Ezaugarriak

26. Forma (di)trantsitiboetako aditz laguntzaileen erroak indikatiboz kanpo: -gi- (v -za-)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) egin dagigun

Bonaparte, Louis Lucien. 1869. Le verbe basque en tableaux, accompagné de notes gramaticales, selon les huits dialectes de l'euskara. Londres: Strageways and Walden. [Reprinted in 1992. Opera Omnia Vasconice. Bilbo: Euskaltzaindia]

Euskaltzaindia. 1987. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak II. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1997]

Hualde, José Ignacio. 2003b. «Non-finite Forms». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 196-246.

Hualde, José Ignacio. 2016. «On Basque dialects». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 15-36.

Mitxelena, Koldo. 1960. «Gipuzcoano y vasco». In Joseba A. Lakarra and Iñigo Ruiz Arzalluz (eds.), Luis Michelena. Obras Completas. VII. Fonética y Fonología, Morfosintaxis y Dialectología. 697-700.

Zuazo, Koldo. 2013. The dialects of Basque. Reno: University of Nevada.

Eredu orokorra. Indikatiboz kanpo, -za- erroa ageri da forma (di)trantsitiboetan, indikatiboko -u- (*edun) erroaren ordez.

(1) egin dezagun
egin (3ABS).ZA.1PL.ERG.COMP

Hizkera eredua. Hizkera batzuetan, -gi- (ustez, egin) erroak -za- ordezkatu du.

(2) egin dagigun
egin (3ABS).GI.1PL.ERG.COMP

Honen berri non: Mendebaldeko hizkerak (Zuazo 2013: 49).

Kapitulua: Aditz laguntzailearen alternantzia

Gako-hitzak: aditz laguntzaile alternantzia, erro alternantzia, modua

Oharrak:

-za- batez ere erdialdeko eta ekialdeko hizkeretan lekukotzen den arren, historikoki orokorra izan zen euskalki guztietan (Mitxelena 1960).

Aipamenak:

Bonaparte (1869), Euskaltzaindia (1987), Hualde (2003b, 2016), Mitxelena (1960), Zuazo (2013: 49)

Bonaparte, Louis Lucien. 1869. Le verbe basque en tableaux, accompagné de notes gramaticales, selon les huits dialectes de l'euskara. Londres: Strageways and Walden. [Reprinted in 1992. Opera Omnia Vasconice. Bilbo: Euskaltzaindia]

Euskaltzaindia. 1987. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak II. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1997]

Hualde, José Ignacio. 2003b. «Non-finite Forms». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 196-246.

Hualde, José Ignacio. 2016. «On Basque dialects». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 15-36.

Mitxelena, Koldo. 1960. «Gipuzcoano y vasco». In Joseba A. Lakarra and Iñigo Ruiz Arzalluz (eds.), Luis Michelena. Obras Completas. VII. Fonética y Fonología, Morfosintaxis y Dialectología. 697-700.

Zuazo, Koldo. 2013. The dialects of Basque. Reno: University of Nevada.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Bai
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Bai
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Bai
Ane Odria
Gernika
Mendebaldekoa
Bai
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Bilbao
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Bai
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Bai
Koldo Zuazo
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Ez
Pello Salaburu
Errenteria
Erdialdekoa
Ez
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Ez
Imotz
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Ez
Céline Mounole
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Ez
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Ez
Maitena Duhalde

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.