i.20. Pluraleko datibo marka: -er, -eri (v -ei)
Egilea:
Nola aipatu: . (2022). . In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (eds.), Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. [Interneten eskuragarri: https://basqueandbeyond.ehu.eus/biv/?o=chapters&id=1&e=47&h=eu]. ISBN: 978-84-1319-456-1.
Edukiak
i. Kasu eta komunztadura