Hizkerak

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
Oragarre (NB-ora)

Datu emailea: Itxaro Borda

Euskalkia: Nafar-lapurtarra

Hizkera: Amikuze eremuko hizkera

Ez

(1). dagoz

Ez

(1). dakarz

Ez

(1). etorri jakoz

Ez

(1). emon deutsoz

Ez

(1). ikusi dodaz

Ez

(1). ikusi dauz

Ez

(2). Loreak gustatu zaitzo

Ez

(3). Zuek saria lortu duzute

Ez

(4). (haiek) dabe ˂ daue

Ez

(4). (haiek) deure

Ez

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

Bai

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

Bai

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

Ez

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

Ez

(7). Zuk gu asko maite gaizu

Ez

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

Ez

(9). Nik zuri ikusi nizun

Ez

(9). Nik zuri ikusi dizut

Bai

(10). (Zuri) itxaron dizute

Bai

(10). Trenari itxaron diote

Ez

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

Ez

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

Ez

(13). Ni zuri etorri natzaizu

Ez

(14). Bururatu jatan

Bai

(14). Bururatu zeitan

Ez

(15). Jon hondartzan egoan

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eban

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eustan

Ez

(16). emon dostezun

Ez

(16). egin doten

Ez

(16). eman zidazun

Bai

(17). (Ni) borrokatu naiz

Ez

(18). Belarriko mine dekotzu, Mari

Ez

(18). Erresue ba ta, nik dakitzut

Ez

(18). Nik entzute dekotzet, e, gurean amari te, ui!

Ez

(19). Neskak irabazi dute

Bai

(20). Laguneri eman diet

Ez

(20). Laguner eman diet

Bai

(21). Ogiaren erostera joan da

Ez

(22). Badugu sagar onik

Bai

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Bai

(23). Jon etorri duk/n

Ez

(23). Natxiok/n

Bai

(23). Aita joan duzu

Bai

(23). Aita joan duxu

Bai

(23). Aita ikusi duxu

Bai

(24). Zenbat joan ditun/k elkar ikusi gabe?

Bai

(24). Konfliktoa ezinbestekoa duk, tramak aurrera egingo badik

Ez

(24). Eguraldi ona egingo di(n)ala pentsatzen dinat

Ez

(25). pozgarri ekiozan berbak esaten hasi zan

Ez

(26). egin dagigun

Ez

(27). Ez haizela joan

Ez

(28). eman deutsut

Bai

(28). eman d(er)autzut

Ez

(29). Etorri zakidan

Ez

(29). Ahaztu dakit

Ez

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

Ez

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

Ez

(30). Aittonari ez dio gustatzen

Ez

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

Bai

(32). Lortzen balu

Bai

(33). Mahaia apurturik da / dago

Ez

(33). Mahaia apurtuta dago

Ez

(34). Nire kotxea (atzo goizean / Joxeren garajean) konpondua dago

Ez

(35). Hori gertatu zenean, etxean egon nintzen

Ez

(35). Hori gertatu zenean, etxean egoten nintzen

Ez

(36). Baloia botaten dot

Ez

(36). Basua urez betetan dot

Ez

(36). Kantetan dot

Ez

(36). kantaten dot

Ez

(36). apurtuten dot

Bai

(36). haserraketan da

Bai

(36). etxean egoiten naiz

Bai

(37). Eginen dugu

Ez

(37). Etorriren naiz

Bai

(38). Ez dut arazorik izandu

Ez

(39). Etorri dadin

Bai

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

Ez

(41). Gizonagana joan da

Ez

(41). Gizonakana

Ez

(42). Goizean etorritako gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorririko gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorririkako gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorriniko gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorriko gizona ezagutzen dut

Bai

(42). Goizean etorri gizona ezagutzen dut

Ez

(43). Zugaz etorri naiz

Ez

(43). Andreakaz etorri naiz

Bai

(44). Airatu da bertze batekilan

Bai

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

Bai

(45). Aizkorarekilan moztu du enborra

Bai

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

Ez

(47). Etxe aldera noa

Ez

(47). Etxeraka noa

Ez

(47). Bilboraka noa

Ez

(47). Etxera buruz noa

Ez

(48). Zapata konpontzen joan da

Bai

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

Bai

(50). ene ondorik

Bai

(50). Etxetik heldu niz

Bai

(50). Behereko etxeetarik heldu niz

Ez

(50). Etxe(r)ik horra niz

Ez

(50). Peko etxeeta(r)ik horra niz

Ez

(50). Maule(r)ik jin da

Ez

(50). Menditik jin da

Ez

(50). etxeti

Ez

(50). menditi

Bai

(50). etxetikan

Bai

(50). menditikan

Bai

(51). Pariserat noa

Ez

(51). Maulea jun da

Ez

(51). Bortilat jun da (> bortüalat > bortialat > bortilat)

Ez

(52). Azken adarretara gino

Bai

(53). Bi minutuz etorri naiz

Bai

(53). Bi minutuz egin dut korrika

Bai

(55). (Nik) seme bat daukat

Ez

(55). (Nik) seme bat eduki dut

Bai

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

Ez

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

Ez

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

Ez

(58). Karate ikasten dago

Bai

(58). Karate ikasten dabil

Ez

(58). Karate ikasten dihardu

Bai

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

Bai

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

Bai

(59). Ez zaitezela joan

Ez

(60). Bazen neskatxa ttipi bat ona zenik

Ez

(61). Uste duzue dirua nik ostu dudanik?

Bai

(62). Uste dut zurea den

Ez

(63). Badakit euskalduna zarena

Ez

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

Ez

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

Bai

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi

Bai

(66). Eguraldi ona egiten balu, etor gintezke

Bai

(67). Gure anaia ezagutzen dukezu

Bai

(68). Leihoa apurtzen ahal da

Ez

(68). Leihoa apurtu ahal da

Ez

(69). Eguraldi ona egin (izan) bazuen