Ezaugarriak

53. Instrumentalaren eta inesiboaren alternantzia denborazko modifikatzaileetan: instrumentala (-z) (v inesiboa (-n))
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2a) Bi minutuz etorri naiz
(2b) Bi minutuz egin dut korrika

Euskaltzaindia. 2000. Hiztegi Batua. Bilbo: Euskaltzaindia.

Eredu orokorra. Denbora adberbio telikoek inesiboa hartu ohi dute. Euskaltzaindiaren (2000, #110 araua) arabera, denbora unitatea jarraia baldin bada, inesibo mugatua (-an) erabili behar da. Dena den, hiztun askok inesibo mugagabea (-tan) ere onartzen dute. Bestalde, denbora adberbio atelikoak biluzik eta instrumentalarekin azaldu ohi dira.

(1a) Bi minutuan/ Bi minututan etorri naiz
bi minutu.BN.INE/ bi minutu.UNBN.INE etor.PTCP 1SG.ABS.izan
(1b) Bi minutuz egin dut korrika
bi minutu.INS egin.PTCP edun.1SG.ERG korrika

Hizkera eredua. Hizkera batzuetan, denbora adberbio telikoaren burua intrumentala (-z) da, eta ondorioz, denbora adberbio teliko zein atelikoetan postposizio berbera azaltzen da.

(2a) Bi minutuz etorri naiz
bi minutu.INS etor.PTCP 1SG.ABS.izan
(2b) Bi minutuz egin dut korrika
bi minutu.INS egin.PTCP edun.1SG.ERG korrika

Honen berri non: ipar-ekialdeko hizkerak.

Kapitulua: Postposizioak (Lokatiboak)

Gako-hitzak: aspektua, denborazko adberbioak, lokatiboak, modifikatzaileak, postposizioak, telikotasuna

Aipamenak:

Euskaltzaindia (2000)

Euskaltzaindia. 2000. Hiztegi Batua. Bilbo: Euskaltzaindia.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Bai
Céline Mounole
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Urdiñarbe
Zuberotarra
Bai
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Artea
Mendebaldekoa
Ez
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Ez
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Ez
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Ez
Imotz
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Ez
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Ez
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Ez
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Ez
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Burgete
gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Bai
Alexander Artzelus
Errenteria
Erdialdekoa
Bai
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Bai
Imotz
Hernani
Erdialdekoa
Bai
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Bai
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Bai
Céline Mounole
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Bai
Iñaki Camino
Urdiñarbe
Zuberotarra
Bai
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Artea
Mendebaldekoa
Ez
Igor Estankona
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Ez
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Ez
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Burgete

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.