Ezaugarriak

1. Numero komunztadura: -z non-nahi
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen