Ezaugarriak

23. Alokutiboa eta tratamenduak: hiketa, xuketa eta zuketa
Horia: hizkera eredua lekukotua
Urdina: hizkera eredua ez da lekukotzen