Hizkerak

gorde erantzunak honela: csv | xls | xml
Errenteria (G-ert)

Datu emailea: Aritz Irurtzun

Euskalkia: Erdialdekoa

Hizkera: Ipar-ekialdeko hizkera: Errenteriako eremua

Bai

(1). dagoz

Ez

(1). dakarz

Ez

(1). etorri jakoz

Ez

(1). emon deutsoz

Ez

(1). ikusi dodaz

Ez

(1). ikusi dauz

Ez

(2). Loreak gustatu zaitzo

Bai

(3). Zuek saria lortu duzute

Ez

(4). (haiek) dabe ˂ daue

Ez

(4). (haiek) deure

Ez

(5). Zuk Joni liburuak ekarri ditiozu

Bai

(6). Nik liburuak ekarri dizkia/nat

Bai

(6). Jonek liburuak ekarri dizkik/n

Ez

(7). (H)arek porruak gordiñik jate(n) seben

Ez

(7). Zuk gu asko maite gaizu

Ez

(8). Gizonari liburua eman du emakumeak

Bai

(9). Nik zuri ikusi nizun

Bai

(9). Nik zuri ikusi dizut

Bai

(10). (Zuri) itxaron dizute

Bai

(10). Trenari itxaron diote

Bai

(11). Zuk niri liburua eman nauzu

Bai

(12). Zuri etorrarazi/etorri eragin dizute

Bai

(13). Ni zuri etorri natzaizu

Ez

(14). Bururatu jatan

Ez

(14). Bururatu zeitan

Ez

(15). Jon hondartzan egoan

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eban

Ez

(15). Surf-ohola ekarri eustan

Ez

(16). emon dostezun

Ez

(16). egin doten

Bai

(16). eman zidazun

Bai

(17). (Ni) borrokatu naiz

Ez

(18). Belarriko mine dekotzu, Mari

Bai

(18). Erresue ba ta, nik dakitzut

Ez

(18). Nik entzute dekotzet, e, gurean amari te, ui!

Ez

(19). Neskak irabazi dute

Ez

(20). Laguneri eman diet

Ez

(20). Laguner eman diet

Ez

(21). Ogiaren erostera joan da

Ez

(22). Badugu sagar onik

Bai

(23). Hik liburua ekarri duk/n

Bai

(23). Jon etorri duk/n

Ez

(23). Natxiok/n

Ez

(23). Aita joan duzu

Ez

(23). Aita joan duxu

Ez

(23). Aita ikusi duxu

Ez

(25). pozgarri ekiozan berbak esaten hasi zan

Ez

(26). egin dagigun

Ez

(27). Ez haizela joan

Ez

(28). eman deutsut

Ez

(28). eman d(er)autzut

Ez

(29). Etorri zakidan

Ez

(29). Ahaztu dakit

Bai

(30). Niri marmitakoa gustatzen nau

Bai

(30). Zuri marmitakoa gustatzen dizu

Bai

(30). Aittonari ez dio gustatzen

Ez

(31). Nik Joni liburua irakur eragin diot

Ez

(32). Lortzen balu

Bai

(33). Mahaia apurturik da / dago

Bai

(33). Mahaia apurtuta dago

Ez

(34). Nire kotxea (atzo goizean / Joxeren garajean) konpondua dago

Ez

(35). Hori gertatu zenean, etxean egon nintzen

Ez

(35). Hori gertatu zenean, etxean egoten nintzen

Ez

(36). Baloia botaten dot

Ez

(36). Basua urez betetan dot

Ez

(36). Kantetan dot

Ez

(36). kantaten dot

Ez

(36). apurtuten dot

Ez

(36). haserraketan da

Ez

(36). etxean egoiten naiz

Ez

(37). Eginen dugu

Ez

(37). Etorriren naiz

Bai

(38). Ez dut arazorik izandu

Bai

(39). Etorri dadin

Bai

(40). Ez nuke nahi Mikel aberetu dadin

Ez

(41). Gizonagana joan da

Ez

(41). Gizonakana

Bai

(42). Goizean etorritako gizona ezagutzen dut

Bai

(42). Goizean etorririko gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorririkako gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorriniko gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorriko gizona ezagutzen dut

Ez

(42). Goizean etorri gizona ezagutzen dut

Ez

(43). Zugaz etorri naiz

Ez

(43). Andreakaz etorri naiz

Ez

(44). Airatu da bertze batekilan

Bai

(45). Aizkorarekin moztu du enborra

Bai

(46). Liburu hau zuretzako/tako/dako da

Bai

(47). Etxe aldera noa

Bai

(47). Etxeraka noa

Bai

(47). Bilboraka noa

Ez

(47). Etxera buruz noa

Ez

(48). Zapata konpontzen joan da

Ez

(49). Ez dut esperantzarik ez ihes-lekurik zu baitan baizik

Ez

(50). Ene ondorik

Ez

(50). etxeti

Ez

(50). menditi

Bai

(50). etxetikan

Bai

(50). menditikan

Ez

(51). Pariserat noa

Ez

(52). Azken adarretara gino

Ez

(53). Bi minutuz etorri naiz

Bai

(53). Bi minutuz egin dut korrika

Ez

(54). Irakaslea lasai da

Bai

(55). (Nik) seme bat daukat

Ez

(55). (Nik) seme bat eduki dut

Ez

(55). (Nik) seme bat ukan/ukanen dut

Ez

(56). Lehen ere Baionan ukhana niz

Ez

(57). (Nik) ogia jaten ari dut

Bai

(58). Karate ikasten dago

Bai

(58). Karate ikasten dabil

Bai

(58). Karate ikasten dihardu

Ez

(58). Labuantzan iduntsi dit eretretala artino

Ez

(58). iduntsi diat bazter xahatzen

Ez

(59). Ez zaitezela joan

Ez

(60). Bazen neskatxa ttipi bat ona zenik

Ez

(61). Uste duzue dirua nik ostu dudanik?

Ez

(62). Uste dut zurea den

Ez

(63). Badakit euskalduna zarena

Ez

(64). Hau da haren abantailik handiena, ez baitu ainitz xahutzen

Ez

(65). Obaba, zein(a) Atxagak idatzi baitu, ederra da

Ez

(65). Landibarren badira lau kartier, horiek baitira Behaune, Dona Martine, Donostia eta Azkonbegi

Ez

(66). Eguraldi ona egiten balu, etor gintezke

Ez

(67). Gure anaia ezagutzen dukezu

Ez

(68). Leihoa apurtzen ahal da

Ez

(68). Leihoa apurtu ahal da

Ez

(69). Eguraldi ona egin (izan) bazuen