Ezaugarriak

43. Soziatiboa: -gaz  (v -kin)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) Zugaz etorri naiz
(3) Andreakaz etorri naiz
(4) Andreekin etorri naiz

Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]

Goenaga, Patxi. 2022. Euskal gramatika: egiturak eta osagaiak. Euskaltzaindia.  

Hualde, José Ignacio. 2003a. «Case and number inflection of noun phrases». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 171-187.

Oyharçabal, Beñat. in progress. Grammaire Basque. Euskaltzaindia.

Zuazo, Koldo. 2004. Euskalkiak, herriaren lekukoak. Donostia: Elkar.

Zuazo, Koldo. 2008. Euskalkiak, euskararen dialektoak. Donostia: Elkar.

Zuazo, Koldo. 2013. The dialects of Basque. Reno: University of Nevada.

Bestelako deiturak: komitatiboa (Hualde 2003a)

Eredu orokorra. Soziatibo postposizioa -kin da nagusiki. Postposizio honen aurretik genitiboa azaltzen da sistematikoki.

(1) Zurekin etorri naiz
zu.GEN.SOC etor.PTCP 1SG.ABS.izan

Hizkera eredua 1. Hizkera batzuetan -gaz dago -kin beharrean. -kin-en aurretik genitiboa azaltzen den arren, -gaz-ekin ez da inoiz agertzen.

(2) Zugaz etorri naiz
zu.SOC etor.PTCP 1SG.ABS.izan

Honen berri non: mendebaldeko hizkerak (Hualde 2003a: 184); Bizkaia eta Gipuzkoako eremuak (Hualde 2003a: 184); mendebaldeko euskararen eremurik zabalena (Zuazo 2013: 47).

Azpi-hizkera eredua 1
. -gaz lekukotzen den hizkera batzuetan, soziatiboko forma plurala ere modu horretan era daiteke (-kaz, hau da, pluralgilea, biziduntasun marka + instrumentala).

(3) Andreakaz etorri naiz
andreak.SOC etor.PTCP 1SG.ABS.izan

Honen berri non: Bizkaiko eremu zabala (Zuazo 2013: 47).

Azpi-hizkera eredua 2
. Soziatibo plurala, -gaz-ekin egin beharrean, -kin-ekin egiten da.

(4) Andreekin etorri naiz
andreak.SOC etor.PTCP SG.ABS.izan

Honen berri non: Gipuzkoako Deba ibarra eta Bizkaiko sortaldea (Zuazo 2013: 47).

Kapitulua: Postposizioak

Gako-hitzak: instrumentala, postposizioak, soziatiboa (komitatiboa)

Oharrak:

«pluraleko -kaz horren eremua murritzagoa da; sartaldean erabiltzen da gehien bat. Hauxe da, hain zuzen, mendebaleko azpieuskalki biak bereizten dituen ezaugarrietako bat, -kin erabiltzen delako sortaldean (Zuazo 2008: 70).»

Aipamenak:

Euskaltzaindia (1985), Goenaga (2022), Hualde (2003a), Oyharçabal (in progress), Zuazo (2004, 2008, 2013)

Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]

Goenaga, Patxi. 2022. Euskal gramatika: egiturak eta osagaiak. Euskaltzaindia.  

Hualde, José Ignacio. 2003a. «Case and number inflection of noun phrases». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 171-187.

Oyharçabal, Beñat. in progress. Grammaire Basque. Euskaltzaindia.

Zuazo, Koldo. 2004. Euskalkiak, herriaren lekukoak. Donostia: Elkar.

Zuazo, Koldo. 2008. Euskalkiak, euskararen dialektoak. Donostia: Elkar.

Zuazo, Koldo. 2013. The dialects of Basque. Reno: University of Nevada.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Gernika
Mendebaldekoa
Bai
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Bilbao
Lekeitio
Mendebaldekoa
Bai
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Bai
Koldo Zuazo
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Ez
Pello Salaburu
Azpeitia
Erdialdekoa
Ez
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Ez
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Ez
Imotz
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Ez
Urtzi Etxeberria
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Ez
Céline Mounole
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Ez
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Urdiain
Nafarra
Ez
Iñigo Urrestarazu
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Ez
Maitena Duhalde
gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Gernika
Mendebaldekoa
Bai
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Bilbao
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Ez
Pello Salaburu
Azpeitia
Erdialdekoa
Ez
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Ez
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Ez
Imotz
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Ez
Urtzi Etxeberria
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Ez
Céline Mounole
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Ez
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Ez
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Urdiain
Nafarra
Ez
Iñigo Urrestarazu
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Ez
Maitena Duhalde
gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Lekeitio
Mendebaldekoa
Bai
Arantzazu Elordieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Bai
Koldo Zuazo
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Artea
Mendebaldekoa
Ez
Igor Estankona
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Loiu
Mendebaldekoa
Ez
Oihana Astobieta
Mungia
Mendebaldekoa
Ez
Miren Ibarluzea

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.