Varieties

save answers as csv | xls | xml
Aramaio (A-ara)

Contributor: Txipi Ormaetxea

Dialect: Western Basque

Variety: Upper Deba Valley variety

Yes

(1). dagoz

No

(1). ikusi dodaz

No

(1). ikusi dauz

No

(2). Loreak gustatu zaitzo

No

(3). Zuek saria lortu duzute

Yes

(4). (haiek) dabe ˂ daue

No

(4). (haiek) deure

No

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

No

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

No

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

No

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

Yes

(7). Zuk gu asko maite gaizu

No

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

Yes

(9). Nik zuri ikusi nizun

Yes

(9). Nik zuri ikusi dizut

Yes

(10). (Zuri) itxaron dizute

Yes

(10). Trenari itxaron diote

No

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

Yes

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

No

(13). Ni zuri etorri natzaizu

Yes

(14). Bururatu jatan

No

(14). Bururatu zeitan

Yes

(15). Jon hondartzan egoan

Yes

(15). Surf-ohola ekarri eban

Yes

(15). Surf-ohola ekarri eustan

No

(16). emon dostezun

No

(16). egin doten

Yes

(16). eman zidazun

No

(17). (Ni) borrokatu naiz

No

(18). Belarriko mine dekotzu, Mari

No

(18). Erresue ba ta, nik dakitzut

No

(18). Nik entzute dekotzet, e, gurean amari te, ui!

Yes

(19). Neskak irabazi dute

No

(20). Laguneri eman diet

No

(20). Laguner eman diet

No

(21). Ogiaren erostera joan da

Yes

(22). Badugu sagar onik

Yes

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Yes

(23). Jon etorri duk/n

No

(23). Natxiok/n

No

(23). Aita joan duzu

No

(23). Aita joan duxu

No

(23). Aita ikusi duxu

Yes

(24). Zenbat joan ditun/k elkar ikusi gabe?

Yes

(24). Konfliktoa ezinbestekoa duk, tramak aurrera egingo badik

No

(24). Eguraldi ona egingo di(n)ala pentsatzen dinat

No

(25). pozgarri ekiozan berbak esaten hasi zan

Yes

(26). egin dagigun

No

(27). Ez haizela joan

Yes

(28). eman deutsut

No

(28). eman d(er)autzut

No

(29). Etorri zakidan

No

(29). Ahaztu dakit

No

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

No

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

No

(30). Aittonari ez dio gustatzen

Yes

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

No

(32). Lortzen balu

No

(33). Mahaia apurturik da / dago

Yes

(33). Mahaia apurtuta dago

Yes

(34). Nire kotxea (atzo goizean / Joxeren garajean) konpondua dago

No

(35). Hori gertatu zenean, etxean egon nintzen

No

(35). Hori gertatu zenean, etxean egoten nintzen

Yes

(36). Baloia botaten dot

Yes

(36). Basua urez betetan dot

Yes

(36). Kantetan dot

No

(36). kantaten dot

Yes

(36). apurtuten dot

Yes

(36). haserraketan da

No

(36). etxean egoiten naiz

No

(37). Eginen dugu

No

(37). Etorriren naiz

No

(38). Ez dut arazorik izandu

Yes

(39). Etorri dadin

Yes

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

Yes

(41). Gizonagana joan da

Yes

(41). Gizonakana

Yes

(42). Goizean etorritako gizona ezagutzen dut

No

(42). Goizean etorririko gizona ezagutzen dut

No

(42). Goizean etorririkako gizona ezagutzen dut

No

(42). Goizean etorriniko gizona ezagutzen dut

Yes

(42). Goizean etorriko gizona ezagutzen dut

No

(42). Goizean etorri gizona ezagutzen dut

Yes

(43). Zugaz etorri naiz

No

(43). Andreakaz etorri naiz

Yes

(43). Andreekin etorri naiz

No

(44). Airatu da bertze batekilan

Yes

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

No

(45). Aizkorarekilan moztu du enborra

Yes

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

Yes

(47). Etxe aldera noa

No

(47). Etxeraka noa

No

(47). Bilboraka noa

No

(47). Etxera buruz noa

Yes

(48). Zapata konpontzen joan da

No

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

No

(50). ene ondorik

Yes

(50). etxeti

Yes

(50). menditi

No

(50). etxetikan

No

(50). menditikan

No

(51). Pariserat noa

No

(52). Azken adarretara gino

No

(53). Bi minutuz etorri naiz

No

(53). Bi minutuz egin dut korrika

No

(54). Irakaslea lasai da

Yes

(55). (Nik) seme bat daukat

Yes

(55). (Nik) seme bat eduki dut

No

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

No

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

No

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

Yes

(58). Karate ikasten dago

Yes

(58). Karate ikasten dabil

Yes

(58). Karate ikasten dihardu

No

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

No

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

No

(59). Ez zaitezela joan

No

(60). Bazen neskatxa ttipi bat ona zenik

No

(61). Uste duzue dirua nik ostu dudanik?

No

(62). Uste dut zurea den

Yes

(63). Badakit euskalduna zarena

No

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

No

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

No

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi

No

(66). Eguraldi ona egiten balu, etor gintezke

No

(67). Gure anaia ezagutzen dukezu

No

(68). Leihoa apurtzen ahal da

No

(68). Leihoa apurtu ahal da

No

(69). Eguraldi ona egin (izan) bazuen