Hizkerak

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
Etxaleku (Imotz) (N-elk)

Datu emailea: Imotz

Euskalkia: Erdialdekoa

Hizkera: Imozko eremua

Ez

(1). dagoz

Ez

(1). dakarz

Ez

(1). etorri jakoz

Ez

(1). emon deutsoz

Ez

(1). ikusi dodaz

Ez

(1). ikusi dauz

Ez

(4). (haiek) dabe ˂ daue

Ez

(4). (haiek) deure

Bai

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

Bai

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

Bai

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

Ez

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

Ez

(7). Zuk gu asko maite gaizu

Ez

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

Bai

(9). Nik zuri ikusi nizun

Bai

(9). Nik zuri ikusi dizut

Bai

(10). (Zuri) itxaron dizute

Bai

(10). Trenari itxaron diote

Ez

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

Ez

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

Bai

(13). Ni zuri etorri natzaizu

Ez

(15). Jon hondartzan egoan

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eban

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eustan

Ez

(16). emon dostezun

Ez

(16). egin doten

Ez

(16). eman zidazun

Bai

(17). (Ni) borrokatu naiz

Bai

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Bai

(23). Jon etorri duk/n

Ez

(23). Natxiok/n

Ez

(26). egin dagigun

Ez

(28). eman deutsut

Ez

(28). eman d(er)autzut

Ez

(29). Etorri zakidan

Ez

(29). Ahaztu dakit

Ez

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

Ez

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

Ez

(30). Aittonari ez dio gustatzen

Ez

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

Ez

(36). Baloia botaten dot

Ez

(36). Basua urez betetan dot

Ez

(36). Kantetan dot

Ez

(36). kantaten dot

Ez

(36). apurtuten dot

Ez

(36). haserraketan da

Ez

(36). etxean egoiten naiz

Bai

(37). Eginen dugu

Ez

(37). Etorriren naiz

Bai

(38). Ez dut arazorik izandu

Bai

(39). Etorri dadin

Bai

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

Ez

(43). Zugaz etorri naiz

Ez

(43). Andreakaz etorri naiz

Ez

(44). Airatu da bertze batekilan

Bai

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

Ez

(45). Aizkorarekilan moztu du enborra

Bai

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

Bai

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

Ez

(50). ene ondorik

Bai

(50). etxeti

Bai

(50). menditi

Bai

(50). etxetikan

Bai

(50). menditikan

Ez

(52). Azken adarretara gino

Ez

(53). Bi minutuz etorri naiz

Bai

(53). Bi minutuz egin dut korrika

Ez

(54). Irakaslea lasai da

Ez

(55). (Nik) seme bat daukat

Ez

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

Ez

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

Ez

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

Ez

(58). Karate ikasten dago

Ez

(58). Karate ikasten dabil

Ez

(58). Karate ikasten dihardu

Ez

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

Ez

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

Bai

(62). Uste dut zurea den

Ez

(63). Badakit euskalduna zarena

Ez

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

Ez

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

Ez

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi