Hizkerak

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
Larresoro (L-lar)

Datu emailea: Céline Mounole

Euskalkia: Nafar-lapurtarra

Hizkera: Uztaritze eremuko hizkera

Ez

(1). dagoz

Ez

(1). dakarz

Ez

(1). etorri jakoz

Ez

(1). emon deutsoz

Ez

(1). ikusi dodaz

Ez

(1). ikusi dauz

Ez

(4). (haiek) dabe ˂ daue

Ez

(4). (haiek) deure

Ez

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

Ez

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

Ez

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

Ez

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

Ez

(7). Zuk gu asko maite gaizu

Bai

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

Ez

(9). Nik zuri ikusi nizun

Ez

(9). Nik zuri ikusi dizut

Ez

(10). (Zuri) itxaron dizute

Ez

(10). Trenari itxaron diote

Ez

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

Ez

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

Bai

(13). Ni zuri etorri natzaizu

Ez

(15). Jon hondartzan egoan

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eban

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eustan

Ez

(16). emon dostezun

Ez

(16). egin doten

Ez

(16). eman zidazun

Bai

(17). (Ni) borrokatu naiz

Ez

(18). Belarriko mine dekotzu, Mari

Ez

(18). Erresue ba ta, nik dakitzut

Ez

(18). Nik entzute dekotzet, e, gurean amari te, ui!

Bai

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Bai

(23). Jon etorri duk/n

Ez

(23). Natxiok/n

Ez

(26). egin dagigun

Ez

(28). eman deutsut

Bai

(28). eman d(er)autzut

Ez

(29). Etorri zakidan

Ez

(29). Ahaztu dakit

Ez

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

Ez

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

Ez

(30). Aittonari ez dio gustatzen

Ez

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

Ez

(36). Baloia botaten dot

Ez

(36). Basua urez betetan dot

Ez

(36). Kantetan dot

Ez

(36). kantaten dot

Ez

(36). apurtuten dot

Bai

(36). haserraketan da

Bai

(36). etxean egoiten naiz

Bai

(37). Eginen dugu

Ez

(37). Etorriren naiz

Ez

(38). Ez dut arazorik izandu

Ez

(39). Etorri dadin

Ez

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

Ez

(43). Zugaz etorri naiz

Ez

(43). Andreakaz etorri naiz

Ez

(44). Airatu da bertze batekilan

Bai

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

Bai

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

Bai

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

Bai

(50). Etxetik heldu niz

Bai

(50). Behereko etxeetarik heldu niz

Ez

(50). Etxe(r)ik horra niz

Ez

(50). Peko etxeeta(r)ik horra niz

Ez

(50). Maule(r)ik jin da

Ez

(50). Menditik jin da

Bai

(50). etxeti

Bai

(50). menditi

Bai

(50). etxetikan

Bai

(50). menditikan

Bai

(51). Pariserat noa

Ez

(51). Maulea jun da

Ez

(51). Bortilat jun da (> bortüalat > bortialat > bortilat)

Ez

(52). Azken adarretara gino

Bai

(53). Bi minutuz etorri naiz

Bai

(53). Bi minutuz egin dut korrika

Bai

(54). Irakaslea lasai da

Ez

(55). (Nik) seme bat daukat

Ez

(55). (Nik) seme bat eduki dut

Bai

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

Ez

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

Bai

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

Ez

(58). Karate ikasten dago

Ez

(58). Karate ikasten dabil

Ez

(58). Karate ikasten dihardu

Ez

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

Ez

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

Bai

(62). Uste dut zurea den

Ez

(63). Badakit euskalduna zarena

Bai

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

Ez

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

Bai

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi