Ezaugarriak

42. Partizipiozko erlatiboak: etorritako, etorririko, etorririkako, etorriniko, etorriko (v etorri)
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen