Collaborators

» Josu Landa

Ametzagaiña

Zirkuitu Ibilbidea, 1 - 1. pabilioia

20160 Lasarte-Oria

www.ametza.com

Natural language processing, automatic analyzers, corpus processing

Papers in journals

(2014) Acha, Joana, Itziar Laka, Josu Landa & Pello Salaburu. EHME: A new word database for research in Basque language. The Spanish Journal of Psychology, Volume 17 - ISSN: 1138-7416 EISSN: 1988-2904.
(2010) Fernández, Beatriz, Beñat Oihartzabal, Josu Landa & Ibon Sarasola. -le/-tzaile inflexiozko atzizkiaz. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 44-2. University of the Basque Country. 457-510.
(2009) Fernández, Beatriz, Jon Ortiz de Urbina & Josu Landa. Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez. Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra (ed.) Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) , XLIII: 1-2. University of the Basque Country (UPV/EHU). 357-380.
(2009) Fernández, Beatriz & Josu Landa. Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean. Hiru ahoko aldagaia, datu iturri bi, eta erreminta bat: Corsintax. Lapurdum, 13. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne. 159-181.

Book chapters

(2013) Alberdi, Xabier & Josu Landa. EUDIMA corpusetik adibideak erauzteko lan-tresna: unitate fraseologiko-diskurtsiboak aztertzeko lanabesa. In Salaburu, Pello & Xabier Alberdi (ed.) Ugarteburu Terminologia Jardunaldiak (V): terminologia naturala eta terminologia planifikatua euskararen normalizazioari begira. UPV/EHU. 34-49.
(2004) Nevado, Francisco, Francisco Casacuberta & Josu Landa. Translation Memories Enrichment by Statistical Bilingual Segmentation. In Proceedings of the IV International Conference on Languages Resources and Evaluation - LREC 2004. Lisbon: Vol. 1, pp. 335-338.

Databases

(2022) Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) 3rd edition. . UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2013) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu & Josu Landa. Egungo Testuen Corpusa (ETC). . Bilbo: Euskara Institutua.
(2011) Landa, Josu, Ibon Sarasola & Pello Salaburu. Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura (EHME). . Bilbo: Euskara Institutua.
(2009) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu & Josu Landa. Ereduzko Prosa Dinamikoa (EPD). . Bilbo: Euskara Institutua.
(2008) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu & Josu Landa. Hiztegi Batua Euskal Prosan. . Bilbo: Euskara Institutua.
(2008) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu, Josu Landa & Iñaki Ugarteburu. Lexikoa Atzo eta Gaur (LAG). . Bilbo: Euskara Institutua.
(2007) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu, Josu Landa & Josu Zabaleta. Ereduzko Prosa Gaur (EPG). . Bilbo: Euskara Institutua.

Proceedings

(2010) Landa, Josu. Corpusen iraultza: maiztasunen korapiloa. In Salaburu, Pello & Xabier Alberdi (ed.) Espezialitate Hizkerak eta Terminologia IV. Bilbo: UPV/EHU. 83-91.

Talks

(2013) EUDIMA corpusetik adibideak erauzteko lan-tresna: diskurtsoko unitate fraseologikoak aztertzeko lanabesa. Xabier Alberdi & Josu Landa. Ugarteburu Terminologia Jardunaldiak (V). January 23-24, Bilbao.
(2012) Una aplicación informática para la extracción y estudio de marcadores discursivos en un corpus del euskera. Xabier Alberdi & Josu Landa. Discourse markers in corpus languages. November 28-30, Vitoria-Gasteiz.
(2009) Hitz hurrenkeraren bektoreak Ereduzko Prosa Gauren argitan: Corsintax. Landa, Josu. XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak . July 2-3,
(2008) Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean. Fernández, Beatriz & Josu Landa. Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan. December 12-13, Bayonne, Lapurdi, Basque Country.