i.11. Datiboaren lekualdatzea: eman nauzu (v eman didazu)
Egilea:
Nola aipatu: . (2022). . In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (eds.), Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHU. [Interneten eskuragarri: https://basqueandbeyond.ehu.eus/biv/?o=chapters&id=1&e=7&h=eu].
Edukiak
i. Kasu eta komunztadura