Ezaugarriak

45. Soziatibo/instrumental alternantzia: -kin, -kilan (v -z)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) Aizkorarekin moztu du enborra
(3) Aizkorarekilan moztu du enborra

Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]

Goenaga, Patxi. 2022. Euskal gramatika: egiturak eta osagaiak. Euskaltzaindia.  

de Rijk, Rudolf P.G.. 2008. Standard Basque: A progressive grammar. Cambridge (Mass.): MIT Press.

Eredu orokorra. Instrumentala, oro har, -z postposizio instrumentalaren bidez adierazten da.

(1) Aizkoraz moztu du enborra
aizkora.INS moztu.PTCP 3SG.ABS.edun.3SG.ERG enborra.ABS

Hizkera eredua 1. Hizkera batzuetan, -z instrumentalaren ordez, -kin soziatiboa erabiltzen da instrumentala adierazteko.

(2) Aizkorarekin moztu du enborra
aizkora.GEN.SOC moztu.PTCP 3SG.ABS.edun.3SG.ERG enborra.ABS

Hizkera eredua 2. Beste hizkera batzuek -kilan ere badute.

(3) Aizkorarekilan moztu du enborra
aizkora.GEN.SOC moztu.PTCP 3SG.ABS.edun.3SG.ERG enborra.ABS

Kapitulua: Postposizioak

Gako-hitzak: instrumentala, postposizio alternantzia, postposizioak, soziatiboa (komitatiboa)

Oharrak:

-kilan -kin-etik bereizten da -kilan-ek berarekin dakarrelako «un mouvement pour se joindre à quelqu’un» eta -kin-ek, berriz, «l’union réalisée» adierazten duelako. Lafittek berak azpimarratu zuen moduan, «beaucoup de Basques ne respectent pas ces nuances.» (Lafitte 1979 [1944]: 60).

 

Epeldek (2004) ez du -kin and -kilan-en arteko alderik ikusten Larresoroko euskaran.

Aipamenak:

Euskaltzaindia (1985), Goenaga (2022), Hualde (2003), de Rijk (2008)

Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]

Goenaga, Patxi. 2022. Euskal gramatika: egiturak eta osagaiak. Euskaltzaindia.  

de Rijk, Rudolf P.G.. 2008. Standard Basque: A progressive grammar. Cambridge (Mass.): MIT Press.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Bai
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Bai
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Bai
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Bai
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Bai
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Bai
Imotz
Gernika
Mendebaldekoa
Bai
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Bai
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Bai
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Bai
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Bai
Céline Mounole
Lekeitio
Mendebaldekoa
Bai
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Bai
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Bai
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Bai
Iñaki Camino
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Urdiain
Nafarra
Bai
Iñigo Urrestarazu
Urdiñarbe
Zuberotarra
Bai
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Ez
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Ez
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Ez
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Ez
Imotz
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Loiu
Mendebaldekoa
Ez
Oihana Astobieta
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Ez
Miren Ibarluzea
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Urdiain
Nafarra
Ez
Iñigo Urrestarazu

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.