Hizkerak

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
Gernika (B-ger)

Datu emailea: Alaine Barruetabeña

Euskalkia: Mendebaldekoa

Hizkera: Busturialdeko hizkera

Bai

(1). dagoz

Bai

(1). dakarz

Bai

(1). etorri jakoz

Bai

(1). emon deutsoz

Bai

(1). ikusi dodaz

Bai

(1). ikusi dauz

Ez

(2). Loreak gustatu zaitzo

Ez

(3). Zuek saria lortu duzute

Bai

(4). (haiek) dabe ˂ daue

Ez

(4). (haiek) deure

Ez

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

Ez

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

Ez

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

Ez

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

Ez

(7). Zuk gu asko maite gaizu

Ez

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

Bai

(9). Nik zuri ikusi nizun

Bai

(9). Nik zuri ikusi dizut

Bai

(10). (Zuri) itxaron dizute

Bai

(10). Trenari itxaron diote

Ez

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

Bai

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

Ez

(13). Ni zuri etorri natzaizu

Bai

(14). Bururatu jatan

Ez

(14). Bururatu zeitan

Bai

(15). Surf-ohola ekarri eban

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eustan

Bai

(16). emon dostezun

Ez

(16). egin doten

Ez

(16). eman zidazun

Ez

(17). (Ni) borrokatu naiz

Bai

(18). Belarriko mine dekotzu, Mari

Bai

(18). Erresue ba ta, nik dakitzut

Bai

(18). Nik entzute dekotzet, e, gurean amari te, ui!

Bai

(19). Neskak irabazi dute

Bai

(20). Laguneri eman diet

Ez

(20). Laguner eman diet

Ez

(21). Ogiaren erostera joan da

Bai

(22). Badugu sagar onik

Ez

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Ez

(23). Jon etorri duk/n

Ez

(23). Natxiok/n

Ez

(23). Aita joan duzu

Ez

(23). Aita joan duxu

Ez

(23). Aita ikusi duxu

Ez

(25). pozgarri ekiozan berbak esaten hasi zan

Bai

(26). egin dagigun

Ez

(27). Ez haizela joan

Bai

(28). eman deutsut

Ez

(28). eman d(er)autzut

Ez

(29). Etorri zakidan

Ez

(29). Ahaztu dakit

Ez

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

Ez

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

Ez

(30). Aittonari ez dio gustatzen

Bai

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

Ez

(32). Lortzen balu

Ez

(33). Mahaia apurturik da / dago

Bai

(33). Mahaia apurtuta dago

Bai

(34). Nire kotxea (atzo goizean / Joxeren garajean) konpondua dago

Bai

(35). Hori gertatu zenean, etxean egon nintzen

Ez

(35). Hori gertatu zenean, etxean egoten nintzen

Bai

(36). Baloia botaten dot

Bai

(36). Basua urez betetan dot

Bai

(36). Kantetan dot

Ez

(36). kantaten dot

Bai

(36). apurtuten dot

Ez

(36). haserraketan da

Ez

(36). etxean egoiten naiz

Ez

(37). Eginen dugu

Ez

(37). Etorriren naiz

Bai

(38). Ez dut arazorik izandu

Bai

(39). Etorri dadin

Bai

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

Bai

(41). Gizonagana joan da

Bai

(41). Gizonakana

Ez

(42). Goizean etorritako gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorririko gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorririkako gizona ezagutzen dut

Bai

(42). Goizean etorriniko gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorriko gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorri gizona ezagutzen dut

Bai

(43). Zugaz etorri naiz

Bai

(43). Andreakaz etorri naiz

Ez

(43). Andreekin etorri naiz

Ez

(44). Airatu da bertze batekilan

Bai

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

Ez

(45). Aizkorarekilan moztu du enborra

Bai

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

Ez

(47). Etxe aldera noa

Ez

(47). Etxeraka noa

Ez

(47). Bilboraka noa

Ez

(47). Etxera buruz noa

Bai

(48). Zapata konpontzen joan da

Ez

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

Ez

(50). ene ondorik

Ez

(50). etxeti

Ez

(50). menditi

Ez

(50). etxetikan

Ez

(50). menditikan

Ez

(51). Pariserat noa

Ez

(52). Azken adarretara gino

Ez

(53). Bi minutuz etorri naiz

Ez

(53). Bi minutuz egin dut korrika

Ez

(54). Irakaslea lasai da

Bai

(55). (Nik) seme bat daukat

Bai

(55). (Nik) seme bat eduki dut

Ez

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

Ez

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

Ez

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

Bai

(58). Karate ikasten dago

Bai

(58). Karate ikasten dabil

Ez

(58). Karate ikasten dihardu

Ez

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

Ez

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

Ez

(59). Ez zaitezela joan

Ez

(60). Bazen neskatxa ttipi bat ona zenik

Ez

(61). Uste duzue dirua nik ostu dudanik?

Ez

(62). Uste dut zurea den

Bai

(63). Badakit euskalduna zarena

Ez

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

Ez

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

Ez

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi

Ez

(66). Eguraldi ona egiten balu, etor gintezke

Ez

(67). Gure anaia ezagutzen dukezu

Ez

(68). Leihoa apurtzen ahal da

Bai

(68). Leihoa apurtu ahal da

Bai

(69). Eguraldi ona egin (izan) bazuen