Professors

» Ane Berro

Professor/researcher

Hizkuntza modernoak eta euskal ikaskuntzak

Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto

Unibertsitate Etorb., 24.

48007 Bilbao

Euskal Herria / Basque Country

ane.berro@deusto.es

(00 34) 944 13 90 00 [luzapena: 2138]

I am an associate professor at the University of Deusto, in the department of Modern Languages and Basque Studies. In September 2015 I defended my PhD Dissertation entitled Breaking Verbs. From event structure to syntactic categories in Basque at the University of the Basque Country (UPV/EHU) and the University Bordeaux Montaigne (UBM). Afterwards, I worked as a postdoctoral researcher for one year and a half in UPV/EHU and in the laboratory Structures Formelles du Langage (UMR 7023, CNRS & Paris 8), thanks to a post-doc grant of the Basque Government. In 2017 I won the PhD Extraordinary Award of the University of the Basque Country. 

In my dissertation I explored the lexicosyntactic decomposition of Basque verbs and how it is related to the categorization process and their aspect interpretation. In the last years I have been working on the inner decomposition of verbs (and other categories), Voice alternations and their relation to case and agreement.

Research interests

Sintactic Theory, event structure, aspect, lexicalization, Basque, micro-variation, case, ergativity.

Books

(2015) Berro, Ane. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Doctoral dissertation, UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

Editions

(2019)
Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (eds.). Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill.
(2018-2020)
Berro, Ane & Léa Nash (eds.). Unergative predicates. Architecture and Variation. Special Collection.. Glossa: a journal of general linguistics.
(2018)
Fernández, Beatriz & Ane Berro (eds.). Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum 126 (Uztaila-abendua). Iruñea: Nafarroako Gobernua.

Papers in journals

(Accepted) Berro, Ane, Leire Sánchez-Dorronsoro. Egileak eta arazleak jite adjektiboen argitan. Fontes Linguae Vasconum.
(Accepted) Fernández, Beatriz, Ane Berro & Manuel Pérez Saldanya. Connexions bascocatalanes: les impersonals de subjecte suprimit. Caplletra.
(Submitted) Sanchez-Dorronsoro, Leire, Beatriz Fernández & Ane Berro. Jite adjektiboak eta aditz psikologikoak euskaraz. eskuizkribua, Deustuko Unibertsitatea & UPV/EHU.
(Submitted) Berro, Ane, Ane Odria & Beatriz Fernández. Indirect causatives in Basque: The syntax of implicit causers and causees. Univ. of Deusto, UPV/EHU.
(2022) Berro, Ane, Ane Odria & Beatriz Fernández. Person matters in impersonality. Syntax, 25(2). Wiley. 147-187.
(2022) Odria, Ane, Ane Berro & Beatriz Fernández. Pertsona murriztapenak ditu inpertsonaltasunak: euskararen kasua. Fontes Linguae Vasconum, 133. 191-219.
(2021) Fernández, Beatriz & Ane Berro. Basque impersonals in comparison. Linguistics. An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences, 60(4). 1039-1101.
(2020) Pineda, Anna & Ane Berro. Hybrid intransitives in Basque. Glossa: a journal of general linguistics, 5(1), 22.
(2020) Fernández, Beatriz, Fernando Zuñiga & Ane Berro. Datives with psych nouns and adjectives in Basque. Folia Linguistica. DOI: https://doi.org/10.1515/flin-2020-2050.
(2019) Berro, Ane. Basque adjectival participles: stative, resultative or experiential. Glossa: a journal of general linguistics, 4(1): 60. DOI: https://doi.org/10.5334/gjgl.730. 1-37.
(2019) Berro, Ane & Beatriz Fernández. Applicatives without verbs. Natural Language and Linguistic Theory, 37(4). Springer. 1273-1317. DOI: 10.1007/s11049-018-09437-4.
(2019) Fernández, Beatriz, Ane Berro, Iñigo Urrestarazu & Itziar Orbegozo. Mapping syntactic variation: the BiV database. Linguistic Typology, 23(2). Berlin: De Gruyter Mouton. 347–374.
(2018) Berro, Ane Beñat Oihartzabal & Beatriz Fernández. Inkoatibo/arazle alternantzia euskaraz eratortzen. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 99-122.
(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. Orhiko xoria Orhin lakhet: izen/adjektibo psikologikoak, gai lokatiboak eta predikazioa. Joseba Lakarra & Blanca Urgell (ed.) Studia Diachronica et Philologica in honorem Joakin Gorrotxategi: Vasconica et Aquitanica. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 52 (1/2). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. 253-270.
(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. Atarikoa. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 7-16.
(2017) Berro, Ane, Beatriz Fernández & Itziar Orbegozo. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): lehen urratsak. Fontes Linguae Vasconum, 123. 7-28.
(2015) Berro, Ane. Egoera predikatu berriak euskaraz. Irantzu Epelde (ed.) Euskal hizkerak eta dialektoak, gaur. Lapurdumeko ale berezia, 3. 11-25.
(2012) Berro, Ane. Three levels of root insertion in Basque intransitive verbs. Ernestina Carrilho & Beatriz Fernández (ed.) Journal of Portuguese Linguistics. Special Issue, 11, 1. Ediçoes Colibrí - Universidade de Lisboa. 7-22.
(2010) Berro, Ane. Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment. P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG). DEA research work. University of the Basque Country (UPV/EHU).

Book chapters

(Submitted) Fernández, Beatriz, Ane Berro, Manuel Pérez Saldanya & Jon Ortiz de Urbina. Subjektu ezabatuko inpertsonalak: euskara, katalana eta gaztelania, gai beraren gaineko bariazioak. eskuizkribua. UPV/EHU, Deustuko Unibertsitatea & Univ. de València.
(2022) Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández. Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez). In Alexander Iribar & Irene Barberia (ed.) Papers on Basque Linguistics in Honor of Jon Andoni Franco Elorza. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea. 127-146. ISBN 978-84-1325-171-4.
(2020) Berro, Ane, Itziar Orbegozo & Beatriz Fernández. Gramatikak dialektologiatik ikasi duenaz, dialektologiak gramatikatik ikas dezakeenaz. In Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia, Irantzun Epelde eta Koldo Ulibarri (ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre. Bilbo: UPV/EHU. 115-133.
(2019) Berro Ane & Beatriz Fernández. (Euskal) Bozak: erdikoak, inkoatiboak eta arazleak. In Itziar Laka (ed.) Hitzak sarean. Pello Salabururi esker onez. Bilbo: UPV/EHU. 39-50.
(2019) Berro, Ane. Non-verbal participles in Basque and Spanish. In Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 82-138.
(2019) Berro, Ane. (In)transitive verbs: Unergatives and unaccusatives. In Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 139-175.
(2019) Berro Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina. Introduction. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 1-13.
(2017) Berro, Ane & Ricardo Etxepare. Ergativity in Basque. In Jessica Coon, Diane Massam & Lisa Travis (ed.) Handbook of Ergativity. Oxford University Press. 782-806.
(2016) Berro, Ane. On the relation between ergativity, stativity and the verbal configuration of Basque. In Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 39-67.
(2015) Berro, Ane. From adpositions to events. The case of location verbs in Basque. In Lea Nash & Pollet Samvelian (ed.) Approaches to complex predicates. Brill. 20-45.
(2015) Berro, Ane. Kokapen aditzak euskaraz. Adposizioen eta aditzen erdigunean. In Beatriz Fernández & Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. UPV/EHU. 137-155.

Databases

(2022) Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) 3rd edition. . UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.

Proceedings

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera. In Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). Vigo: Univ. de Vigo. 677-684.

Talks

(2021) The interaction between the implicit subject and the person restriction in Basque impersonals. Berro, Ane, Ane Odria & Beatriz Fernández. 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 2021/8/30-2021/9/3, Athens, Greece.
(2021) Arazo pertsonalak dauzka inpertsonaltasunak. Odria, Ane, Ane Berro & Beatriz Fernández. Hizkuntzalari Euskaldunen V. Topaketa. Kimu berriak euskal hizkuntzalaritzan.. 2021/7/2, Eibar, UEU.
(2021) Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez). Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández. Euskal Hizkuntzalaritza 2021 DU Jardunaldia. 2021-12-17, Bilbo, Deustuko Unibertsitatea.
(2020) Basque mediopassives in the middle. Berro, Ane & Beatriz Fernández. Euskal Hizkuntzalaritza Jardunaldia. 2020-09-25, Bilbo.
(2019) Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara. Berro Ane & Beatriz Fernández. Fontes Linguae Vasconum, 50. Iruñea.
(2018) Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera. Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. O XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). 2018/06/13-15, Vigo.
(2017) Basque adjectival participles are functionally richer. Berro, Ane. 50th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea 2017. 2017/09/10-13, Zürich (Switzerland).
(2017) Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV): An Online Database on Basque Morphosyntactic Variation. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 2017/09/10-13, Zurich (Switzerland).
(2017) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): Euskal aldakortasun morfosintaktikoa erakusten duen sareko datu basea. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. EUDIA-6 WORKSHOP Linguistic variation in the Basque language and Education. 2017/06/09, Leioa.
(2017) Aparent unaccusative unergatives in Basque and Romance. Berro, Ane & Anna Pineda. Workshop on Voice. 2017/05/22-24, Cambridge.
(2017) The syntax and semantics of KA. A cumulative suffix in Basque. Berro, Ane. IKER UMR 5478 (CNRS). 2017/03/15, Baiona.
(2017) Pluractionals and more. The cumulative suffix KA in Basque. Berro, Ane. LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage. 2017/03/13, Paris.
(2016) Basque and Romance in contact. The case of some intransitive verbs. Berro, Ane. Language Contact from an I-Language Perspective. 2016/10/27-28, Donostia / San Sebastián.
(2016) On the relation between ergativity and the subeventive structure in Basque. Berro, Ane. LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage. 2016/05/02, Paris.
(2016) Looking for the verbal category in Basque syntax: not found. Berro, Ane. 42 Incontro di Grammatica Generativa. 2016/2/18-20, Lecce (Italy).
(2015) Inacusatividad e inergatividad en las variedades del euskera: predicados alternantes. Berro, Ane. La información sintáctica en los altas lingüísticos. 2015/11/26-27, Bartzelona.
(2015) The ergative subject in Basque: its relation to the predicate and the subeventive decomposition . Berro, Ane. 25th Colloquium on Generative Grammar. May 21-23, 2015, Baiona.
(2013) Zoruak eta sabaiak bat egiten dute ergatiboan. Berro, Ane. IKER Mintegia. December 9, Baiona (IKER-UMR).
(2013) Ergatibotasuna, iragangaiztasuna eta aditz laguntzailearen hautaketa euskal hizkeretan. Berro, Ane. Hizkuntzalari Euskaldunen I. Topaketak. Eibar.
(2013) Stative uses of intransitive predicates and case variation: Evidence from Basque varieties. Berro, Ane. Approaches to Complex Predicates. May 29-31, Paris.
(2013) Decomposition of intransitive verbs and ergativity in Basque. Berro, Ane. Little v. October 25-26, Leiden.
(2012) Statives and Middles in Basque varieties: first steps. Berro, Ane. Hizkuntzalaritza Formaleko Ikertzaile Gazteen Topaketa. June 27, Gasteiz (UPV/EHU).
(2012) Intransitivization of reflexive and reciprocal predicates in Basque. The case of bivalent ditransitive predicates. Berro, Ane & Ane Odria. Wedisyn's 3rd Workshop on Syntactic Variation. March 22-23, Uviéu-Oviedo.
(2011) Subject and object case variation: Dialectal evidence from Basque. Berro, Ane & Ane Odria. Variation and Typology: New trends in syntactic research. August 25-27, Helsinki.
(2011) Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: Evidence from Basque varieties. Berro, Ane . 6th Athens Postgraduate Conference. May 13-15, National and Kapodistrian University of Athens, Athens.
(2011) Subject case variation and auxiliary alternation in Basque. Berro, Ane . Syntax/semantics Brown Bag. New York University (NYU), New York City.
(2010) Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: evidence from Basque varieties. Berro, Ane . The 7th Workshop on Syntax and Semantics (WoSS). October 27-28, Nantes.
(2010) Ergative and absolutive subjects in bivalent intransitive constructions and alternating object marking. Berro, Ane . Wedisyn's 1st Workshop on syntactic microvariation. March 4-5, Baiona, Lapurdi, Basque Country.
(2010) Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment. Berro, Ane . 2nd Leipzig Students' Conference in Linguistics (LESCOL) . September, Leipzig.

Visiting fellowships

September-November 2011: New York University (NYU) (under the supervision of Professor Richard S. Kayne)

Participation in funded research projects

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (IT1439-22) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (IT1169-19) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Solving the language puzzle: Basque Morphosyntax in Variation (PGC2018-096380-B-I00) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

AThEME - Advancing the European Multilingual Experience EC FP7/SSH-2013-1 AThEME (613465) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Lisa L. Cheng, Leiden University)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (IT665-13) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Basque in the Making: a Historical Loot at a Language Isolate (ANR-17-CE27-0011-01) (Principal investigator/Ikertzaile nagusia: Ricardo Etxepare)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (GIU 09/44-IT414-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Organization of scientific meetings

2017: Unergative predicates. Architecture and variation

2016: RALFe 2016 (Rencontres d’Automne de Linguistique formelle : Langage, Langues et Cognition)

2013: Towards a Theory of Syntactic Variation

2011: Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)

2010: 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective

Others

2009 May - 2009 December: Researcher under contract (UPV/EHU) (PIC 108/09, FFI2008-00240/FILO)

2010-2013: PhD Fellowships (Basque Government)

2014 October- 2014 December: Researcher under contract (UPV/EHU) (PIC 197/14, FFI2011-26906)

2016 January -2018 August: post-doctoral grant of the Basque Government (POS_2016_2_0023). Structures Formelles du Langage (UMR 7023 CNRS/Paris 8) and University of the Basque Country (UPV/EHU).

2017: PhD Extraordinary Award of the University of the Basque Country 2017