Ezaugarriak

17. Zenbait aditz inergatibotako subjektu absolutiboak: borrokatu naiz (v dut )
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) (Ni) borrokatu naiz

Aldai, Gontzal. 2006. «Is Basque morphologically ergative? The semantic split-intransitive case marking system of Western Basque». In Beatriz Fernandez and Itziar Laka (eds.), Andolin Gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Leioa: UPV/EHU. 117-138.

Aldai, Gontzal. 2009. «Euskararen kasu markaketaren aldakortasun dialektala». In Beatriz Fernández, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare (eds.), Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. [Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), LII]. Donostia: UPV/EHU and Gipuzkoako Foru Aldundia. 5-19.

Berro, Ane and Ricardo Etxepare. 2017. «Ergativity in Basque». In Jessica Coon, Lisa M.Travis and Diane Massam (eds.), The Oxford Handbook of Ergativity. New York: Oxford University Press.

Berro, Ane. 2010. Unergative Predicates in Basque Varieties: Consequences for the Ergative Case Assignment. DEA research work, UPV/EHU. [Available in the Internet: http://www.ehu.eus/seg/ media/morf/5/12/2/1/sak/aneberrotesia.pdf]

Berro, Ane. 2012. «Three Levels of Root Insertion in Basque Intransitive Verbs». In Ernestina Carrilho and Beatriz Fernández (eds.), Journal of Portuguese Linguistics. Special Issue, 11-1. Lisboa: Ediçoes Colibrí-Universidade de Lisboa. 7-22.

Berro, Ane. 2015. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Ph.D. Diss., UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

Etxepare, Ricardo. 2003. «Valency and argument structure in the Basque Verb». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 363-425.

Fernández, Beatriz. 1997. Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz. Bilbo: UPV/EHU.

Holmer, Anders. 1999. «An active analysis of Basque ergativity». Fontes Linguae Vasconum 81: 189-225.

Hualde, José Ignacio. 2016. «On Basque dialects». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 15-36.

Laka, Itziar. 1993b. «Unergatives that Assign Ergative, Unaccusatives that Assign Accusative». In Jonathan D. Bobaljik and Colin Phillips (eds.), Papers on Case and Agreement I, MITWPL 18. Cambridge, MA: MITWPL. 149-172.

Levin, Beth. 1983. On the Nature of Ergativity. Ph.D. Diss., MIT.

Ortiz de Urbina, Jon. 1989. Parameters in the grammar of Basque. Dordrecht: Foris.

Oyharçabal, Beñat. 1992. «Structural case and inherent case marking: Ergaccusativity in Basque». Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), XXVII. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 309-342.

Eredu orokorra. Oro har, aditz inergatiboek subjektu ergatiboa eta *edun aditz laguntzailea hartzen dute.

(1) (Nik) borrokatu/borroka egin dut
ni.ERG borroka.PTCP/borroka egin.PTCP (3ABS).edun.1SG.ERG

Hizkera eredua. Hizkera batzuetan, aditz inergatibo batzuek subjektu absolutiboa eta izan aditz laguntzailea hartzen dute (afaldu, bazkaldu, borrokatu, jokatu, etab.).

(2) (Ni) borrokatu naiz
ni.ABS borroka.PTCP izan.1SG.ABS

Honen berri non: ekialdeko hizkerak (Oihartzabal 1992, Aldai 2006, 2009).

Kapitulua: Kasu eta komunztadura

Gako-hitzak: aditz inergatiboak, aditz laguntzaile alternantzia, ergatibotasuna, kasua

Aipamenak:

Aldai (2006, 2009), Berro (2010, 2012, 2015), Berro and Etxepare (2017), Etxepare (2003), Fernández (1997), Holmer (1999), Hualde (2016), Laka (1993b), Levin (1983), Oyharçabal (1992), Ortiz de Urbina (1989)

Aldai, Gontzal. 2006. «Is Basque morphologically ergative? The semantic split-intransitive case marking system of Western Basque». In Beatriz Fernandez and Itziar Laka (eds.), Andolin Gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Leioa: UPV/EHU. 117-138.

Aldai, Gontzal. 2009. «Euskararen kasu markaketaren aldakortasun dialektala». In Beatriz Fernández, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare (eds.), Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. [Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), LII]. Donostia: UPV/EHU and Gipuzkoako Foru Aldundia. 5-19.

Berro, Ane and Ricardo Etxepare. 2017. «Ergativity in Basque». In Jessica Coon, Lisa M.Travis and Diane Massam (eds.), The Oxford Handbook of Ergativity. New York: Oxford University Press.

Berro, Ane. 2010. Unergative Predicates in Basque Varieties: Consequences for the Ergative Case Assignment. DEA research work, UPV/EHU. [Available in the Internet: http://www.ehu.eus/seg/ media/morf/5/12/2/1/sak/aneberrotesia.pdf]

Berro, Ane. 2012. «Three Levels of Root Insertion in Basque Intransitive Verbs». In Ernestina Carrilho and Beatriz Fernández (eds.), Journal of Portuguese Linguistics. Special Issue, 11-1. Lisboa: Ediçoes Colibrí-Universidade de Lisboa. 7-22.

Berro, Ane. 2015. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Ph.D. Diss., UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

Etxepare, Ricardo. 2003. «Valency and argument structure in the Basque Verb». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 363-425.

Fernández, Beatriz. 1997. Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz. Bilbo: UPV/EHU.

Holmer, Anders. 1999. «An active analysis of Basque ergativity». Fontes Linguae Vasconum 81: 189-225.

Hualde, José Ignacio. 2016. «On Basque dialects». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 15-36.

Laka, Itziar. 1993b. «Unergatives that Assign Ergative, Unaccusatives that Assign Accusative». In Jonathan D. Bobaljik and Colin Phillips (eds.), Papers on Case and Agreement I, MITWPL 18. Cambridge, MA: MITWPL. 149-172.

Levin, Beth. 1983. On the Nature of Ergativity. Ph.D. Diss., MIT.

Ortiz de Urbina, Jon. 1989. Parameters in the grammar of Basque. Dordrecht: Foris.

Oyharçabal, Beñat. 1992. «Structural case and inherent case marking: Ergaccusativity in Basque». Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), XXVII. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 309-342.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Errenteria
Erdialdekoa
Bai
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Bai
Imotz
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Bai
Céline Mounole
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Bai
Iñaki Camino
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Artea
Mendebaldekoa
Ez
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Ez
Patxi Goenaga
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Ez
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Ez
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Ez
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Ez
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Burgete
Urdiain
Nafarra
Ez
Iñigo Urrestarazu
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.