Hizkerak

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
Ziburu (L-zib)

Datu emailea: Maitena Duhalde

Euskalkia: Nafar-lapurtarra

Hizkera: Kostatarra

Ez

(1). dagoz

Ez

(1). dakarz

Ez

(1). etorri jakoz

Ez

(1). emon deutsoz

Ez

(1). ikusi dodaz

Ez

(1). ikusi dauz

Ez

(3). Zuek saria lortu duzute

Ez

(4). (haiek) dabe ˂ daue

Ez

(4). (haiek) deure

Ez

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

Ez

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

Ez

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

Ez

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

Ez

(7). Zuk gu asko maite gaizu

Bai

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

Ez

(9). Nik zuri ikusi nizun

Ez

(9). Nik zuri ikusi dizut

Ez

(10). (Zuri) itxaron dizute

Ez

(10). Trenari itxaron diote

Bai

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

Ez

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

Bai

(13). Ni zuri etorri natzaizu

Ez

(14). Bururatu jatan

Ez

(14). Bururatu zeitan

Ez

(15). Jon hondartzan egoan

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eban

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eustan

Ez

(16). emon dostezun

Ez

(16). egin doten

Ez

(16). eman zidazun

Bai

(17). (Ni) borrokatu naiz

Ez

(18). Belarriko mine dekotzu, Mari

Ez

(18). Erresue ba ta, nik dakitzut

Ez

(18). Nik entzute dekotzet, e, gurean amari te, ui!

Ez

(19). Neskak irabazi dute

Bai

(20). Laguneri eman diet

Ez

(20). Laguner eman diet

Bai

(21). Ogiaren erostera joan da

Bai

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Bai

(23). Jon etorri duk/n

Ez

(23). Natxiok/n

Ez

(23). Aita joan duzu

Ez

(23). Aita joan duxu

Ez

(23). Aita ikusi duxu

Bai

(24). Zenbat joan ditun/k elkar ikusi gabe?

Bai

(24). Konfliktoa ezinbestekoa duk, tramak aurrera egingo badik

Bai

(24). Eguraldi ona egingo di(n)ala pentsatzen dinat

Ez

(25). pozgarri ekiozan berbak esaten hasi zan

Ez

(26). egin dagigun

Bai

(27). Ez haizela joan

Ez

(28). eman deutsut

Ez

(28). eman d(er)autzut

Ez

(29). Etorri zakidan

Ez

(29). Ahaztu dakit

Ez

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

Ez

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

Ez

(30). Aittonari ez dio gustatzen

Ez

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

Bai

(32). Lortzen balu

Ez

(33). Mahaia apurturik da / dago

Ez

(33). Mahaia apurtuta dago

Ez

(34). Nire kotxea (atzo goizean / Joxeren garajean) konpondua dago

Bai

(35). Hori gertatu zenean, etxean egon nintzen

Ez

(35). Hori gertatu zenean, etxean egoten nintzen

Ez

(36). Baloia botaten dot

Ez

(36). Basua urez betetan dot

Ez

(36). Kantetan dot

Ez

(36). kantaten dot

Ez

(36). apurtuten dot

Ez

(36). haserraketan da

Ez

(36). etxean egoiten naiz

Bai

(37). Eginen dugu

Ez

(37). Etorriren naiz

Bai

(38). Ez dut arazorik izandu

Ez

(39). Etorri dadin

Bai

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

Ez

(41). Gizonagana joan da

Ez

(41). Gizonakana

Ez

(42). Goizean etorritako gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorririko gizona ezagutzen dut

Bai

(42). Goizean etorririkako gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorriko gizona ezagutzen dut

Bai

(42). Goizean etorri gizona ezagutzen dut

Ez

(43). Zugaz etorri naiz

Ez

(43). Andreakaz etorri naiz

Ez

(44). Airatu da bertze batekilan

Bai

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

Ez

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

Bai

(47). Etxe aldera noa

Ez

(47). Etxeraka noa

Ez

(47). Bilboraka noa

Bai

(47). Etxera buruz noa

Ez

(48). Zapata konpontzen joan da

Bai

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

Ez

(50). ene ondorik

Ez

(50). etxeti

Ez

(50). menditi

Ez

(50). etxetikan

Ez

(50). menditikan

Bai

(51). Pariserat noa

Ez

(51). Maulea jun da

Ez

(51). Bortilat jun da (> bortüalat > bortialat > bortilat)

Ez

(52). Azken adarretara gino

Bai

(53). Bi minutuz etorri naiz

Bai

(53). Bi minutuz egin dut korrika

Bai

(54). Irakaslea lasai da

Ez

(55). (Nik) seme bat daukat

Ez

(55). (Nik) seme bat eduki dut

Ez

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

Ez

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

Ez

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

Ez

(58). Karate ikasten dago

Bai

(58). Karate ikasten dabil

Ez

(58). Karate ikasten dihardu

Ez

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

Ez

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

Bai

(59). Ez zaitezela joan

Ez

(60). Bazen neskatxa ttipi bat ona zenik

Ez

(61). Uste duzue dirua nik ostu dudanik?

Ez

(62). Uste dut zurea den

Ez

(63). Badakit euskalduna zarena

Bai

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

Ez

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

Bai

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi

Bai

(66). Eguraldi ona egiten balu, etor gintezke

Bai

(67). Gure anaia ezagutzen dukezu

Bai

(68). Leihoa apurtzen ahal da

Ez

(68). Leihoa apurtu ahal da

Bai

(69). Eguraldi ona egin (izan) bazuen