Ezaugarriak

65. Erlatibo aposiziozkoak izenordainekin: zein...bait- (v -(e)n)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da
(3) Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi

Artiagoitia, Xabier. 2003. «Complementation (noun clauses)». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 634-711.

Lafitte, Pierre. 1944. Grammaire Basque (Navarro-Labourdin Littèraire). Baiona: Librairie Le Livre. [Reprinted in 1979. Donostia: Elkar]

Oyharçabal, Beñat. 2003. «Relatives». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 762-823.

Eredu orokorra. Perpaus erlatibo aposiziozkoa zein erako izenordain baten eta aditz jokatuaren gibelean azaltzen den -(e)n konplementatzailearen bidez osa daiteke.

(1) Obaba, zein(a) Atxagak idatzi duen, ederra da
Obaba.ABSzein(a).ABS Atxaga.ERG idatzi (3ABS).edun.3ERG.EN ederra da

Hizkera eredua 1. Horren ordez, izenordainaren eta aditz jokatuaren aurrean azaltzen den bait- konplementatzailearen bidez era daiteke.

(2) Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da
Obaba.ABS zein(a) Atxaga.ERG idatzi BAIT.(3ABS).edun.3ERG ederra da

Hizkera eredua 2. Zenbait erlatibo aposiziozkotan, bait-erlatibo deiturikoetan, bait- konplementatzailea azaltzen da, izenordainik gabe. 

(3) Landibarren badira lau kartier horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi (Oihartzabal 2003: 816)
Landibar.INE badira lau kartier horiek BAIT.dira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi

Honen berri non: ekialdeko hizkerak, Oihartzabal (2003)

Kapitulua: Konplementatzailea

Gako-hitzak: aposiziozko erlatiboak, bait-erlatiboak, erlatibizatzailea, erlatiboak, konplementatzailea, menderakuntza

Oharrak:

«(...)modern eastern dialects developed another kind of relative (which also exists in earlier texts, however), which we refer to as as ‘bait-relative’. Contrary to relatives with relative pronouns, bait-relatives are very common in present day spoken Basque in eastern dialects. Bait-relatives are appositive or extraposed relatives, in which no relative pronoun is used, but where resumptive pronoun can be employed. The only complementizer which can be used in these relatives is bait- (-(e)n is excluded).» (Oihartzabal 2003:816).

Aipamenak:

Artiagoitia (2003), Lafitte (1944), Oyharçabal (2003b)

Artiagoitia, Xabier. 2003. «Complementation (noun clauses)». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 634-711.

Lafitte, Pierre. 1944. Grammaire Basque (Navarro-Labourdin Littèraire). Baiona: Librairie Le Livre. [Reprinted in 1979. Donostia: Elkar]

Oyharçabal, Beñat. 2003. «Relatives». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 762-823.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Ez
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Ez
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Ez
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Ez
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Ez
Imotz
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Ez
Urtzi Etxeberria
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Ez
Céline Mounole
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Ez
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Ez
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Ez
Miren Ibarluzea
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Ez
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Otxandio
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Burgete
Urdiain
Nafarra
Ez
Iñigo Urrestarazu
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Ez
Maitena Duhalde
gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Bai
Céline Mounole
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Bai
Orreaga Ibarra
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Bai
Iñaki Camino
Urdiñarbe
Zuberotarra
Bai
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Artea
Mendebaldekoa
Ez
Igor Estankona
Azpeitia
Erdialdekoa
Ez
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Ez
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Ez
Imotz
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Ez
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Ez
Oihana Astobieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Ez
Koldo Zuazo
Mungia
Mendebaldekoa
Ez
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Burgete
Urdiain
Nafarra
Ez
Iñigo Urrestarazu

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.