Ezaugarriak

10. Datibo osagarriak aditz iragankorretan: itxarongo dizut, diot (v itxarongo zaitut, dut)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(1a) (Zuri) itxaron dizute
(1b) Trenari itxaron diote

Etxepare, Ricardo. 2003. «Valency and argument structure in the Basque Verb». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 363-425.

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina. 2012. «Dative first complements in Basque». In Ernestina Carrilho and Beatriz Fernández (eds.), Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue), 11-1. Lisboa: Ediçoes Colibrí-Universidade de Lisboa. 83-98.

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina. 2010. Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU.

Mounole, Céline. 2012. «Evolution of the transitive verbs in Basque and apparition of datively marked patients». In Gilles Authier and Katharina Haude (eds.), Ergativity and Voice. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 355-379.

Ortiz de Urbina, Jon and Beatriz Fernández. 2016. «Datives in Basque bivalent unergatives». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Pineda, Anna. 2015. Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc. Ph.D. Diss., UAB.

Eredu orokorra. Osagarri zuzenak absolutibo kasuarekin markatzen dira eta absolutibo komunztadura erakusten dute aditz jokatuan.

Hizkera eredua. Osagarriak, bizidunak nahiz bizigabeak, datibo kasuarekin markatzen dira eta datibo komunztadura erakusten dute aditz jokatuan.

(1a) (Zuri) itxaron dizute
zu.DAT itxaron.PTCP (3ABS).edun.APPL.2DAT.3PL.ERG
(1b) Trenari itxaron diote
trena.DAT itxaron.PTCP (3ABS).edun.APPL.3SG.DAT.3PL.ERG

Kapitulua: Kasu eta komunztadura

Gako-hitzak: absolutibo/datibo alternantzia, datiboak, inergatibo datibodunak, kasua, komunztadura/klitikoak

Aipamenak:

Etxepare (2003), Mounole (2012), Fernández and Ortiz de Urbina (2010), Fernández and Ortiz de Urbina (2012), Pineda (2015), Ortiz de Urbina and Fernández (2016)

Etxepare, Ricardo. 2003. «Valency and argument structure in the Basque Verb». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 363-425.

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina. 2012. «Dative first complements in Basque». In Ernestina Carrilho and Beatriz Fernández (eds.), Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue), 11-1. Lisboa: Ediçoes Colibrí-Universidade de Lisboa. 83-98.

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina. 2010. Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU.

Mounole, Céline. 2012. «Evolution of the transitive verbs in Basque and apparition of datively marked patients». In Gilles Authier and Katharina Haude (eds.), Ergativity and Voice. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 355-379.

Ortiz de Urbina, Jon and Beatriz Fernández. 2016. «Datives in Basque bivalent unergatives». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Pineda, Anna. 2015. Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc. Ph.D. Diss., UAB.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Bai
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Bai
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Bai
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Bai
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Bai
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Bai
Imotz
Gernika
Mendebaldekoa
Bai
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Bai
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Bai
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Bai
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Bai
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Bai
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Bai
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Bai
Iñaki Camino
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Urdiain
Nafarra
Bai
Iñigo Urrestarazu
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Ez
Céline Mounole
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Ez
Maitena Duhalde
gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Bai
Juanjo Olasagarre
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Bai
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Bai
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Bai
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Bai
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Bai
Imotz
Gernika
Mendebaldekoa
Bai
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Bai
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Bai
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Bai
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Bai
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Bai
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Bai
Iñaki Camino
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Ez
Pello Salaburu
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Ez
Céline Mounole
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Ez
Maitena Duhalde

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.