Ezaugarriak

49. Lokatibo bizidunak: baitan  (v -gan)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]

Hualde, José Ignacio. 2003b. «Non-finite Forms». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 196-246.

Hualde, José Ignacio. 2016. «On Basque dialects». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 15-36.

Eredu orokorra. Lokatibo biziduna, biziduntasuna adierazten duen -ga morfemari postposizio lokatiboa gaineratuz (inesiboa, adlatiboa eta abar) adieraz daiteke.

(1) Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zugan baizik
ez edun.1SG.ERG esperantza.PRTV ez ihes-leku.PRTV zu.ga.INE baizik

Hizkera eredua. Hizkera batzuetan baita-ren bidez ere adierazten da biziduntasuna, eta  hari lotzen zaio postposizio lokatiboa (baita-n -inesiboa-, baita-ra -adlatiboa- baita-tik -ablatiboa-).

(2) Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik
ez edun.1SG.ERG esperantza.PRTV ez ihes-leku.PRTV zu bait.INE baizik (Leon Leon, Jesus-Kristoren Imitacionea-tik 1929 egokitutako adibidea)

Kapitulua: Postposizioak (Lokatiboak)

Gako-hitzak: biziduntasuna, lokatiboak, postposizioak

Oharrak:

Bizidunentzako baita- lokatiboa ez dago lekukotuta Egungo Testuen Corpusean (ETC), bai, ordea, Euskal Klasikoen Corpusean (EKC), baita XX. mendean ere.

Aipamenak:

Euskaltzaindia (1985: 348-352), Hualde (2003b: 197, 2016)

Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]

Hualde, José Ignacio. 2003b. «Non-finite Forms». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 196-246.

Hualde, José Ignacio. 2016. «On Basque dialects». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 15-36.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Arbizu
Nafarra
Bai
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Bai
Imotz
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Bai
Céline Mounole
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Bai
Orreaga Ibarra
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Bai
Iñaki Camino
Urdiain
Nafarra
Bai
Iñigo Urrestarazu
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Artea
Mendebaldekoa
Ez
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Ez
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Ez
Aritz Irurtzun
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Ez
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Ez
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Ez
Koldo Zuazo
Mungia
Mendebaldekoa
Ez
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Burgete
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.