Proiektuak

» Gaur egungo proiektuak

Solving the language puzzle: Basque morphosyntax in variation

Kodea:
PGC2018-096380-B-I00
Iraupena:
2019/01/01-2022/12/31
Finantzatzailea(k):
MCINU (Zientzia, Berritze eta Unibertsitateetako Ministerioa)
Ikertzaile nagusia(k):
Beatriz Fernández
Ikertzaileak:
Ane Berro (Deustuko Unibertsitatea), Urtzi Etxeberria (CNRS-IKER UMR 5478), Ricardo Etxepare (CNRS-IKER UMR 5478), Bill Haddican (CUNY),  Ane Odria (UPV/EHU), Milan Rezac (CNRS-IKER UMR 5478)

» Iragan proiektuak

Gogo Elebiduna

Kodea:
IT1169-19
Iraupena:
2019-2021
Finantzatzailea(k):
Basque Government
Ikertzaile nagusia(k):
Itziar Laka (UPV/EHU)
Ikertzaileak:

Xabier Alberdi, Miren Azkarate, Ane Berro, Marta de Pedis, Kepa Erdocia, Maitena Echebarria, Beatriz Fernández, David Lindemann, Sergio López-Sancio, Gillen Martínez de la Hidalga, Ane Odria, Luis Pastor, Mikel Santesteban, Miren Urteaga, Adam Zawiszewski, Svetlana Zimnukhova (UPV/EHU)

Towards a theory of syntactic (micro)variation: Basque and beyond

Kodea:
FFI2014-51878-P
Iraupena:
2015/01/01-2018/12/31
Finantzatzailea(k):
MINECO (Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa)
Ikertzaile nagusia(k):
Beatriz Fernández
Ikertzaileak:
Pablo Albizu (UPV/EHU), Ane Berro (UPV/EHU), Maitena Etxebarria (UPV/EHU), Urtzi Etxeberria (CNRS-IKER UMR 5478), Ricardo Etxepare (CNRS-IKER UMR 5478), Bill Haddican (CUNY), Jose Ignacio Hualde (University of Illinois at Urbana-Champaign), Ane Odria (UPV/EHU), Jon Ortiz de Urbina (Deustuko Unibertsitatea), Beñat Oyharçabal (CNRS-IKER UMR 5478), Milan Rezac (CNRS-IKER UMR 5478), Pello Salaburu (UPV/EHU)

AThEME— Advancing the European Multilingual Experience

Kodea:
EC FP7/SSH-2013-1 AThEME (613465)
Iraupena:
2014/03-2019/03
Finantzatzailea(k):
European Commission
Ikertzaile nagusia
(eta koordinatzailea):
Lisa L. Cheng (Leiden University)
Ikertzaile nagusiak:
(Europako 17 ikertzaile-talde barne dituen Proiektu Koordinatua): Cornips, L. (KNAW); Corver, N. (Universiteit Utrecht); Costa, A. (UPF); Delfitto, D. (Universita degli Studi di Verona); Demirdache, H. (Universite de Nantes); Grijzenhout, J. (Universitat Konstanz); Kras, T. (University of Rijeka); Laka, I. (UPV/EHU); Reboul, A. (CNRS-France); Saddy, D. (University of Reading); Sorace, A. (University of Edinburgh); Stepanov, A. (Univerza V Novi Gorici); Carreiras, M. (BCBL); Stockall, L. (University of London); Verrips, M. (Taalstudio); Zamparelli, R.(Universita degli Studi di Trento)
Proiektu honetan diren Bas&Be-ko ikertzaileak:
Ane Berro (UPV/EHU), Urtzi Etxeberria (CNRS-IKER UMR 5478), Ricardo Etxepare (CNRS-IKER UMR 5478), Ane Odria (UPV/EHU), Beatriz Fernández (UPV/EHU), Beñat Oyharçabal (CNRS-IKER UMR 5478), Milan Rezac (CNRS-IKER UMR 5478)

Gogo Elebiduna

Kodea:
IT665-13
Iraupena:
2013-2018
Finantzatzailea(k):
Basque Government
Ikertzaile nagusia(k):
Itziar Laka (UPV/EHU)
Ikertzaileak:
Joana Acha, Xabier Alberdi, Miren Arantzeta, Miren Azkarate, Ane Berro, Kepa Erdocia, Viviana Fratini, Beatriz Fernández, David Lindemann, Ane Odria, Luis Pastor, Idoia Ros, Pello Salaburu, Mikel Santesteban, Ibon Sarasola, Esther Torrego, Miren Urteaga, Adam Zawiszewski (UPV/EHU)

Comparative syntax of Basque: toward a Basque Dialect Grammar

Kodea:
FF2011-26906
Iraupena:
2012/01/01-2014/12/31
Finantzatzailea(k):
MINECO (Ekonomia eta Leiahortasun Ministerioa)
Ikertzaile nagusia(k):
Beatriz Fernández
Ikertzaileak:
Pablo Albizu (UPV/EHU), Ane Berro (UPV/EHU), Urtzi Etxeberria (CNRS-IKER UMR 5478), Ricardo Etxepare (CNRS-IKER UMR 5478), Patxi Goenaga (UPV/EHU), Bill Haddican (CUNY), Ane Odria (UPV/EHU), Jon Ortiz de Urbina (Deustuko Unibertsitatea), Beñat Oyharçabal (CNRS-IKER UMR 5478), Milan Rezac (CNRS-IKER UMR 5478)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach

Kodea:
FFI2008-00240/FILO
Iraupena:
2009/01/01-2012/12/31
Finantzatzailea(k):
Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa, Espainiako Gobernua
Ikertzaile nagusia(k):
Beatriz Fernández
Ikertzaileak:
Pablo Albizu (UPV/EHU), Ane Berro (UPV/EHU), Urtzi Etxeberria (IKER), Ricardo Etxepare (IKER), Patxi Goenaga (UPV/EHU), Bill Haddican (U. York), Susana Huidobro (Stony Brook University), Estibaliz Montoya (Txoriherriko Udal Euskaltegia), Jon Ortiz de Urbina (Deustuko Unibertsitatea), Beñat Oyharçabal (CNRS-IKER UMR 5478), Milan Rezac (CNRS UMR 7023, Paris 8)

Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language (TSABL)

Kodea:
ANR07-CORP-033
Iraupena:
2007-2011
Finantzatzailea(k):
Agence Nationale de la Recherhe, France
Ikertzaile nagusia(k):
Ricardo Etxepare
Ikertzaileak:
Izaskun Aldezabal (UPV/EHU ), Arantza Díaz de Illarraza (UPV/EHU), Maia Duguine (UPV/EHU), Urtzi Etxeberria (IKER), Beatriz Fernández (UPV/EHU), Patxi Goenaga (UPV/EHU), Aritz Irurtzun (UPV/EHU), Beñat Oyharçabal (CNRS-IKER UMR 5478), Gotzon Santander (IKER), Jean-Philippe Talec (IKER), Larraitz Uria (IKER), Charles Videgain (IKER)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak

Kodea:
HM-2009-1-25
Iraupena:
2009/01/01-2010/12/31
Finantzatzailea(k):
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, Eusko Jaurlaritza
Ikertzaile nagusia(k):
Beatriz Fernández
Ikertzaileak:
Basdisyn, Ernestina Carrilho (U. Lisboa), Anne Dagnac (CNRS-U. Toulouse Le Mirail), Inés Fdez. Ordóñez (U. Autónoma Madrid), Melanie Jouitteau (CNRS-U. Paris 7), Mª Pilar Perea (U. Barcelona), Xulio Sousa (U. Santiago de Compostela), Xulio Viejo (U. Oviedo)

Euskararen eta euskalkien sintaxia: aldakortasuna mikro eta makroparametroen bitartez

Kodea:
EHU 06/20
Iraupena:
2006/01/01-2008/12/31
Finantzatzailea(k):
Euskal Herriko Unibertsitatea
Ikertzaile nagusia(k):
Beatriz Fernández
Ikertzaileak:
Patxi Goenaga

The Edisyn Project. Towards a network of European Dialect Syntax

Kodea:
HM-2006-1-10
Iraupena:
2006/01/01-2007/12/31
Finantzatzailea(k):
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, Eusko Jaurlaritza
Ikertzaile nagusia(k):
Beatriz Fernández
Ikertzaileak:
Basdisyn eta Meertens Institutua