Ezaugarriak

50. Ablatibo/partitibo alternantzia: -(r)ik  (v -tik)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen