Ezaugarriak

36. Aspektu burutugabearen marka (-ten, -etan, -tuten, -iten, -ketan)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen