Varieties

save answers as csv | xls | xml
Etxaleku (Imotz) (N-elk)

Contributor: Imotz

Dialect: Central Basque

Variety: Imotz area

No

(1). dagoz

No

(1). dakarz

No

(1). etorri jakoz

No

(1). emon deutsoz

No

(1). ikusi dodaz

No

(1). ikusi dauz

No

(4). (haiek) dabe ˂ daue

No

(4). (haiek) deure

Yes

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

Yes

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

Yes

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

No

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

No

(7). Zuk gu asko maite gaizu

No

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

Yes

(9). Nik zuri ikusi nizun

Yes

(9). Nik zuri ikusi dizut

Yes

(10). (Zuri) itxaron dizute

Yes

(10). Trenari itxaron diote

No

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

No

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

Yes

(13). Ni zuri etorri natzaizu

No

(15). Jon hondartzan egoan

No

(15). Surf-ohola ekarri eban

No

(15). Surf-ohola ekarri eustan

No

(16). emon dostezun

No

(16). egin doten

No

(16). eman zidazun

Yes

(17). (Ni) borrokatu naiz

Yes

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Yes

(23). Jon etorri duk/n

No

(23). Natxiok/n

No

(26). egin dagigun

No

(28). eman deutsut

No

(28). eman d(er)autzut

No

(29). Etorri zakidan

No

(29). Ahaztu dakit

No

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

No

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

No

(30). Aittonari ez dio gustatzen

No

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

No

(36). Baloia botaten dot

No

(36). Basua urez betetan dot

No

(36). Kantetan dot

No

(36). kantaten dot

No

(36). apurtuten dot

No

(36). haserraketan da

No

(36). etxean egoiten naiz

Yes

(37). Eginen dugu

No

(37). Etorriren naiz

Yes

(38). Ez dut arazorik izandu

Yes

(39). Etorri dadin

Yes

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

No

(43). Zugaz etorri naiz

No

(43). Andreakaz etorri naiz

No

(44). Airatu da bertze batekilan

Yes

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

No

(45). Aizkorarekilan moztu du enborra

Yes

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

Yes

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

No

(50). ene ondorik

Yes

(50). etxeti

Yes

(50). menditi

Yes

(50). etxetikan

Yes

(50). menditikan

No

(52). Azken adarretara gino

No

(53). Bi minutuz etorri naiz

Yes

(53). Bi minutuz egin dut korrika

No

(54). Irakaslea lasai da

No

(55). (Nik) seme bat daukat

No

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

No

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

No

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

No

(58). Karate ikasten dago

No

(58). Karate ikasten dabil

No

(58). Karate ikasten dihardu

No

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

No

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

Yes

(62). Uste dut zurea den

No

(63). Badakit euskalduna zarena

No

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

No

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

No

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi