Ezaugarriak

24. Alokutiboa adierazpen perpausetatik at: di(n)ala (v duela)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen
(2) Zenbat joan ditun/k elkar ikusi gabe?
(3) Konfliktoa ezinbestekoa duk, tramak aurrera egingo badik
(4) Eguraldi ona egingo di(n)ala pentsatzen dinat

Alberdi, Xabier. 1996. Euskararen tratamenduak: erabilera. Bilbo: Euskaltzaindia.

Euskaltzaindia. 1987. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak II. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1997]

Haddican, Bill. 2018. «The syntax of Basque allocutive clitics». Glossa: a journal of general linguistics, 3(1), 101.

de Rijk, Rudolf P.G.. 2008. Standard Basque: A progressive grammar. Cambridge (Mass.): MIT Press.

Eredu orokorra. Forma alokutiboak perpaus nagusietan agertzen dira, ez aldiz menpeko perpausetan, eta perpaus nagusien artean, adierazpen perpausetan azaltzen dira.

(1) Eguraldi ona egingo duela pentsatzen dinat/diat
eguraldi ona egingo (3ABS).izan.ELA pentsa.IPFV (3ABS).edun.APPL.ALLO.F.1SG.ERG/ (3ABS).(edun).APPL.ALLO.M.1SG.ERG

Hizkera eredua 1. Hainbat hizkeratan, galdera perpausetan ager daiteke alokutiboa.

(2) Zenbat joan ditun/k elkar ikusi gabe? (Gure Jerusalem galdua, Aingeru Epaltza)
zenbat joan (3ABS).edun.APPL. ALLO.F/M elkar ikusi gabe

Hizkera eredua 2. Hizkera batzuetan, alokutiboa aditz nagusietatik kanpo ager daiteke.

Azpi-hizkera eredua 1
. Hizkera batzuetan, baldintzetako protasian ager daiteke forma alokutiboa.

(3) Konfliktoa ezinbestekoa duk, tramak aurrera egingo badik. ((Euskal) literaturaren alde (eta kontra), Iban Zaldua)
konfliktoa ezinbestekoa (3ABS).edun.ALLO.M, tramak aurrera egingo ba.(3ABS).edun.APPL.ALLO.M

Azpi-hizkera eredua 2
. Zenbait hizkeratan, menpeko perpausetan ager daitezke forma alokutiboak.

(4) Eguraldi ona egingo di(n)ala pentsatzen di(n)at.
eguraldi ona egingo (3ABS).edun.APPL.ALLO.F.ELA pentsatzen (3ABS).edun.APPL.ALLO.F.1SG.ERG

Honen berri non: mendebaldeko hizkerak

Kapitulua: Kasu eta komunztadura

Gako-hitzak: alokutiboak, menderakuntza

Aipamenak:

Haddican (2018), Alberdi (1996), de Rijk (2008), Euskaltzaindia (1987: 390-92)

Alberdi, Xabier. 1996. Euskararen tratamenduak: erabilera. Bilbo: Euskaltzaindia.

Euskaltzaindia. 1987. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak II. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1997]

Haddican, Bill. 2018. «The syntax of Basque allocutive clitics». Glossa: a journal of general linguistics, 3(1), 101.

de Rijk, Rudolf P.G.. 2008. Standard Basque: A progressive grammar. Cambridge (Mass.): MIT Press.

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Bai
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Bai
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Bai
Ane Odria
Goizueta
Nafarra
Bai
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Bai
Eñaut Agirre
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Bai
Iñaki Camino
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar
gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Aramaio
Mendebaldekoa
Bai
Txipi Ormaetxea
Arbizu
Nafarra
Bai
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Beizama
Erdialdekoa
Bai
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Bai
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Bai
Ane Odria
Goizueta
Nafarra
Bai
Juan Jose Zubiri
Hernani
Erdialdekoa
Bai
Eñaut Agirre
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Bai
Itxaro Borda
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar
gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
BiV kodea
Herria
Euskalkia
Balioa
Datu emailea
Arbizu
Nafarra
Bai
Juanjo Olasagarre
Arizkun (Baztan)
Nafarra
Bai
Pello Salaburu
Artea
Mendebaldekoa
Bai
Igor Estankona
Hernani
Erdialdekoa
Bai
Eñaut Agirre
Itsasondo
Erdialdekoa
Bai
Urtzi Etxeberria
Mungia
Mendebaldekoa
Bai
Miren Ibarluzea
Otxandio
Mendebaldekoa
Bai
Xabier Burgete
Ziburu
Nafar-lapurtarra
Bai
Maitena Duhalde
Aramaio
Mendebaldekoa
Ez
Txipi Ormaetxea
Beizama
Erdialdekoa
Ez
Lourdes Otaegi
Bergara
Mendebaldekoa
Ez
Alexander Artzelus
Elgoibar
Mendebaldekoa
Ez
Ane Odria
Goizueta
Nafarra
Ez
Juan Jose Zubiri
Oragarre
Nafar-lapurtarra
Ez
Itxaro Borda
Orbaizeta
Nafarra
Ez
Iñaki Camino
Urdiñarbe
Zuberotarra
Ez
Maider Bedaxagar

ABL: ablatiboa

ABS: absolutiboa

ABSERG: absolutiboa Ergatiboaren Lekualdatzearen testuinguruan

ALL: adlatiboa

ALLO: alokutiboa

APPL: aplikatiboa

BN: mugatua

CAUS: arazlea

COMP: konplementatzailea

DAT: datiboa

DD: datiboaren lekualdatzea

DEST: destinatiboa

ED: Ergatiboaren Lekualdatzea

ERG: ergatiboa

FAM: familiartekoa

F: femeninoa

GEN: genitiboa

IPFV: burutugabea

INE: inesiboa

INS: instrumentala

M: maskulinoa

MOD: modua

NMLZ: nominalizatzailea

NONFAM: ez-familiartekoa (2. pertsona)

NP: izen sintagma

PTCP: partizipioa

PST: lehenaldia

PL: plurala

POST: postposizioa

PROG: progresiboa

PROS: prospektiboa

PRTV: partitiboa

REL: erlaziozko postposizioa

RES: erresultatiboa

SG: singularra

SOC: soziatiboa

TERM: muga-adlatiboa

UNBN: mugagabea

Datu-base honetako laburdurek Leipzigeko Glosatze Arauak (ing. Leipzig Glossing Rules) jarraitzen dituzte.