Doktore-aurreko ikertzaileak

» Jürgen Etxeberria

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak (UPV/EHU)

Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea, Oficina 3.2 Bulegoa
Justo Vélez de Elorriaga, 1
01006 Vitoria-Gasteiz

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6949-9984

Txikitatik izan dut bidaitzeko eta hizkuntzak ikasteko zaletasuna. Hori dela eta, Euskal Ikasketetako Gradua UPV/EHUn (2016-2020) ikastea erabaki nuen. Gainera, 2019-2020 ikasturtean, Ikasiker lankidetza-bekari esker, Itziar Lakak zuzentzen duen Gogo Elebiduna ikerketa taldearekin lankidetzan jarduteko aukera izan nuen. Nire formakuntza prozesuari jarraipena eman nion Hizkuntzalaritza Teorikoko eta Esperimentaleko Masterrean (2020-21), lekuzko adposizioen estatus sintaktikoa aztertuz. Egun, Hizkuntzalaritzako Doktorego programan (2021-aurrera) lekuzko adposizioak aztertzen jarraitzen dut Beatriz Fernández eta Ane Berro irakasleen zuzendaritzapean.

 

Iker-ildoak

Sintaxi teoria, lekuzko adposizioak, ablatiboa, adlatiboa, inesiboa, hitz hurrenkera, estatus sintaktikoa, argumentu egitura.

Aldizkarietako artikuluak

(2021) Etxeberria, Jürgen. Euskal leku adposizioak: buru sintaktikoen egituraketa hierarkikoa. Lapurdum, XXII.

Liburuetako kapituluak

(2023) Etxeberria, Jürgen. Euskarazko adposizio-e-tan barna, aldakortasuna sailkatzeko proposamen berri bat. In Arbelaitz, Olatz, Ainhoa Latatu & Elixabete Pérez Gaztelu (ed.) V. Ikergazte. Nazioarteko Ikerketa Euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Giza zientziak eta Artea.. UEU. 121-128.
(2021) Etxeberria, Jürgen. Lekuzko adposizioak hizpide, etxetik fakultatera bidean. Master Thesis, UPV/EHU.
(2020) Etxeberria, Jürgen. Adposizioa: izan ala ez izan, hortxe gakoa. Bachelor Thesis, UPV/EHU.:

Datu-baseak

(2022) Etxeberria, Jürgen. Ablatibo/partitibo alternantzia: -(r)ik (v -tik). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Etxeberria, Jürgen. Izan-en ordez *edun inakusatibo datibodunekin: gustatzen nau, gustatzen dizu (v zait, zaizu). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Etxeberria, Jürgen. Datibo komunztaduraren galera: gizonari liburua eman du (v dio). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Etxeberria, Jürgen. Datiboaren lekualdatzea: eman nauzu (v eman didazu). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Etxeberria, Jürgen. Izen sintagma bizidunetako postposizio konplexuak: -gan- (v -rengan-). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Etxeberria, Jürgen. Partizipiozko erlatiboak: etorritako, etorririko, etorririkako, etorriniko, etorriko (v etorri). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Etxeberria, Jürgen. Aditz-izena + inesiboa helburua adierazteko: egiten joan (v egitera joan). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Etxeberria, Jürgen. Lokatibo bizidunak: baitan (v -gan). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Etxeberria, Jürgen. Adlatibo marka: -rat/-lat/-alat (v -ra). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.
(2022) Etxeberria, Jürgen. Muga-adlatiboa: ra gino (v -raino). In Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández (ed.) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3. arg.). UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-456-1.

Hitzaldiak

(2023) Euskarazko adposizio-e-tan barna, aldakortasuna sailkatzeko proposamen berri bat. Jürgen Etxeberria. V. Ikergazte. Nazioarteko Ikerketa Euskaraz. 2023-05-18, Donostia.

Bestelakoak

Hizkuntzak

Euskara (ama hizkuntza), gaztelania (ama hizkuntza), ingelesa (B2), frantsesa (B2), errusiera (hastapenak)

Bekak

Ikasiker Lankidetza-beka (2019-2020)

Erakundea: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Kodea: [IkasC_2019_1_0017]

Eusko Jaurlaritzaren Doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko Doktoratu Aurreko Programako laguntza 2021-2022 ikasturtean:

Kodea: [PRE_2021_1_0262]