Ezaugarriak

12. Arazi inakusatiboaren datibo markatzea: etorrarazi  dizute (v etorrarazi zaituzte)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina. 2010. Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU.

Odria, Ane. 2014. «Differential object marking and the nature of dative case in Basque varieties». Linguistic Variation, 14-2. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 289-317.

Odria, Ane. 2017. Differential Object Marking and datives in Basque syntax. Ph.D. diss., UPV/EHU.

Ortiz de Urbina, Jon. 2003b. «Causatives». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 592-607.

Eredu orokorra. Arazi inakusatiboak absolutiboarekin markatzen dira.

(1) Zu etorrarazi/etorri eragin zaituzte
zu.ABS etor.CAUS.PTCP 2ABS.edun.3PL.ERG

Hizkera eredua. Hizkera batzuek datibo markatzea lehenesten dute (Ortiz de Urbina 2003: 596-8). 

(2) Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute
zu.DAT etor.CAUS.PTCP edun.2DAT.3PL.ERG

Kapitulua: Kasu eta komunztadura

Gako-hitzak: alternantziak, arazleak, datiboak, kasua, komunztadura/klitikoak

Aipamenak:

Fernández and Ortiz de Urbina (2010), Odria (2014, 2017), Ortiz de Urbina (2003b)

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina. 2010. Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU.

Odria, Ane. 2014. «Differential object marking and the nature of dative case in Basque varieties». Linguistic Variation, 14-2. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 289-317.

Odria, Ane. 2017. Differential Object Marking and datives in Basque syntax. Ph.D. diss., UPV/EHU.

Ortiz de Urbina, Jon. 2003b. «Causatives». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 592-607.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Bai
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Bai
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Bai
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Bai
Aritz Irurtzun
Gernika
Mendebaldekoa
Bai
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Bai
Juan Jose Zubiri
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Bai
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Bai
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Bai
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Urdiain
Nafarra
Bai
Iñigo Urrestarazu
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Ez
Imotz
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Ez
Céline Mounole
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Ez
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Ez
Maitena Duhalde

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.