Ezaugarriak

13. Me-lui murriztapena (etorri natzaizu)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) Ni zuri etorri natzaizu

Albizu, Pablo. 1997. «Generalized Person Case Constraint: A case for a syntax-driven inflectional morphology». In Myriam Uribe-Etxebarria and Amaia Mendikoetxea (eds.), Theoretical issues on the morphology-syntax interface. [Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) XL]. Donostia: UPV/EHU. 1-33.

Arregi, Karlos and Andrew Nevins. 2012. Morphotactics: Basque auxiliaries and the structure of Spellout. Dordrecht: Springer.

Bonet, Eulalia. 1991. Morphology after Syntax: Pronominal clitics in Romance. Ph.D. Diss., MIT.

Haspelmath, Martin. 2004. Explaining the Ditransitive Person-Role Constraint: a usage based approach, Constructions 2. (Open-access journal at the Heinrich Heine University of Düsseldorf.).

Laka, Itziar. 1993a. «The Structure of Inflection: a Case Study in X° Syntax». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Generative Studies in Basque Linguistics. Current Issues in Linguistic Theory. John Benjamins Publishing Company. 21-70.

Rezac, Mian. 2009. «Person restrictions in Basque intransitives». Lapurdum 13. 305-322.

Rezac, Milan. 2008. «The syntax of eccentric agreement». NLLT 26: 61-106.

Rezac, Milan. 2016. «Gaps and stopgaps in Basque finite verb agreement». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 139-192.

Bestelako deiturak: Pertsona-Kasuaren Muga

Eredu orokorra. Datibo klitikorik egonez gero, ezin daiteke 1. eta 2. pertsonako absolutibo klitikorik agertu forma ditrantsitiboetan.

(1) *Zuk ni harakinari saldu naiozu
zu.ERG ni.ABS harakina.DAT sal.PTCP 1SG.ABS.edun.1SG.DAT.2ERG (Laka 1993)

Hizkera eredua: Murriztapenak iragangaitz datibodunei eragiten ez dien arren, ez analitikoei ez sintetikoei, arraroak dira klitiko datiboa eta 1. edo 2. pertsonako klitiko absolutiboa dituzten forma analitikoak.

(2) Ni zuri etorri natzaizu
ni.ABS zu.DAT etor.PTCP 1SG.ABS.izan.2DAT

Kapitulua: Kasu eta komunztadura

Gako-hitzak: datiboak, kasua, komunztadura/klitikoak, Me-lui murriztapena, Pertsona-Kasuaren Muga

Aipamenak:

Albizu (1997), Arregi and Nevins (2012), Bonet (1991), Haspelmath (2004), Laka (1993a), Rezac (2008, 2009, 2016)

Albizu, Pablo. 1997. «Generalized Person Case Constraint: A case for a syntax-driven inflectional morphology». In Myriam Uribe-Etxebarria and Amaia Mendikoetxea (eds.), Theoretical issues on the morphology-syntax interface. [Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) XL]. Donostia: UPV/EHU. 1-33.

Arregi, Karlos and Andrew Nevins. 2012. Morphotactics: Basque auxiliaries and the structure of Spellout. Dordrecht: Springer.

Bonet, Eulalia. 1991. Morphology after Syntax: Pronominal clitics in Romance. Ph.D. Diss., MIT.

Haspelmath, Martin. 2004. Explaining the Ditransitive Person-Role Constraint: a usage based approach, Constructions 2. (Open-access journal at the Heinrich Heine University of Düsseldorf.).

Laka, Itziar. 1993a. «The Structure of Inflection: a Case Study in X° Syntax». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Generative Studies in Basque Linguistics. Current Issues in Linguistic Theory. John Benjamins Publishing Company. 21-70.

Rezac, Mian. 2009. «Person restrictions in Basque intransitives». Lapurdum 13. 305-322.

Rezac, Milan. 2008. «The syntax of eccentric agreement». NLLT 26: 61-106.

Rezac, Milan. 2016. «Gaps and stopgaps in Basque finite verb agreement». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 139-192.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Errenteria
Erdialdekoa
Bai
Aritz Irurtzun
Etxaleku (Imotz)
Erdialdekoa
Bai
Imotz
Goizueta
Nafarra
Bai
Juan Jose Zubiri
Larresoro
Nafar-lapurtarra
Bai
Céline Mounole
Loiu
Mendebaldekoa
Bai
Oihana Astobieta
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Urdiñarbe
Zuberotarra
Bai
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Ez
Pello Salaburu
Azpeitia
Erdialdekoa
Ez
Patxi Goenaga
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Irun
Erdialdekoa
Ez
Ricardo Etxepare
Itsasondo
Erdialdekoa
Ez
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Mallabia
Mendebaldekoa
Ez
Koldo Zuazo
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Ez
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Otxandio
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Burgete
Urdiain
Nafarra
Ez
Iñigo Urrestarazu

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.