Kide ohiak

» Pello Salaburu

Ikertzailea/irakaslea

Euskara Institutua

Bizkaia Aretoa

Abandoibarra 3

48009 Bilbo, Bizkaia

Euskal Herria / Basque Country

Iker-ildoak

Sintaxia, Fonetika/Fonologia, Lexikografia, Dialektologia, Euskararen Estandarizazioa, Planifikazio linguistikoa, Corpus Linguistikoak

Liburuak

(2014) Salaburu, Pello. Errateko nituenak. Cuzcoko kronika. Donostia/San Sebastian: Erein.
(2011) Salaburu, Pello (askoren artean) . Euskal gramatika. Lehen urratsak VII. Perpaus jokatugabeak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(2005) Salaburu, Pello & Maite Lakar. Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia. Iruñea: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia.
(2005) Salaburu, Pello. Euskararen etxea. Irun: Alberdania.
(2005) Salaburu, Pello (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak VI. Mendeko perpausak-2. Bilbo: Euskaltzaindia.
(2001) Salaburu, Pello. XX. mendearen argi-itzalak. Irun: Alberdania.
(1999) Salaburu, Pello (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak V. Mendeko perpausak I. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1995) Salaburu, Pello. Ikaslearen esku-gramatika. Bilbo: Mensajero.
(1994) Salaburu, Pello (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak IV. Juntagailuak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1990) Salaburu, Pello (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak III. Lokailuak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1987) Salaburu, Pello (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak II. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1987) Salaburu, Pello (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak I (Eranskina). Bilbo: Euskaltzaindia.
(1985) Salaburu, Pello (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak I. Bilbo: Euskaltzaindia.
(1984) Salaburu, Pello. Hizkuntz teoria eta Baztango euskalkia: fonetika eta fonologia. Arau fonologikoak. Bilbo: UPV/EHU.
(1984) Salaburu, Pello. Hizkuntz teoria eta Baztango euskalkia: fonetika eta fonologia. Hizkuntzaren soinu egitura. Bilbo: UPV/EHU.
(1983) Salaburu, Pello. Teoría Lingüística y euskara baztanés: fonética y fonología. Bilbo: UPV/EHU.
(1980) Salaburu, Pello. Baztango euskalkiaz. Bilbo: Univ. Deusto.

Edizio lanak

(2015)
Fernández, Beatriz & Pello Salaburu (eds.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU.
(2012)
Salaburu, Pello & Xabier Alberdi (eds.). The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country. Reno: Univ. of Nevada.
(2009)
Piattelli-Palmarini, Juan Uriagereka & Pello Salaburu (eds.). Of Minds and Language. A dialog with Noam Chomsky in the Basque Country. Oxford: Oxford University Press.
(2008-2010)
Salaburu Pello, Patxi Goenaga & Ibon Sarasola (eds.). Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG). Bilbo: UPV/EHU.
(1989)
Salaburu, Pello (eds.). Sintaxi Teoria eta euskara. Bilbo: UPV/EHU.
(1988)
Salaburu Pello (eds.). Sintaxi arazoak. Bilbo: UPV/EHU.
(1987)
Salaburu Pello (eds.). Euskal morfosintaxia eta fonologia: eztabaida gaiak. Bilbo: UPV/EHU.

Aldizkarietako artikuluak

(2014) Acha, Joana, Itziar Laka, Josu Landa & Pello Salaburu. EHME: A new word database for research in Basque language. The Spanish Journal of Psychology, Volume 17 - ISSN: 1138-7416 EISSN: 1988-2904.
(2006) Salaburu, Pello. Euskal gramatika orotarikoa. Euskera. Bilbo: Euskaltzaindia. 40-48.
(2005) Salaburu, Pello. Euskara batua eta Laphitzen euskara eredua. Euskera. Bilbo: Euskaltzaindia. 533-545.

Liburuetako kapituluak

(2015) Salaburu, Pello. Hizkuntza corpusak eta euskara. In Mari Jose Ezeizabarrena & Ricardo Gómez (ed.) Eridenen du zerzaz kontenta.Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: UPV/EHU.
(2015) Salaburu, Pello. Euskal hitz ibilienak. In Beatriz Fernández & Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: 613-626.
(2012) Salaburu, Pello & Xabier Alberdi. The search for a common code. In The Challenge of a Bilingual Society in the Basque Country. Reno: Univ. of Nevada. 93-113.
(2008) Salaburu, Pello. Hiztegi kontuak Baztan aldean. In Xabier Artiagoitia & Joseba Lakarra (ed.) Gramatika jaietan, Patxi Goenagaren omenez. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU). Bilbo: UPV/EHU. 743-752.
(2002) Salaburu, Pello. Hausnarketa batzuk euskararen egoeraren inguruan. In Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga & Joseba Lakarra (ed.) Erramu Boneta: Festscrift for Rudolf P.G. de Rijk. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU) XLIV. Bilbo: UPV/EHU. 583-597.

Datu-baseak

(2013) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu & Josu Landa. Egungo Testuen Corpusa (ETC). . Bilbo: Euskara Institutua.
(2011) Landa, Josu, Ibon Sarasola & Pello Salaburu. Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura (EHME). . Bilbo: Euskara Institutua.
(2009) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu & Josu Landa. Ereduzko Prosa Dinamikoa (EPD). . Bilbo: Euskara Institutua.
(2008) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu & Josu Landa. Hiztegi Batua Euskal Prosan. . Bilbo: Euskara Institutua.
(2008) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu, Josu Landa & Iñaki Ugarteburu. Lexikoa Atzo eta Gaur (LAG). . Bilbo: Euskara Institutua.
(2007) Sarasola, Ibon, Pello Salaburu, Josu Landa & Josu Zabaleta. Ereduzko Prosa Gaur (EPG). . Bilbo: Euskara Institutua.

Ikerketa-proiektuak

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Gramática Vasca en red (SEG) (HUM2007-29151-E) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Pello Salaburu)

Materiales para una gramática Vasca en red (SEG) (hum2007-29151-E/FILO (PES 10)) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Pello Salaburu)

AThEME - Advancing the European Multilingual Experience EC FP7/SSH-2013-1 AThEME (613465) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Lisa L. Cheng, Leiden University)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (IT665-13) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Euskarazko diskutso markatzaileen hiztegia (EUDIMA-I) (US10/10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Xabier Alberdi)

Graduondoko ikasleen zuzendaritza

Jesus Mari Makazaga (2009) Elgoibarko hizkera (Doktore Tesia) (UPV/EHU)

Julian Maya (2000) Euskarako hizkera ereduaz (Doktore Tesia) (UPV/EHU)

Xabier Alberdi (1994) Euskararen tratamenduak: erabilera (Doktore Tesia) (UPV/EHU)

Xabier Erize (1997) Euskararen bilakaera sozioloinguistiko Nafarroan (Doktore Tesia) (UPV/EHU)

Igone Zabala (1994) Predikazioaren teoriak gramatika sortzailean (euskararen kasua) (Doktore Tesia) (UPV/EHU)

Pilartxo Etxebarria (1988) Zalbidiako bokalak (Doktore Tesia) (UPV/EHU)

Bestelakoak

2007 Eusko Jaurlaritzaren Euskararen Aholku Batzordeko kidea

2003 UPV/EHUko Euskara Institutuko Zuzendaria

2001 Renoko Nevada Unibertsitateko Center for Basque Studies-eko Aholku Batzordeko kidea

2000 European Academy of Sciences and Arts-eko kidea

1996-2000 UPV/EHUko Errektorea

1991-1996 UPV/EHUko Euskara Errektorordea

1984- Euskaltzaindiko Euskaltzain Osoa