PhD students

» Kristina Bilbao

PhD student

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saila

UPV/EHU

Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea, Oficina 3.2 Bulegoa
Justo Vélez de Elorriaga, 1
01006 Vitoria-Gasteiz

I graduated in Basque Studies at UPV/EHU (2018-2022) and I am studying a masters in Theoretical and Experimental Linguistics at the same university. I have always loved languages and since I began learning how to do simple sintactic analysis at school, I am really interested in the structure of human language. One of my biggest academic interests is  linguistic variation, specially from a morpho-syntactic and typological perspective. Last academic year (2021-2022), thanks to the Ikasiker Research Fellowship [IkasC_2021_1_0042], I have been collaborating with the research group The Bilingual Mind directed by Itziar Laka. In particular, I have been analyzing detransitivized reflexive and reciprocal structures and I have done my Degree Dissertation about intransitive reciprocals in Basque under the direction of Beatriz FernándezApart from academic interests, one of my hobbies is dancing basque traditional dances and as I am part of the group Alkartasuna Dantza Taldea (Bermeo), I participate in many cultural activities of my town.

Research interests

Syntactic Theory, linguistic typology, detransitivization, reflexive and reciprocal structures.

Papers in journals

(2022) Bilbao, Kristina. Euskarazko elkarkari iragangaitzak: lexikoak ala sintaktikoak?. Fontes Linguae Vasconum, 134. 337-373.

Book chapters

(2022) Bilbao, Kristina. Euskarazko elkarkari iragangaitzak: lexikoak ala sintaktikoak? (ez baita gauza bera ikusi gara eta ezkondu gara). Bachelor Thesis, UPV/EHU.
(2022) Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández. Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez). In Alexander Iribar & Irene Barberia (ed.) Papers on Basque Linguistics in Honor of Jon Andoni Franco Elorza. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea. 127-146. ISBN 978-84-1325-171-4.

Databases

(2022) Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) 3rd edition. . UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Partitiboa enfasia adierazteko perpaus existentzialetan: badugu sagar onik (v baditugu sagar onak). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Egoera-mailako aditz kopulatiboak: izan (v egon). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Jabetzaren adierazpena: eduki, ukan (v izan/*edun). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Ukan izan-en ordez partizipio erresultatiboetan. In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Ari progresiboa subjektu ergatibo eta *edun aditz laguntzaile iragankorrarekin: ari dut (v ari naiz). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Perifrasi progresiboak: ibili, egon jardun, erauntsi (v ari izan). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Partitiboa erlatibo aposiziozkoetan aurrekaria mugagabea denean: -ik (v -a). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Perpaus osagarri ez-faktiboak: -(r)ik (v -(e)la). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Perpaus osagarri ez-faktiboak: -(e)n (v -(e)la). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Perpaus osagarri faktiboak: -(e)na (v -(e)la) . In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Datibo osagarriak aditz iragankorretan: itxarongo dizut, diot (v itxarongo zaitut, dut). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Arazi inakusatiboaren datibo markatzea: etorrarazi dizute (v etorrarazi zaituzte). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Bilbao, Kristina. Instrumentalaren eta inesiboaren alternantzia denborazko modifikatzaileetan: instrumentala (-z) (v inesiboa (-n)). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.

Talks

(2021) Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez). Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández. Euskal Hizkuntzalaritza 2021 DU Jardunaldia. 2021-12-17, Bilbo, Deustuko Unibertsitatea.

Participation in funded research projects

August 2022-October 2022: Solving the language puzzle: Basque morphosyntax in variation (PGC2018-096380-B-I00) (Principal Investigator: Beatriz Fernández)

January 2022-June 2022: The Bilingual Mind (IT1439-22). Consolidated Research Group of Excellence. (Principal Investigator: Itziar Laka)

2021-2022 Langues & Grammaires en (Ile-de) France, coordinated by Anne Zribi-Hertz & Elena Soare (Université Paris 8/UMR SFL)

Others

Languages:

Basque (mother tongue), Spanish (mother tongue), English (C1), French (B1), German (A2)

Grants:

  • Ikasiker Research Fellowship (2021-2022) [IkasC_2021_1_0042]

Institution: Department of Education, Language Policy and Culture of the Basque Government

Others: 

August 2022 - October 2022: Researcher under contract (UPV/EHU) (PIC 126/22, PGC2018-096380-B-I00)