Varieties

save answers as csv | xls | xml
Oragarre (NB-ora)

Contributor: Itxaro Borda

Dialect: Navarrese-Lapurdian Basque

Variety: Amikuze area variety

No

(1). dagoz

No

(1). dakarz

No

(1). etorri jakoz

No

(1). emon deutsoz

No

(1). ikusi dodaz

No

(1). ikusi dauz

No

(2). Loreak gustatu zaitzo

No

(3). Zuek saria lortu duzute

No

(4). (haiek) dabe ˂ daue

No

(4). (haiek) deure

No

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

Yes

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

Yes

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

No

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

No

(7). Zuk gu asko maite gaizu

No

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

No

(9). Nik zuri ikusi nizun

No

(9). Nik zuri ikusi dizut

Yes

(10). (Zuri) itxaron dizute

Yes

(10). Trenari itxaron diote

No

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

No

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

No

(13). Ni zuri etorri natzaizu

No

(14). Bururatu jatan

Yes

(14). Bururatu zeitan

No

(15). Jon hondartzan egoan

No

(15). Surf-ohola ekarri eban

No

(15). Surf-ohola ekarri eustan

No

(16). emon dostezun

No

(16). egin doten

No

(16). eman zidazun

Yes

(17). (Ni) borrokatu naiz

No

(18). Belarriko mine dekotzu, Mari

No

(18). Erresue ba ta, nik dakitzut

No

(18). Nik entzute dekotzet, e, gurean amari te, ui!

No

(19). Neskak irabazi dute

Yes

(20). Laguneri eman diet

No

(20). Laguner eman diet

Yes

(21). Ogiaren erostera joan da

No

(22). Badugu sagar onik

Yes

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Yes

(23). Jon etorri duk/n

No

(23). Natxiok/n

Yes

(23). Aita joan duzu

Yes

(23). Aita joan duxu

Yes

(23). Aita ikusi duxu

Yes

(24). Zenbat joan ditun/k elkar ikusi gabe?

Yes

(24). Konfliktoa ezinbestekoa duk, tramak aurrera egingo badik

No

(24). Eguraldi ona egingo di(n)ala pentsatzen dinat

No

(25). pozgarri ekiozan berbak esaten hasi zan

No

(26). egin dagigun

No

(27). Ez haizela joan

No

(28). eman deutsut

Yes

(28). eman d(er)autzut

No

(29). Etorri zakidan

No

(29). Ahaztu dakit

No

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

No

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

No

(30). Aittonari ez dio gustatzen

No

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

Yes

(32). Lortzen balu

Yes

(33). Mahaia apurturik da / dago

No

(33). Mahaia apurtuta dago

No

(34). Nire kotxea (atzo goizean / Joxeren garajean) konpondua dago

No

(35). Hori gertatu zenean, etxean egon nintzen

No

(35). Hori gertatu zenean, etxean egoten nintzen

No

(36). Baloia botaten dot

No

(36). Basua urez betetan dot

No

(36). Kantetan dot

No

(36). kantaten dot

No

(36). apurtuten dot

Yes

(36). haserraketan da

Yes

(36). etxean egoiten naiz

Yes

(37). Eginen dugu

No

(37). Etorriren naiz

Yes

(38). Ez dut arazorik izandu

No

(39). Etorri dadin

Yes

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

No

(41). Gizonagana joan da

No

(41). Gizonakana

No

(42). Goizean etorritako gizona ezagutzen dut

No

(42). Goizean etorririko gizona ezagutzen dut

No

(42). Goizean etorririkako gizona ezagutzen dut

No

(42). Goizean etorriniko gizona ezagutzen dut

No

(42). Goizean etorriko gizona ezagutzen dut

Yes

(42). Goizean etorri gizona ezagutzen dut

No

(43). Zugaz etorri naiz

No

(43). Andreakaz etorri naiz

Yes

(44). Airatu da bertze batekilan

Yes

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

Yes

(45). Aizkorarekilan moztu du enborra

Yes

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

No

(47). Etxe aldera noa

No

(47). Etxeraka noa

No

(47). Bilboraka noa

No

(47). Etxera buruz noa

No

(48). Zapata konpontzen joan da

Yes

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

Yes

(50). ene ondorik

Yes

(50). Etxetik heldu niz

Yes

(50). Behereko etxeetarik heldu niz

No

(50). Etxe(r)ik horra niz

No

(50). Peko etxeeta(r)ik horra niz

No

(50). Maule(r)ik jin da

No

(50). Menditik jin da

No

(50). etxeti

No

(50). menditi

Yes

(50). etxetikan

Yes

(50). menditikan

Yes

(51). Pariserat noa

No

(51). Maulea jun da

No

(51). Bortilat jun da (> bortüalat > bortialat > bortilat)

No

(52). Azken adarretara gino

Yes

(53). Bi minutuz etorri naiz

Yes

(53). Bi minutuz egin dut korrika

Yes

(55). (Nik) seme bat daukat

No

(55). (Nik) seme bat eduki dut

Yes

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

No

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

No

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

No

(58). Karate ikasten dago

Yes

(58). Karate ikasten dabil

No

(58). Karate ikasten dihardu

Yes

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

Yes

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

Yes

(59). Ez zaitezela joan

No

(60). Bazen neskatxa ttipi bat ona zenik

No

(61). Uste duzue dirua nik ostu dudanik?

Yes

(62). Uste dut zurea den

No

(63). Badakit euskalduna zarena

No

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

No

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

Yes

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi

Yes

(66). Eguraldi ona egiten balu, etor gintezke

Yes

(67). Gure anaia ezagutzen dukezu

Yes

(68). Leihoa apurtzen ahal da

No

(68). Leihoa apurtu ahal da

No

(69). Eguraldi ona egin (izan) bazuen