletxea:
UPV/EHU
Urtea:
2002
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Liburua:
Kasu eta komunztaduraren gainean. On Case and Agreement
Argitaratzailea(k):
Beatriz Fernández & Pablo Albizu
Argitaletxea:
UPV/EHU
Urtea:
2001
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
On Split Ergativity: Evidence from Basque
Liburua:
Papers on Morphology and Syntax. Cycle Two , MITWPL 34
Argitaratzailea(k):
Vivian Lin, Cornelia Krause, Benjamin Bruening & Karlos Arregi
Argitaletxea:
MIT Press
Urtea:
2001
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Liburua:
El verbo entre el léxico y la gramática. Grammaton I
Argitaratzailea(k):
A. Veiga, V.M. Longa & J. Anderson
Argitaletxea:
Tris Tras
Urtea:
2000
Egilea(k):
Albizu, Pablo & Luis Eguren
Izenburua:
Liburua:
Morphological Analysis in Comparison
Argitaratzailea(k):
W. Drexler et al.
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2000
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Pablo Albizu
Izenburua:
Liburua:
The Proceedings from the Panels of the Chicago Linguistic Society's Thirty-sixth Meeting. Volume 36-2
Argitaratzailea(k):
Akira Okrent & John P. Boyle
Argitaletxea:
Chicago Linguistic Society
Urtea:
2000
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Liburua:
Theoretical Issues on the Morphology-Syntax Interface
Argitaratzailea(k):
Amaya Mendikoetxea & Myriam Uribe-Etxebarria
Urtea:
1997
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Liburua:
Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak
Argitaratzailea(k):
Pablo Albizu & Beatriz Fernández
Argitaletxea:
UPV/EHU & Arabako Foru Aldundia
Urtea:
2004
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Komunztadura, hiru ikuspegi (I): Datibo Argumentuak eta Mugimendu Laburrena
Liburua:
Basque and (Paleo)Hispanic Studies in the wake of Michelena's work
Argitaratzailea(k):
Joakin Gorrotxategi
Argitaletxea:
UPV/EHU
Urtea:
2003
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
DOM and datives in Basque: not as homogeneous as they might seem
Liburua:
Differential objects and datives - a homogeneous class?
Aldizkaria:
Linguisticae Investigationes
Zenbakia:
42-1
Argitaratzailea(k):
Anna Pineda & Monica Alexandrina Irimia
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2019
Egilea(k):
Odria, Ane & Anna Pineda
Izenburua:
A micro-comparative approach to DOM in language-contact environments: the case of Catalan, Basque and Spanish
Liburua:
DOM in Romance: towards microvariation (John Benjamins)
Urtea:
Argitarabidean

PERPAUS JOKATUGABEAK

Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-etxebarria
Izenburua:
DPs and Nominalization in Basque. An introduction.
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Myriam Uribe-Etxebarria
Izenburua:
Clausal nominalizations in Basque
Liburua:
Nouns and nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-Etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Myriam Uribe-Etxebarria
Izenburua:
Denominal modals in Basque
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Haddican, William & George Tsoulas
Izenburua:
A continuum of deficiency for Basque infinitives
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012

INAKUSATIBOAK ETA INERGARTIBOAK

Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
(In)transitive verbs: Unergatives and unaccusatives
Liburua:
Basque and Romance: Aligning grammars
Argitaratzailea(k):
Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
Brill
Urtea:
2019

DETERMINATZAILE SINTAGMA

Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
The way the definite determiner affects quantifiers in Basque (and beyond)
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-Etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Anastasia Giannakidou
Izenburua:
D-heads, domain restriction, and variation: from Greek and Basque to St'át'imcets Salish
Liburua:
The structure of the NP/DP in Slavic and beyond
Argitaletxea:
De Gruyter Mouton
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Levels of plurality in the Basque nominal expression
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-Etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Number Agreement in Basque: Counting vs. measuring
Liburua:
Noun Phrase and Nominalizations in Basque
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Liburua:
LII
Aldizkaria:
Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Anastasia Giannakidou
Izenburua:
Contextual restrictions and the definite determiner
Liburua:
Context-dependence, perspective and relativity
Argitaratzailea(k):
Recatani, F., I. Stojanovic & N. Villanueva
Argitaletxea:
de Gruyter Mouton
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Anastasia Giannakidou
Izenburua:
The definite article and the partitive in Basque: dialectal variation
Liburua:
Partitives
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2010
Egilea(k):
Schrücks, L., Urtzi Etxeberria, Anastasia Giannakidou & P. Kosta
Izenburua:
Introduction
Liburua:
The structure of the NP/DP in Slavic and beyond
Argitaratzailea(k):
Schrücks, L., Urtzi Etxeberria, Anastasia Giannakidou & P. Kosta
Argitaletxea:
Mouton de Gruyter
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Qantification in Basque
Liburua:
Handbook of Quantifiers in Natural Languages
Argitaletxea:
Springer
Urtea:
2012

BESTELAKOAK

Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Liburua:
Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje
Argitaratzailea(k):
Beatriz Fernández & Pello Salaburu
Argitaletxea:
UPV/EHU
Urtea:
2015
Egilea(k):
Salaburu, Pello
Izenburua:
Euskal hitz ibilienak
Liburua:
Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje
Argitaratzailea(k):
Beatriz Fernández & Pello Salaburu
Urtea:
2015
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Subordination and coordination
Liburua:
Handbook of Hispanic Linguistics
Argitaratzailea(k):
Hualde, Jose Ignacio, Antxon Olarrea & Erin O'Rourke
Argitaletxea:
Blackwell
Urtea:
Egilea(k):
Haddican, William, Eytan Zweig, & Daniel Ezra Johnson
Izenburua:
Change in the syntax of be like quotatives
Liburua:
Proceedings of DiGS XII
Argitaratzailea(k):
Biberauer, Theresa & George Walkden
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Focalization
Liburua:
A Grammar of Basque
Argitaratzailea(k):
Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
Mouton De Gruyter
Urtea:
2003
Egilea(k):
Hualde, Jose Ignacio & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Comparative constructions
Liburua:
A Grammar of Basque
Argitaratzailea(k):
Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
Mouton De Gruyter
Urtea:
2003
Egilea(k):
Ortiz de Urbina, Jon
Izenburua:
Semiauxiliary verbs
Liburua:
A Grammar of Basque
Argitaratzailea(k):
Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
Mouton De Gruyter
Urtea:
2003
Egilea(k):
Ortiz de Urbina, Jon
Izenburua:
Causatives
Liburua:
A Grammar of Basque
Argitaratzailea(k):
Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
Mouton De Gruyter
Urtea:
2003
Egilea(k):
Ortiz de Urbina, Jon
Izenburua:
Periphrastic constructions
Liburua:
A Grammar of Basque
Argitaratzailea(k):
Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
Mouton De Gruyter
Urtea:
2003
Egilea(k):
Ortiz de Urbina, Jon
Izenburua:
Word order
Liburua:
A Grammar of Basque
Argitaratzailea(k):
Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina
Argitaletxea:
Mouton De Gruyter
Urtea:
2003