Ezaugarriak

40. Partizipio burutua predikatu eratorrietan indikatibotik kanpo: aberetu dadin (v abere dadin)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

Berro, Ane. 2015. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Ph.D. Diss., UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

Euskaltzaindia. 2000. Hiztegi Batua. Bilbo: Euskaltzaindia.

Eredu orokorra. Aditzoinaren eta -tu-z amaitzen den formaren arteko bereizketa (ikus #39. ezaugarria), nolabait, nahasiagoa bihurtzen da predikatu eratorrien kasuan, hala nola, lehor-etik datorren lehortu edo abere-tik datorren aberetu bezalako predikatuenean. Eredu orokorrean, kasu horietan ere ez genuke -tu-rik erabiliko aditzoina azaltzen den testuinguruetan.

(1) Ez nuke nahi Mikel abere dadin
ez 1SG.edun.MOD nahi Mikel.ABS abere (3ABS).edin.COMP

Hizkera eredua. Subjuntiboan, aginteran eta ahaleran, oro har, -tu-rik agertzen ez den hizkera batzuetan, predikatu eratorriekin agertzen da (PTCP gisa dago glosatuta).

(2) Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin
ez 1sg.edun.MOD nahi Mikel.ABS abere.PTCP (3ABS).edin.COMP

Kapitulua: Aspektua

Gako-hitzak: aditz eratorriak, aditza, agintera, ahalera, aspektua, partizipioa, subjuntiboa

Aipamenak:

Berro (2015), Euskaltzaindia (2000)

Berro, Ane. 2015. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Ph.D. Diss., UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

Euskaltzaindia. 2000. Hiztegi Batua. Bilbo: Euskaltzaindia.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Bai
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Bai
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Bai
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Bai
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Bai
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Bai
Imotz
Gernika
Mendebaldekoa
Bai
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Bai
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Bai
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Bai
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Bai
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Bai
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Bai
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Bai
Iñaki Camino
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Ez
Céline Mounole
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.