Varieties

save answers as csv | xls | xml
Larresoro (L-lar)

Contributor: Céline Mounole

Dialect: Navarrese-Lapurdian Basque

Variety: Uztaritze area variety

No

(1). dagoz

No

(1). dakarz

No

(1). etorri jakoz

No

(1). emon deutsoz

No

(1). ikusi dodaz

No

(1). ikusi dauz

No

(4). (haiek) dabe ˂ daue

No

(4). (haiek) deure

No

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

No

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

No

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

No

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

No

(7). Zuk gu asko maite gaizu

Yes

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

No

(9). Nik zuri ikusi nizun

No

(9). Nik zuri ikusi dizut

No

(10). (Zuri) itxaron dizute

No

(10). Trenari itxaron diote

No

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

No

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

Yes

(13). Ni zuri etorri natzaizu

No

(15). Jon hondartzan egoan

No

(15). Surf-ohola ekarri eban

No

(15). Surf-ohola ekarri eustan

No

(16). emon dostezun

No

(16). egin doten

No

(16). eman zidazun

Yes

(17). (Ni) borrokatu naiz

No

(18). Belarriko mine dekotzu, Mari

No

(18). Erresue ba ta, nik dakitzut

No

(18). Nik entzute dekotzet, e, gurean amari te, ui!

Yes

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Yes

(23). Jon etorri duk/n

No

(23). Natxiok/n

No

(26). egin dagigun

No

(28). eman deutsut

Yes

(28). eman d(er)autzut

No

(29). Etorri zakidan

No

(29). Ahaztu dakit

No

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

No

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

No

(30). Aittonari ez dio gustatzen

No

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

No

(36). Baloia botaten dot

No

(36). Basua urez betetan dot

No

(36). Kantetan dot

No

(36). kantaten dot

No

(36). apurtuten dot

Yes

(36). haserraketan da

Yes

(36). etxean egoiten naiz

Yes

(37). Eginen dugu

No

(37). Etorriren naiz

No

(38). Ez dut arazorik izandu

No

(39). Etorri dadin

No

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

No

(43). Zugaz etorri naiz

No

(43). Andreakaz etorri naiz

No

(44). Airatu da bertze batekilan

Yes

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

Yes

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

Yes

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

Yes

(50). Etxetik heldu niz

Yes

(50). Behereko etxeetarik heldu niz

No

(50). Etxe(r)ik horra niz

No

(50). Peko etxeeta(r)ik horra niz

No

(50). Maule(r)ik jin da

No

(50). Menditik jin da

Yes

(50). etxeti

Yes

(50). menditi

Yes

(50). etxetikan

Yes

(50). menditikan

Yes

(51). Pariserat noa

No

(51). Maulea jun da

No

(51). Bortilat jun da (> bortüalat > bortialat > bortilat)

No

(52). Azken adarretara gino

Yes

(53). Bi minutuz etorri naiz

Yes

(53). Bi minutuz egin dut korrika

Yes

(54). Irakaslea lasai da

No

(55). (Nik) seme bat daukat

No

(55). (Nik) seme bat eduki dut

Yes

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

No

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

Yes

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

No

(58). Karate ikasten dago

No

(58). Karate ikasten dabil

No

(58). Karate ikasten dihardu

No

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

No

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

Yes

(62). Uste dut zurea den

No

(63). Badakit euskalduna zarena

Yes

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

No

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

Yes

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi