Ezaugarriak

58. Perifrasi progresiboak: ibili, egon  jardun, erauntsi (v ari izan)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen