Ezaugarriak

60. Partitiboa erlatibo aposiziozkoetan aurrekaria mugagabea denean: -ik (v -a)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) Bazen neskatxa ttipi bat ona zenik

de Rijk, Rudolf P.G. 1972. «Partitive assignment in Basque». International Journal of Basque Philology (ASJU), VI: 130-73.

Eredu orokorra. Oro har, perpaus erlatibo aposiziozkoetan, -(e)n konplementatzailedun aditz jokatuak a mugatzailea hartu ohi du.

(1) Bazen neskatxa txiki bat ona zena
BA.zen neskatxa txiki bat ona zen.EN.ABS

Hizkera eredua. Hizkera batzuetan, partitibo marka har dezake perpaus erlatiboko adizkiak.

(2) Bazen neskatxa ttipi bat ona zenik
BA.zen neskatxa ttipi bat ona zen.EN.PRTV

Kapitulua: Konplementatzailea

Gako-hitzak: aposiziozko erlatiboak, erlatibizatzailea, erlatiboak, menderakuntza, partitiboa

Aipamenak:

de Rijk (1972: 167-169)

de Rijk, Rudolf P.G. 1972. «Partitive assignment in Basque». International Journal of Basque Philology (ASJU), VI: 130-73.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Ez
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Ez
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Ez
Igor Estankona
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Errenteria
Erdialdekoa
Ez
Aritz Irurtzun
Gernika
Mendebaldekoa
Ez
Alaine Barruetabeña
Getxo
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Bilbao
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Ez
Eñaut Agirre
Itsasondo
Erdialdekoa
Ez
Urtzi Etxeberria
Lekeitio
Mendebaldekoa
Ez
Arantzazu Elordieta
Loiu
Mendebaldekoa
Ez
Oihana Astobieta
Mezkiritz (Erroibar)
Nafarra
Ez
Orreaga Ibarra
Mungia
Mendebaldekoa
Ez
Miren Ibarluzea
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Ez
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Otxandio
Mendebaldekoa
Ez
Xabier Burgete
Urdiain
Nafarra
Ez
Iñigo Urrestarazu
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Ez
Maitena Duhalde

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.