Former members

» Jon Ortiz de Urbina

Professor/researcher

Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto

Departamento de Lenguas modernas y Estudios Vascos

Apartado 1

48080 Bilbao

Bizkaia

Basque Country

34 94 4139171

Research interests

Left periphery and information structure, tense and modality in infinitival complementation, datives, Chinese

Books

(2010) Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU.
(2007) Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Hizkuntzari itzulia 80 hizkuntzatan. Bilbo: UEU.
(1989) Ortiz de Urbina, Jon. Parameters in the Grammar of Basque. Dordrecht: Foris.

Editions

(2019)
Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (eds.). Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill.
(2016)
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina (eds.). Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
(2003)
Hualde, Jose Ignacio & Jon Ortiz de Urbina (eds.). A Grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
(1993)
Hualde, Jose Ignacio & Jon Ortiz de Urbina (eds.). Generative Studies in Basque Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
(1992)
Lakarra, Joseba A. & Jon Ortiz de Urbina (eds.). Syntactic Theory and Basque Syntax. ASJUren gehigarriak 27. Donostia-San Sebastian: UPV/EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia.

Papers in journals

(2012) Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Dative (first) complements in Basque. Ernestina Carrilho & Beatriz Fernández (ed.) Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue), 11-1. Ediçoes Colibrí - Unviersidade de Lisboa. 83-98.
(2009) Fernández, Beatriz, Jon Ortiz de Urbina & Josu Landa. Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez. Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra (ed.) Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) , XLIII: 1-2. University of the Basque Country (UPV/EHU). 357-380.
(2009) Ortiz de Urbina, Jon. Review of Standard Basque: A Progressive Grammar (Rudolf P. G. de Rijk). Anthropological Linguistics, 51 (1). University of Nevada Press. 86-89.
(1994) Ortiz de Urbina, Jon. Verb-initial patterns in Basque and Breton. Lingua , 94. 125-153.

Book chapters

(Submitted) Fernández, Beatriz, Ane Berro, Manuel Pérez Saldanya & Jon Ortiz de Urbina. Subjektu ezabatuko inpertsonalak: euskara, katalana eta gaztelania, gai beraren gaineko bariazioak. eskuizkribua. UPV/EHU, Deustuko Unibertsitatea & Univ. de València.
(2019) Berro Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina. Introduction. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 1-13.
(2019) Ortiz de Urbina Jon. Word order. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 14-58.
(2019) Ortiz de Urbina Jon. Complex causative verbs and causes in Basque (and Romance). In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 276-316.
(2016) Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Microparameters in the grammar of Basque: looking back and moving forward. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 3-13.
(2016) Ortiz de Urbina, Jon & Beatriz Fernández. Datives in Basque bivalent unergatives. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 67-93.
(2008) Ortiz de Urbina, Jon. Aditz inpertsonalak. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG).
(2006) Ortiz de Urbina, Jon. Nominalizazioak eta modua: aukera modal bikoitzeko predikatuak. In Beatriz Fernández & Itziar Laka (ed.) Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Bilbo: UPV/EHU. 725-740.
(2003) Ortiz de Urbina, Jon. Impersonal clauses. In Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina (ed.) A Grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton De Gruyter. 572-591.
(2003) Hualde, Jose Ignacio & Jon Ortiz de Urbina. Comparative constructions. In Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina (ed.) A Grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton De Gruyter. 823-843.
(2003) Ortiz de Urbina, Jon. Semiauxiliary verbs. In Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina (ed.) A Grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton De Gruyter. 300-322.
(2003) Ortiz de Urbina, Jon. Causatives. In Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina (ed.) A Grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton De Gruyter. 592-606.
(2003) Etxepare, Ricardo & Jon Ortiz de Urbina. Focalization. In Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina (ed.) A Grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton De Gruyter. 458-515.
(2003) Ortiz de Urbina, Jon. Periphrastic constructions. In Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina (ed.) A Grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton De Gruyter. 284-299.
(2003) Ortiz de Urbina, Jon. Word order. In Hualde, J. I. & J. Ortiz de Urbina (ed.) A Grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton De Gruyter. 448-458.
(2003) Ortiz de Urbina, Jon. Ezezko perpausetako fokoak (galdegaiak eta ukagaiak). In Makazaga, J. M. & B. Oyharçabal (ed.) Euskal Gramatikari eta Literaturari Buruzko Ikerketak XXI. Mendearen Atarian. Bilbo: Euskaltzaindia. 343-356.
(2002) Ortiz de Urbina, Jon. Focus of Correction and Remnant Movement in Basque. In Artiagoitia, X, P. Goenaga & J. Lakarra (ed.) Erramu Boneta: Festscrift for Rudolf P.G. de Rijk. Bilbo: UPV/EHU. 510-524.
(1995) Ortiz de Urbina, Jon. Datibo komunztaduraren gainean. In Ricardo Gómez & Joseba A. Lakarra (ed.) Euskal dialektologiako Kongresua. ASJUren gehigarriak 28. Gipuzkoako Foru Aldundia. 579-588.
(1991) Ortiz de Urbina, Jon & Myriam Uribe-Etxebarria. Participial predication in Basque. In Joseba A. Lakarra & Iñigo Ruiz Arzalluz (ed.) Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum. ASJUren gehigarriak 2. UPV/EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 993-1012.

Talks

(2012) On the nature of Basque datives in bivalent unergatives. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Syntax of the World's languages V. October 1-4, University of Zagreb, Dubrovnik.
(2011) A short trip to Basque datives in bivalent unergatives. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne). November 8-10, Bilbo, Vitoria-Gasteiz, Basque Country.
(2010) Bivalent unergatives in Basque. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Syntax of the World's Languages IV. September 23-26, Lyon.
(2009) Datibo alternatiboak hizkeretan eta hiztegian. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak. July 2-3, Donostia.
(2009) Core and Peripheral Datives: Dative Agreement Drop in Basque. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Case in and across languages. August, Helsinki.

Participation in funded research projects

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Basdisyn in The Edisyn Project. Towards a network of European Dialect Syntax (HM-2006-1-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Hizkuntzalaritza Teorikoko Taldea/Basque Research Group of Theoretical Linguistics (IT-210-07) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Myriam Uribe-Etxebarria)

Postgraduate supervision

Beatriz Fernández. 1997. Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz. (PhD. Diss./Doktore tesia) UPV/EHU.