Ikertzaileak

» Itziar Orbegozo

Doktore-aurreko ikertzailea

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saila

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Micaela Portilla Ikergunea

Justo Vélez de Elorriaga, 1

01006 Vitoria-Gasteiz

itziar.orbegozo@ehu.eus

+34 945 014 452

Doktore aurreko ikertzailea naiz UPV/EHUn Eusko Jaurlaritzaren doktoretza-aurreko programari esker. Aginte perpausen sintaxia eta semantika ikertzen dihardut Beatriz Fernández (UPV/EHU) eta Josep Quer (Pompeu Fabra Unibertsitatea) irakasleen gidaritzapean, Explaining Imperatives: The View from Basque izena izango duen tesi lanean. Horrez gain, Basque & Beyond ikerketa taldean jarraitzen dut lanean, eta Gogo Elebiduna (Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka) ikerketa taldeko kidea ere banaiz.

Euskal Ikasketetako Gradua eskuratu nuen (2012-2016) Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU/UPV) eta unibertsitate berean burutu nuen Hizkuntzalaritza Unibertsitate Masterra (2016-2017). Master Amaierako Lanean, "Etorri diodanean, zergatik zatozen zu: aginte perpausen azterketa formal baterantz" deiturikoan, euskal aginte perpausen sintaxia aztertu nuen Beatriz Fernándezen (UPV/EHU) zuzendaritzapean. Bestalde, kontratupeko ikertzailea izan naiz (PIC 168-16) Ekonomia eta Leihakortasun Ministerioak (MINECO) diruz lagundutako Towards a theory of syntactic (micro)variation: Basque and beyond ikerketa proiektuan (FI2014-51878-P, Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández).

 

Iker-ildoak

Sintaxi Teoria, Sintaxi Konparatzailea, Semantika, Euskara, Aginte perpausak, Hortatiboak, Ezker periferia, Bokatiboak.

Aldizkarietako artikuluak

(2019) Fernández, Beatriz, Ane Berro, Iñigo Urrestarazu & Itziar Orbegozo. Mapping syntactic variation: the BiV database. Linguistic Typology, 23(2). Berlin: De Gruyter Mouton. 347–374.
(2017) Orbegozo, Itziar. Zatoz! Agindua da! Euskal aginteraren azterketa formal baterako lehen urratsak. Fontes Linguae Vasconum, 123. 87-114.
(2017) Berro, Ane, Beatriz Fernández & Itziar Orbegozo. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): lehen urratsak. Fontes Linguae Vasconum, 123. 7-28.

Liburuetako kapituluak

(2020) Berro, Ane, Itziar Orbegozo & Beatriz Fernández. Gramatikak dialektologiatik ikasi duenaz, dialektologiak gramatikatik ikas dezakeenaz. In Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia, Irantzun Epelde eta Koldo Ulibarri (ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre. Bilbo: UPV/EHU. 115-133.
(2017) Orbegozo, Itziar. Etorri diodanean, zergatik zatozen zu: aginte perpausen azterketa formal baterantz. Master Tesia, UPV/EHU.

Aktak

(2018) Orbegozo, Itziar. Análisis formal de las oraciones imperativas y hortativas del euskera. In Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). Vigo: Univ. de Vigo. 669-676.
(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera. In Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). Vigo: Univ. de Vigo. 677-684.

Hitzaldiak

(2018) Towards a syntactic analysis of Basque imperative phrases. Orbegozo, Itziar. 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 2018/08/29-09/19, Tallinn (Estonia).
(2018) Análisis formal de las oraciones imperativas y hortativas del euskera. Orbegozo, Itziar. XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). 2018/06/13-15, Vigo (Galiza).
(2018) Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera. Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. O XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). 2018/06/13-15, Vigo.
(2017) Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV): An Online Database on Basque Morphosyntactic Variation. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 2017/09/10-13, Zurich (Switzerland).
(2017) Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): Euskal aldakortasun morfosintaktikoa erakusten duen sareko datu basea. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. EUDIA-6 WORKSHOP Linguistic variation in the Basque language and Education. 2017/06/09, Leioa.

Ikerketa-proiektuak

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

The Bilingual Mind (IT665-13). Consolidated Research Group of Excellence. (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Bestelakoak

2016ko iraila - 2017ko apirila: UPV/EHUko ikertzaile kontratatua (PIC 168-16, FFI2014-51878-P)

2018ko urtarrila - gaur egun: Eusko Jaurlaritzaren Doktoratu Aurreko Programako laguntza (PRE_2017_1_0280)