References

Code Author Year Title BibTex type
[more]

Holmer and Abrahamson (1968)

Holmer, Nils M. eta Vania Abrahamson de Holmer 1968

Apuntes vizcaínos: Primera parte

article
text
BibText

Holmer, Nils M. eta Vania Abrahamson de Holmer. 1968. «Apuntes vizcaínos: Primera parte». Anuario Del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", 2, 87-141. Bilbo: UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Agirre (2016)

Agirre, Eñaut 2016 Txe morfema, erdialdeko hizkeretako alokutiboetan (Errezilko kasua) unpublished
text
BibText

Agirre, Eñaut. 2016. «Txe morfema, erdialdeko hizkeretako alokutiboetan (Errezilko kasua)». handout, Euskal Dialektologia Mintegia, UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Agirrebeña, Alberdi, Mendiguren and Sarasua (2007)

Agirrebeña, Aintzane, Itziar Alberdi, Xabier Mendiguren and Asier Sarasua 2007

Beasaingo euskara. Herrizko hizkeraren azterketa eta ahozko ondarearen bilketa

book
text
BibText

Agirrebeña, Aintzane, Itziar Alberdi, Xabier Mendiguren and Asier Sarasua. 2007. Beasaingo euskara. Herrizko hizkeraren azterketa eta ahozko ondarearen bilketa. Beasain: Beasaingo Udala

 
properties:
[more]

Agirretxe and Esnaola (2000)

Agirretxe, Jose Luix and Imanol Esnaola 2000

Lezoko euskararen azterketa

book
text
BibText

Agirretxe, Jose Luix and Imanol Esnaola. 2000. Lezoko euskararen azterketa. Lezo: Lezoko Udala.

 
properties:
[more]

Agirretxe, Lersundi and Olaetxea (1998)

Agirretxe, Jose Luix, Mikel Lersundi and Ortzuri Olaetxea 1998

Pasaiako hizkera

book
text
BibText

Agirretxe, Jose Luix, Mikel Lersundi and Ortzuri Olaetxea. 1998. Pasaiako hizkera. Pasaia: Pasaiako Udala.

 
properties:
[more]
[properties]

Aizpurua (2016)

Aizpurua, Ainhoa 2016 Aditz jokatuetako -a/-e bokalen aurkakotasunaz bi hitz unpublished
text
BibText

Aizpurua, Ainhoa. 2016. «Aditz jokatuetako -a/-e bokalen aurkakotasunaz bi hitz». handout, Euskal Dialektologia Mintegia, UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Alberdi (1995)

Alberdi, Xabier 1995

The development of the Basque System of terms of address and the allocutive conjugation

incollection
text
BibText

Alberdi, Xabier. 1995. «The development of the Basque System of terms of address and the allocutive conjugation». In Jose Ignacio Hualde, Joseba A. Lakarra and Robert L.Trask (eds.), Towards a history of the Basque language. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 275-295.

 
properties:
[more]
[properties]

Alberdi (1996)

Alberdi, Xabier 1996

Euskararen tratamenduak: erabilera

book
text
BibText

Alberdi, Xabier. 1996. Euskararen tratamenduak: erabilera. Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]
[properties]

Albizu (1997)

Albizu, Pablo 1997 Generalized Person Case Constraint: A case for a syntax-driven inflectional morphology incollection
text
BibText

Albizu, Pablo. 1997. «Generalized Person Case Constraint: A case for a syntax-driven inflectional morphology». In Myriam Uribe-Etxebarria and Amaia Mendikoetxea (eds.), Theoretical issues on the morphology-syntax interface. [Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) XL]. Donostia: UPV/EHU. 1-33.

 
properties:
[more]
[properties]

Albizu (2002)

Albizu, Pablo 2002

Basque inflectional morphology: Redefining [Cases]

incollection
text
BibText

Albizu, Pablo. 2002. «Basque inflectional morphology: Redefining [Cases]». In Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga and Joseba A. Lakarra (eds.), Erramu Boneta: Festcrift for Rudolf P.G. de Rijk. [Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) XLIV]. Bilbo: UPV/EHU. 1-20.

 
properties:
[more]

Albizu (2009)

Albizu, Pablo 2009

Euskararen kasu-sistema ergatiboa ala ergatiboak? Ergatibotasunaren azterketa dialektologiko baterako lehen urratsak

article
text
BibText

Albizu, Pablo. 2009. «Euskararen kasu-sistema ergatiboa ala ergatiboak? Ergatibotasunaren azterketa dialektologiko baterako lehen urratsak». Lapurdum 13: 7-29.

 
properties:
[more]
[properties]

Aldai (2006)

Aldai, Gontzal 2006

Is Basque morphologically ergative? The semantic split-intransitive case marking system of Western Basque

incollection
text
BibText

Aldai, Gontzal. 2006. «Is Basque morphologically ergative? The semantic split-intransitive case marking system of Western Basque». In Beatriz Fernandez and Itziar Laka (eds.), Andolin Gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Leioa: UPV/EHU. 117-138.

 
properties:
[more]
[properties]

Aldai (2009)

Aldai, Gontzal 2009 Euskararen kasu markaketaren aldakortasun dialektala incollection
text
BibText

Aldai, Gontzal. 2009. «Euskararen kasu markaketaren aldakortasun dialektala». In Beatriz Fernández, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare (eds.), Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. [Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), LII]. Donostia: UPV/EHU and Gipuzkoako Foru Aldundia. 5-19.

 
properties:
[more]

Apalauza (2008)

Apalauza, Amaia 2008

Nafarroako ipar-mendebaleko euskara: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu

article
text
BibText

Apalauza, Amaia. 2008. «Nafarroako ipar-mendebaleko euskara: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu». FLV 107. 63-104.

 
properties:
[more]

Apalauza (2010)

Apalauza, Amaia 2010

Nafarroako ipar-mendebaldeko hizkeren egitura geolinguistikoa

thesis
text
BibText

Apalauza, Amaia. 2010. Nafarroako ipar-mendebaldeko hizkeren egitura geolinguistikoa. Ph.D. Diss., Gasteiz: UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Aranberri (1996)

Aranberri, Fernando 1996

Ermua eta Eitzako euskara

book
text
BibText

Aranberri, Fernando. 1996. Ermua eta Eitzako euskara. Ermua: Ermuko Udaleko Euskara Batzordea. 

 
properties:
[more]

Ariztimuño (2014)

Ariztimuño, Borja 2014

The origin of the Basque partitive

incollection
text
BibText

Ariztimuño, Borja. 2014. «The origin of the Basque partitive». In Silvia Luraghi and Tuomas Huumo (eds.), Partitive Cases and Related Categories. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. 323-344.

 
properties:
[more]

Arregi (2001)

Arregi, Karlos 2001 Person and number inflection incollection
text
BibText

Arregi, Karlos. 2001. «Person and number inflection». In Beatriz Fernández and Pablo Albizu (eds.), On Case and Agreement. Kasu eta komunztaduraren gainean. Bilbo: UPV/EHU. 71-111.

 
properties:
[more]
[properties]

Arregi (2004)

Arregi, Karlos 2004 The Have / Be alternation in Basque unpublished
text
BibText

Arregi, Karlos. 2004. «The Have / Be alternation in Basque». manuscript, Univ of Chicago.

 
properties:
[more]
[properties]

Arregi and Nevins (2012)

Arregi, Karlos and Andrew Nevins 2012

Morphotactics: Basque auxiliaries and the structure of Spellout

book
text
BibText

Arregi, Karlos and Andrew Nevins. 2012. Morphotactics: Basque auxiliaries and the structure of Spellout. Dordrecht: Springer.

 
properties:
[more]
[properties]

Arretxe (1994)

Arretxe, Jon 1994

Basauriko euskara

book
text
BibText

Arretxe, Jon. 1994. Basauriko euskara. Basauri: Basauriko Udala.

 
properties:
[more]

Arriortua (2016)

Arriortua, Alazne 2016 Euskal inflexioaren pluralgileen analisi baterantz unpublished
text
BibText

Arriortua, Alazne. 2016. «Euskal inflexioaren pluralgileen analisi baterantz». handout, Euskal Dialektologia Mintegia, UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Artiagoitia (1995)

Artiagoitia, Xabier 1995

Verbal projections in Basque and minimal structure

article
text
BibText

Artiagoitia, Xabier. 1995. «Verbal projections in Basque and minimal structure». ASJU, XXVIII-2: 339-504.

 
properties:
[more]
[properties]

Artiagoitia (1997)

Artiagoitia, Xabier 1997 DP predicates in Basque article
text
BibText

Artiagoitia, Xabier. 1997. «DP predicates in Basque». University of Washington Working Papers in Linguistics 15: 161-198.

 
properties:
[more]
[properties]

Artiagoitia (2003)

Artiagoitia, Xabier 2003 Complementation (noun clauses) incollection
text
BibText

Artiagoitia, Xabier. 2003. «Complementation (noun clauses)». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 634-711.

 
properties:
[more]
[properties]

Artzelus (2016)

Artzelus, Alexander 2016 Plural komunztadura falta Debagoieneko hizkeretan unpublished
text
BibText

Artzelus, Alexander. 2016. «Plural komunztadura falta Debagoieneko hizkeretan». handout, Euskal Dialektologia Mintegia, UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Azkue (1925)

Azkue, Resurrección Maria 1925

Morfología Vasca

book
text
BibText

Azkue, Resurrección Maria. 1925. Morfología Vasca. Bilbao: Euskaltzaindia. [Berrargitalpena 1969, Bilbao: LGEV, 3 ale].

 
properties:
[more]

Badihardugu Deba Ibarreko Euskara Elkartea (2006)

Badihardugu Deba Ibarreko Euskara Elkartea 2006

Deba Ibarreko aditz taulak (3). Bergara, Debaerdikoa

book
text
BibText

Badihardugu Deba Ibarreko Euskara Elkartea. 2006. Deba Ibarreko aditz taulak (3). Bergara, Debaerdikoa. Eibar: Badihardugu.

 
properties:
[more]
[properties]

Barruetabeña (2016)

Barruetabeña, Alaine 2016 Ergatiboaren lekualdatzearen neutralizazioa Gernikan unpublished
text
BibText

Barruetabeña, Alaine. 2016. «Ergatiboaren lekualdatzearen neutralizazioa Gernikan». handout, Euskal Dialektologia Mintegia, UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Berro (2010)

Berro, Ane 2010

Unergative Predicates in Basque Varieties: Consequences for the Ergative Case Assignment

book
text
BibText

Berro, Ane. 2010. Unergative Predicates in Basque Varieties: Consequences for the Ergative Case Assignment. DEA research work, UPV/EHU. [Available in the Internet: http://www.ehu.eus/seg/ media/morf/5/12/2/1/sak/aneberrotesia.pdf]

 
properties:
[more]
[properties]

Berro (2012)

Berro, Ane 2012

Three Levels of Root Insertion in Basque Intransitive Verbs

incollection
text
BibText

Berro, Ane. 2012. «Three Levels of Root Insertion in Basque Intransitive Verbs». In Ernestina Carrilho and Beatriz Fernández (eds.), Journal of Portuguese Linguistics. Special Issue, 11-1. Lisboa: Ediçoes Colibrí-Universidade de Lisboa. 7-22.

 
properties:
[more]
[properties]

Berro (2015)

Berro, Ane 2015

Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque

thesis
text
BibText

Berro, Ane. 2015. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Ph.D. Diss., UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

 
properties:
[more]
[properties]

Berro (2017)

Berro, Ane 2017

Pluractionality and more. The lexical plural KA in Basque

article
text
BibText

Berro, Ane. 2017. «Pluractionality and more. The lexical plural KA in Basque». Ms., Deustuko Unibertsitatea.

 
properties:
[more]
[properties]

Berro (2018)

Berro, Ane 2018

Basque adjectival participles: stative, resultative or experiential

article
text
BibText

Berro, Ane. 2018b. «Basque adjectival participles: stative, resultative or experiential». Ms., Deustuko Unibertsitatea.

 
properties:
[more]
[properties]

Berro (2019a)

Berro, Ane 2019

Non-verbal participles in Basque and Spanish

article
text
BibText

Berro, Ane. 2019a. «Non-verbal participles in Basque and Spanish». In Berro, Ane, Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Basque and Romance. Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004395398_005  

 
properties:
[more]

Berro (2019b)

Berro, Ane 2019

Basque adjectival participles: stative, resultative or experiential

article
text
BibText

Berro, Ane. 2019b.  «Basque adjectival participles: stative, resultative or experiential». Glossa: a journal of general linguistics, 4(1): 60. DOI: https://doi.org/10.5334/gjgl.730. 1-37.

 
properties:
[more]
[properties]

Berro and Etxepare (2017)

Berro, Ane and Ricardo Etxepare 2017

Ergativity in Basque

incollection
text
BibText

Berro, Ane and Ricardo Etxepare. 2017. «Ergativity in Basque». In Jessica Coon, Lisa M.Travis and Diane Massam (eds.), The Oxford Handbook of Ergativity. New York: Oxford University Press.

 
properties:
[more]

Biguri (2020)

Biguri, Koldo 2020

Perpaus erlatiboen balio semantikoa euskal gramatika-azterlanetan/Semantic value of relative clauses in Basque grammatical studies

article
text
BibText

Biguri, Koldo. 2020. Perpaus erlatiboen balio semantikoa euskal gramatika-azterlanetan/Semantic value of relative clauses in Basque grammatical studies. Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"54(1-2), 225-250. Bilbo: UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Bonaparte (1869)

Bonaparte, Louis Lucien 1869

Le verbe basque en tableaux, accompagné de notes gramaticales, selon les huits dialectes de l'euskara

book
text
BibText

Bonaparte, Louis Lucien. 1869. Le verbe basque en tableaux, accompagné de notes gramaticales, selon les huits dialectes de l'euskara. Londres: Strageways and Walden. [Reprinted in 1992. Opera Omnia Vasconice. Bilbo: Euskaltzaindia]

 
properties:
[more]
[properties]

Bonet (1991)

Bonet, Eulalia 1991

Morphology after Syntax: Pronominal clitics in Romance

thesis
text
BibText

Bonet, Eulalia. 1991. Morphology after Syntax: Pronominal clitics in Romance. Ph.D. Diss., MIT.

 
properties:
[more]

Burgete and Gaminde (1991)

Burgete, Xabier and Iñaki Gaminde 1991

Otxandioko euskaraz

book
text
BibText

Burgete, Xabier and Iñaki Gaminde. 1991. Otxandioko euskaraz. Loroño, Bilbo.

 
properties:
[more]

Camino (1997)

Camino, Iñaki 1997

Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa

book
text
BibText

Camino, Iñaki. 1997. Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa. Iruñea: Nafarroako Gobernua.

 
properties:
[more]

Camino (1998)

Camino, Iñaki 1998

Nafarroako hizkerak

book
text
BibText

Camino, Iñaki. (eds.). 1998b. Nafarroako hizkerak. Bilbo: UEU.

 
properties:
[more]

Camino (1999)

Camino, Iñaki 1999

Goñerriko hizkera I

article
text
BibText

Camino, Iñaki. 1999. «Goñerriko hizkera I». ASJU 33:1, 5-78.

 
properties:
[more]

Camino (2003)

Camino, Iñaki 2003

Hego-nafarrera

book
text
BibText

Camino, Iñaki. 2003. Hego-nafarrera. Iruñea: Nafarroako Gobernua.

 
properties:
[more]

Camino (2004)

Camino, Iñaki 2004

Nafarroa Behereko euskara

article
text
BibText

Camino, Iñaki. 2004b. «Nafarroa Behereko euskara». FLV 36: 97, 445-486.

 
properties:
[more]

Camino (2006)

Camino, Iñaki 2006

Irañetako eta Arakilgo mintzoaren gurpilean

article
text
BibText

Camino, Iñaki. 2006. «Irañetako eta Arakilgo mintzoaren gurpilean». FLV 38(101), 55-68.

 
properties:
[more]

Camino (2016)

Camino, Iñaki 2016

Amiküze eskualdeko heskuara

book
text
BibText

Camino, Iñaki. 2016. Amiküze eskualdeko heskuara. Iruña / Bilbo: Nafarroako Gobernua eta Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]

Camino (2020)

Camino, Iñaki 2020

Aztergaiak Ipar Euskal Herriko euskararen berrikuntzez

book
text
BibText

Camino, Iñaki. 2020. Aztergaiak Ipar Euskal Herriko euskararen berrikuntzez. Leioa: UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Comrie (1976)

Comrie, Bernard 1976

Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems

book
text
BibText

Comrie, Bernard. 1976. Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge: Cambridge University Press.

 
properties:
[more]
[properties]

de Rijk (1972)

de Rijk, Rudolf P.G. 1972

Partitive assignment in Basque

article
text
BibText

de Rijk, Rudolf P.G. 1972. «Partitive assignment in Basque». International Journal of Basque Philology (ASJU), VI: 130-73.

 
properties:
[more]

de Rijk (1981)

de Rijk, Rudolf P.G. 1981

Euskal morfologiaren zenbait gora-behera

incollection
text
BibText

de Rijk, Rudolf P.G. 1981. «Euskal morfologiaren zenbait gora-behera». In Euskal Linguistika eta Literatura: Bide Berriak. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea. 83-102.

 
properties:
[more]

de Rijk (1995)

de Rijk, Rudolf P.G. 1995

Nunc in Old Basque

incollection
text
BibText

de Rijk, Rudolf P.G. 1995, «Nunc in Old Basque», In José Ignacio Hualde, Joseba A. Lakarra & Robert L. Trask (eds.), Towards a History of the Basque Language. Amsterdam: John Benjamins. 295-311.

 
properties:
[more]
[properties]

de Rijk (2008)

de Rijk, Rudolf P.G. 2008

Standard Basque: A progressive grammar

book
text
BibText

de Rijk, Rudolf P.G.. 2008. Standard Basque: A progressive grammar. Cambridge (Mass.): MIT Press.

 
properties:
[more]
[properties]

Demirdache and Uribe-Etxebarria (2000)

Demirdache, Hamida and Myriam Uribe-Etxebarria 2000

The Primitives of Temporal Relations

incollection
text
BibText

Demirdache, Hamida and Myriam Uribe-Etxebarria. 2000. «The Primitives of Temporal Relations». In R. Martin, D. Michaels and J.Uriagereka (eds.), Step by step. Essays on Minimalist syntax in honor of Howard Lasnik. Cambridge, MA: the MIT Press. 157-186.

 
properties:
[more]

Deustuko Hizkuntzalaritza Mintegia (1989)

Deustuko Hizkuntzalaritza Mintegia 1989

Inkorporazioa perpaus kausatiboetan

incollection
text
BibText

Deustuko Hizkuntzalaritza Mintegia. 1989. «Inkorporazioa perpaus kausatiboetan». In Pello Salaburu (eds.), Sintaxi teoria eta euskara. VII. Udako Ikastaroak. Donostia: UPV/EHU. 87-119.

 
properties:
[more]

Dowty (1979)

Dowty, David 1979

Word meaning and Montague Grammar

book
text
BibText

Dowty, David. 1979. Word meaning and Montague Grammar. Dordrecht: Reidel.

 
properties:
[more]

Elexpuru (2005)

Elexpuru, Juan Martin 2005

Bergara aldeko hiztegia. Leintz-Aramaio, Oñati eta Eibar inguruko berbekin osotuta

book
text
BibText

Elexpuru, Juan Martin. 2005. Bergara aldeko hiztegia. Leintz-Aramaio, Oñati eta Eibar inguruko berbekin osotuta. Bergarako Udala.

 
properties:
[more]
[properties]

Elortza (1995)

Elortza, Jerardo 1995 Aditzaren izen-forma Deba Garaian eta Araba aldean incollection
text
BibText

Elortza, Jerardo. 1995. «Aditzaren izen-forma Deba Garaian eta Araba aldean». In Ricardo Gómez and Joseba A. Lakarra (eds.), Euskal Dialektologiako Kongresua [Supplements of ASJU XXVIII]. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 465-477.

 
properties:
[more]

Embick (2004)

Embick, David 2004

On the structure of resultative participles in English

article
text
BibText

Embick, David. 2004. «On the structure of resultative participles in English». Linguistic Inquiry 35(3). 355–392. DOI: https://doi.org/10.1162/0024389041402634

 
properties:
[more]

Epelde (2004b)

Epelde, Irantzu 2004

Larresoroko euskara. Dialektologia azterketa

thesis
text
BibText

Epelde, Irantzu. 2004b. Larresoroko azterketa. Dialektologia azterketa. Ph.D. Diss., UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Epelde (2004a)

Epelde, Irantzu 2004

Lapurdiko hego-ekialdeko euskararen kokapenerantz

article
text
BibText

Epelde, Irantzu. 2004a. «Lapurdiko hego-ekialdeko euskararen kokapenerantz». FLV, 36, 96. 271-304.

 
properties:
[more]
[properties]

Erostarbe (1995)

Erostarbe, Amaia 1995 Aditz izenak Oñatiko hizkeran incollection
text
BibText

Erostarbe, Amaia. 1995. «Aditz izenak Oñatiko hizkeran». In Ricardo Gomez and Joseba A. Lakarra (eds.), Euskal Dialektologiako Kongresua [Supplements of ASJU XXVIII]. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 495-517.

 
properties:
[more]
[properties]

Etxabe and Garmendia (2003)

Etxabe, Karmele and Larraitz Garmendia 2003

Zaldibiako euskara

book
text
BibText

Etxabe, Karmele and Larraitz Garmendia. 2003. Zaldibiako euskara. Zaldibia: Zaldibiako Udala.

 
properties:
[more]
[properties]

Etxepare (2003)

Etxepare, Ricardo 2003 Valency and argument structure in the Basque Verb incollection
text
BibText

Etxepare, Ricardo. 2003. «Valency and argument structure in the Basque Verb». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 363-425.

 
properties:
[more]

Etxepare (2013)

Etxepare, Ricardo 2013

Basque primary adpositions from a clausal perspective

article
text
BibText

Etxepare, Ricardo. 2013. «Basque primary adpositions from a clausal perspective». Catalan Journal of Linguistics 12, 1–42.

 
properties:
[more]
[properties]

Etxepare and Oyharçabal (2008)

Etxepare, Ricardo and Beñat Oyharçabal 2008

Bi datibo egitura ifar-ekialdeko zenbait hizkeratan

article
text
BibText

Etxepare, Ricardo and Beñat Oyharçabal. 2008. «Bi datibo egitura ifar-ekialdeko zenbait hizkeratan». Lapurdum, 13. 145-158.

 
properties:
[more]
[properties]

Etxepare and Oyharçabal (2013)

Etxepare, Ricardo and Beñat Oyharçabal 2013

Datives and adpositions in north-eastern Basque

incollection
text
BibText

Etxepare, Ricardo and Beñat Oyharçabal. 2013. «Datives and adpositions in north-eastern Basque». In Beatriz Fernández and Ricardo Etxepare (eds.), Variation in datives: a microcomparative perspective. New York: Oxford University Press. 50-95.

 
properties:
[more]

Euskaltzaindia (d.g.)

Euskaltzaindia

«1414: EGON [+pas., ni] / EGON [+pas., ni] / EGON [+past, ni]»

incollection
text
BibText

Euskaltzaindia. d.g.. «1414: EGON [+pas., ni] / EGON [+pas., ni] / EGON [+past, ni]». Euskararen Herri Hizkeren Atlasa.

 
properties:
[more]

Euskaltzaindia (1979)

Euskaltzaindia 1979

Euskal Aditz Batua

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 1979. Euskal Aditz Batua. Donostia: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]
[properties]

Euskaltzaindia (1985)

Euskaltzaindia 1985

Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 1985. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak I. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]

 
properties:
[more]
[properties]

Euskaltzaindia (1987)

Euskaltzaindia 1987

Euskal Gramatika: Lehen Urratsak II

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 1987. Euskal Gramatika: Lehen Urratsak II. Iruñea: Institución Príncipe de Viana eta Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1997]

 
properties:
[more]

Euskaltzaindia (1990)

Euskaltzaindia 1990

Euskal Gramatika. Lehen urratsak III. Lokailuak

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 1990. Euskal Gramatika. Lehen urratsak III. Lokailuak. Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]

Euskaltzaindia (1994)

Euskaltzaindia 1994

Euskal Gramatika. Lehen urratsak IV. Juntagailuak

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 1994. Euskal Gramatika. Lehen urratsak IV. Juntagailuak. Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]
[properties]

Euskaltzaindia (1999)

Euskaltzaindia 1999

Euskal gramatika. Lehen urratsak - V. Mendeko perpausak 1

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 1999. Euskal gramatika. Lehen urratsak - V. Mendeko perpausak 1. Bilbo: Euskaltzaindia. [Reprinted in Euskaltzaindia. 1991]

 
properties:
[more]
[properties]

Euskaltzaindia (2000)

Euskaltzaindia 2000

Hiztegi Batua

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 2000. Hiztegi Batua. Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]

Euskaltzaindia (2005)

Euskaltzaindia 2005

Euskal Gramatika. Lehen urratsak VI. Mendeko perpausak-2

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 2005. Euskal Gramatika. Lehen urratsak VI. Mendeko perpausak-2. Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]

Euskaltzaindia (2008)

Euskaltzaindia 2008

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 2008. Euskararen Herri Hizkeren Atlasa. [Available in the Internet: https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_ehha&view=frontpage&Itemid=466&lang=eu&orria=sarrera]

 
properties:
[more]

Euskaltzaindia (2011)

Euskaltzaindia 2011

Euskal gramatika. Lehen urratsak VII. Perpaus jokatugabeak

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 2011. Euskal gramatika. Lehen urratsak VII. Perpaus jokatugabeak. Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]

Euskaltzaindia (2012)

Euskaltzaindia 2012

Euskaltzaindiaren Hiztegia

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 2012. Euskaltzaindiaren Hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]
[properties]

Euskaltzaindia (2021)

Euskaltzaindia 2021

Euskararen gramatika

book
text
BibText

Euskaltzaindia. 2021. Euskararen gramatika. Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández and Ezeizabarrena (2003)

Fernández Beatriz and Marijo Ezeizabarrena 2003

Itsasaldeko Solezismoa Datiboaren Lekualdatzearen argipean

incollection
text
BibText

Fernández Beatriz and Marijo Ezeizabarrena. 2003. «Itsasaldeko Solezismoa Datiboaren Lekualdatzearen argipean». In Jesus Mari Makatzaga and Beñat Oyharçabal (eds.), Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Gramatika gaiak. Iker 14 (1). Bilbo: Euskaltzaindia. 255-277.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández (1997)

Fernández, Beatriz 1997

Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz

book
text
BibText

Fernández, Beatriz. 1997. Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz. Bilbo: UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández (2001)

Fernández, Beatriz 2001 On Split Ergativity: Evidence from Basque incollection
text
BibText

Fernández, Beatriz. 2001. «On Split Ergativity: Evidence from Basque». In Vivian Lin, Cornelia Krause, Benjamin Bruening and Karlos Arregi (eds.), Papers on Morphology and Syntax. Cycle Two. MITWPL 34. Cambridge (Mass.): MIT Press. 177-190.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández (2004)

Fernández, Beatriz 2004 Gustatzen nau, gustatzen dizu: aditz laguntzaile eta komunztadura bitxiak perpaus ez-akusatiboetan incollection
text
BibText

Fernández, Beatriz. 2004. «Gustatzen nau, gustatzen dizu: aditz laguntzaile eta komunztadura bitxiak perpaus ez-akusatiboetan». In Pablo Albizu and Beatriz Fernández (eds.), Euskal gramatika XXI. mendearen atarian. Gramatika gaiak. Iker 14 (1). Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández (2012)

Fernández, Beatriz 2012 -(K)i eta -ra article
text
BibText

Fernández, Beatriz. 2012. «-(K)i eta -ra». International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), 46-2. Bilbo: UPV/EHU. 257-270.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández (2013)

Fernández, Beatriz 2013 -(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago article
text
BibText

Fernández, Beatriz. 2013. «-(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago». International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), 47-2. Bilbo: UPV/EHU. 1-26.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández (2015)

Fernández, Beatriz 2015 The sintax of -(k)i, a Basque preposition incollection
text
BibText

Fernández, Beatriz. 2015. «The sintax of -(k)i, a Basque preposition». In Xulio Sousa, Carlota de Benito and Víctor Lara (eds.), Dialectologia. Special Issue. Syntactic Variation in Western European Languages. From the noun phrase to clause structure. 81-107.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández and Ortiz de Urbina (2010)

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina 2010

Datiboa hiztegian

book
text
BibText

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina. 2010. Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández and Ortiz de Urbina (2012)

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina 2012

Dative first complements in Basque

incollection
text
BibText

Fernández, Beatriz and Jon Ortiz de Urbina. 2012. «Dative first complements in Basque». In Ernestina Carrilho and Beatriz Fernández (eds.), Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue), 11-1. Lisboa: Ediçoes Colibrí-Universidade de Lisboa. 83-98.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández and Landa (2009)

Fernández, Beatriz and Josu Landa 2009 Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean. Hiru ahoko aldagaia, datu iturri bi, eta erreminta bat: Corsintax article
text
BibText

Fernández, Beatriz and Josu Landa. 2009. «Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean. Hiru ahoko aldagaia, datu iturri bi, eta erreminta bat: Corsintax». Lapurdum, 13. 159-181.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández and Rezac (2010)

Fernández, Beatriz and Milan Rezac 2010 Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean incollection
text
BibText

Fernández, Beatriz and Milan Rezac. 2010. «Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean». In Beatriz Fernandez, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare (eds.), Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), LII. UPV/EHU. 113-149.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández and Rezac (2016)

Fernández, Beatriz and Milan Rezac 2016

Differential object marking in Basque varieties

incollection
text
BibText

Fernández, Beatriz and Milan Rezac. 2016. «Differential object marking in Basque varieties». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 93-137.

 
properties:
[more]
[properties]

Fernández, Ortiz de Urbina and Landa (2009)

Fernández, Beatriz, Jon Ortiz de Urbina and Josu Landa 2009 Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez incollection
text
BibText

Fernández, Beatriz, Jon Ortiz de Urbina and Josu Landa. 2009. «Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez». In Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez and Joseba A. Lakarra (eds.), Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), XLIII: 1-2. University of the Basque Country (UPV/EHU). 357-380.

 
properties:
[more]
[properties]

Gèze (1873)

Gèze, Louis 1873

Éléments de grammaire basque. Dialecte souletin. Suivis d’un vocabulaire basque-francais and francais-basque

book
text
BibText

Gèze, Louis. 1873. Éléments de grammaire basque. Dialecte souletin. Suivis d’un vocabulaire basque-francais and francais-basque. Baiona: Imprimerie de Veuve Lamaignère. [Reprinted in 1979. Donostia: Hordago]

 
properties:
[more]

Gómez (2005)

Gómez, Ricardo 2005

De re etymologica: vasc. -(r)antz "hacia"

incollection
text
BibText

Gómez, Ricardo. 2005. «De re etymologica: vasc. -(r)antz "hacia"». In Pilartxo Etxebarria eta Henrike Knörr (eds.), Nirekin yayo nun. Txillardegiri omenaldia. Bilbao: Euskaltzaindia. 273-280.

 
properties:
[more]

Gaminde (1988)

Gaminde, Iñaki 1988

«Bizkaiko aditz trinkoen alokutiboak (orain aldia)»

article
text
BibText

Gaminde, Iñaki. 1988. «Bizkaiko aditz trinkoen alokutiboak (orain aldia)», FLV, 52. 181-240.

 
properties:
[more]
[properties]

Gaminde (1989)

Gaminde, Iñaki 1989

Foruko euskararen morfosintaxiaz

book
text
BibText

Gaminde, Iñaki. 1989. Foruko euskararen morfosintaxiaz. Forua: Foruko Udala.

 
properties:
[more]

Gaminde (1995)

Gaminde, Iñaki 1995

Ultzamako Hizkera: Inguruko euskalkiekiko harremanak

book
text
BibText

Gaminde, Iñaki. 1995. Ultzamako Hizkera: Inguruko euskalkiekiko harremanak. Iruñea: Nafarroako Gobernua.

 
properties:
[more]

Gaminde (1998)

Gaminde, Iñaki 1998

Ultzamako hizkeraren deskribapena

article
text
BibText

Gaminde, Iñaki. 1998. «Ultzamako hizkeraren deskribapena». In Iñaki Camino (eds.), Nafarroako hizkerak. Bilbo: UEU. 89-110

 
properties:
[more]
[properties]

Gaminde (1999)

Gaminde, Iñaki 1999

Zaldibar berbarik berba

book
text
BibText

Gaminde, Iñaki. 1999. Zaldibar berbarik berba. Zaldibar: Zaldibarko Udala.

 
properties:
[more]
[properties]

Gaminde (2004)

Gaminde, Iñaki 2004

Berango berbarik berba

book
text
BibText

Gaminde, Iñaki. 2004. Berango berbarik berba. Berango: Berangoko Udala.

 
properties:
[more]

Gaminde (2005)

Gaminde, Iñaki 2005

Derioztarren euskara

book
text
BibText

Gaminde, Iñaki. 2005. Derioztarren euskara. Derioko Udala, Derio.

 
properties:
[more]
[properties]

Gaminde (2006)

Gaminde, Iñaki 2006

Lezama Berbarik berba

book
text
BibText

Gaminde, Iñaki. 2006. Lezama Berbarik berba. Lezama: Zorrizketan Kultura Alkartea.

 
properties:
[more]
[properties]

Gaminde (2007)

Gaminde, Iñaki 2007 Datibodun adizkiak jakin eta eduki aditzekin Bizkaian article
text
BibText

Gaminde, Iñaki. 2007. «Datibodun adizkiak jakin eta eduki aditzekin Bizkaian». Euskalingua 10. Mendebalde Kultura Alkartea. 53-64.

 
properties:
[more]
[properties]

Gaminde et al. (2005)

Gaminde, Iñaki, A. Goikoetxea, Z. Sanz, O. Astobieta, E. Elgoibar and J. Gaminde 2005

Derioztarren euskara

book
text
BibText

Gaminde, Iñaki, A. Goikoetxea, Z. Sanz, O. Astobieta, E. Elgoibar and J. Gaminde. 2005. Derioztarren euskara. Derio: Derioko Udala.

 
properties:
[more]

Gaminde, Romero and Legarra (2012)

Gaminde, Iñaki, Asier Romero and Hiart Legarra 2012

Gramatika eta hizkuntz bariazioa Bermeon

book
text
BibText

Gaminde, Iñaki, Asier Romero and Hiart Legarra. 2012. Gramatika eta hizkuntz bariazioa Bermeon. Amorebieta: Erroteta.

 
properties:
[more]

Garzia (1997)

Garzia, Juan 1997

Joskera lantegi

book
text
BibText

Garzia, Juan. 1997. Joskera lantegi. Gasteiz: IVAP.

 
properties:
[more]

Goenaga (1980)

Goenaga, Patxi 1980

Gramatika bideetan

book
text
BibText

Goenaga, Patxi. 1980. Gramatika bideetan. Donostia: Erein.

 
properties:
[more]

Goenaga (1984)

Goenaga, Patxi 1984

Euskal sintaxia: konplementazioa eta nominalizazioa

thesis
text
BibText

Goenaga, Patxi. 1984. Euskal sintaxia: konplementazioa eta nominalizazioa. Ph.D. Diss., UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Goenaga (1985)

Goenaga, Patxi 1985

Complementación y nominalización en Euskara

article
text
BibText

Goenaga, Patxi. 1985. «Complementación y nominalización en Euskara». ASJU 19: 493-570.

 
properties:
[more]

Goenaga (1990)

Goenaga, Patxi 1990

Dialectos vascos y euskara común: el proceso de estandarización de la lengua vasca

article
text
BibText

(1990) Goenaga, Patxi. «Dialectos vascos y euskara común: el proceso de estandarización de la lengua vasca». In Violeta Demonte (ed.) Estudios de Lingüística de España y México. México: UNAM-El Colegio de México. 489-509.

 
properties:
[more]
[properties]

Goenaga (2022)

Goenaga, Patxi 2022

Euskal gramatika: egiturak eta osagaiak

book
text
BibText

Goenaga, Patxi. 2022. Euskal gramatika: egiturak eta osagaiak. Euskaltzaindia.  

 
properties:
[more]
[properties]

Haddican (2015)

Haddican, Bill 2015 A note on Basque vocative clitics incollection
text
BibText

Haddican, Bill. 2015. «A note on Basque vocative clitics». In Beatriz Fernández and Pello Salaburu (eds.), Ibon Sarasola Gorazarre. Homenatge, Homenaje. UPV/EHU. 303-317.

 
properties:
[more]
[properties]

Haddican (2018)

Haddican, Bill 2018

The syntax of Basque allocutive clitics

article
text
BibText

Haddican, Bill. 2018. «The syntax of Basque allocutive clitics». Glossa: a journal of general linguistics, 3(1), 101.

 
properties:
[more]
[properties]

Haddican and Tsoulas (2012)

Haddican, Bill and George Tsoulas 2012

A continuum of deficiency for Basque infinitives

incollection
text
BibText

Haddican, Bill and George Tsoulas. 2012. «A continuum of deficiency for Basque infinitives». In Urtzi Etxeberria, Ricardo Etxepare and Myriam Uribe-Etxebarria (eds.), Noun phrases and nominalizations in Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 437-460.

 
properties:
[more]
[properties]

Haspelmath (2004)

Haspelmath, Martin 2004

Explaining the Ditransitive Person-Role Constraint: a usage based approach, Constructions 2

book
text
BibText

Haspelmath, Martin. 2004. Explaining the Ditransitive Person-Role Constraint: a usage based approach, Constructions 2. (Open-access journal at the Heinrich Heine University of Düsseldorf.).

 
properties:
[more]
[properties]

Heath (1972)

Heath, Jeffrey 1972

Genitivization in northern Basque complement clauses

article
text
BibText

Heath, Jeffrey, 1972. «Genitivization in northern Basque complement clauses». International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) VI, 46-66.

 
properties:
[more]

Heath (1976)

Heath, Jeffrey 1976

Antipassivization: A functional typology

incollection
text
BibText

Heath, Jeffrey. 1976. «Antipassivization: A functional typology». In Henry Thompson et al. (eds.) BLS 2. Berkeley, California: Berkeley Linguistic Society. 202-211. 

 
properties:
[more]
[properties]

Holmer (1999)

Holmer, Anders 1999

An active analysis of Basque ergativity

article
text
BibText

Holmer, Anders. 1999. «An active analysis of Basque ergativity». Fontes Linguae Vasconum 81: 189-225.

 
properties:
[more]
[properties]

Hualde (2000)

Hualde, José Ignacio 2000 Bizkaiko kostaldeko hizkerak gaur eta bihar incollection
text
BibText

Hualde, José Ignacio. 2000. «Bizkaiko kostaldeko hizkerak gaur eta bihar». In Koldo Zuazo (eds.), Dialektologia gaiak. Vitoria-Gasteiz: Arabako Foru Aldundia. 16-25.

 
properties:
[more]
[properties]

Hualde (2002)

Hualde, José Ignacio 2002 On the loss of Ergative Displacement in Basque and the role of analogy in the development of morphological paradigms article
text
BibText

Hualde, José Ignacio. 2002. «On the loss of Ergative Displacement in Basque and the role of analogy in the development of morphological paradigms». Lincom Europa 1, 219-230.

 
properties:
[more]
[properties]

Hualde (2003b)

Hualde, José Ignacio 2003

Non-finite Forms

incollection
text
BibText

Hualde, José Ignacio. 2003b. «Non-finite Forms». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 196-246.

 
properties:
[more]
[properties]

Hualde (2003a)

Hualde, José Ignacio 2003

Case and number inflection of noun phrases

incollection
text
BibText

Hualde, José Ignacio. 2003a. «Case and number inflection of noun phrases». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 171-187.

 
properties:
[more]
[properties]

Hualde (2016)

Hualde, José Ignacio 2016

On Basque dialects

incollection
text
BibText

Hualde, José Ignacio. 2016. «On Basque dialects». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 15-36.

 
properties:
[more]
[properties]

Hualde and Ortiz de Urbina (1987)

Hualde, José Ignacio and Jon Ortiz de Urbina 1987

Restructuring with ARI

article
text
BibText

Hualde, José Ignacio and Jon Ortiz de Urbina. 1987. «Restructuring with ARI». ASJU International Journal of Basque Philology, XXI-2, 425-452.

 
properties:
[more]
[properties]

Hualde and Ortiz de Urbina (2003)

Hualde, José Ignacio and Jon Ortiz de Urbina (eds.) 2003

A grammar of Basque

book
text
BibText

Hualde, José Ignacio and Jon Ortiz de Urbina (eds.). 2003. A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter.

 
properties:
[more]
[properties]

Hualde, Elordieta and Elordieta (1994)

Hualde, José Ignacio, Gorka Elordieta and Arantzazu Elordieta 1994

The Basque dialect of Lekeitio

book
text
BibText

Hualde, José Ignacio, Gorka Elordieta and Arantzazu Elordieta. 1994. The Basque dialect of Lekeitio. Bilbo and Donostia: PV/EHU and Gipuzkoako Foru Aldundia. Supplements of the International Journal of Basque Philology ASJU 34.

 
properties:
[more]

Hualde, Oyharçabal and Ortiz de Urbina (2003)

Hualde, Jose Ignacio, Beñat Oyharçabal eta Jon Ortiz de Urbina 2003

Allocutive forms

incollection
text
BibText

Hualde, Jose Ignacio, Beñat Oyharçabal eta Jon Ortiz de Urbina. 2003. «Allocutive forms». In Jose Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin/New York: De Gruyter, 242-246.

 
properties:
[more]

Hualde, Oyharçabal and Ortiz de Urbina (2003b)

Hualde, Jose Ignacio, Beñat Oyharçabal eta Jon Ortiz de Urbina 2003

«Synthetic verbs»

incollection
text
BibText

Hualde, Jose Ignacio, Beñat Oyharçabal eta Jon Ortiz de Urbina. 2003. «Synthetic verbs». In Jose Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin/New York: De Gruyter, 233-242.

 
properties:
[more]

Hurtado (2001)

Hurtado, Irene 2001

Goierriko eta Tolosalde hegoaldeko hizkerak

book
text
BibText

Hurtado, Irene. 2001. Goierriko eta Tolosalde hegoaldeko hizkerak. Lazkao: IX. Gerriko Ikerlan Sariketa.

 
properties:
[more]

Iatridou, Anagnostopoulou and Izvorski (2001)

Iatridou, Sabine, Elena Anagnostopoulou and Roumyana Izvorski 2001

Observations about the form and meaning of the perfect

incollection
text
BibText

Iatridou, Sabine, Elena Anagnostopoulou & Roumyana Izvorski. 2001. «Observations about the form and meaning of the perfect». In Michael J. Kenstowicz (ed.), Ken Hale: A life in language, 189–238. Cambridge, MA: MIT.

 
properties:
[more]

Iatridou, Anagnostopoulou and Izvorski (2003)

Iatridou, Sabine, Elena Anagnostopoulou and Roumyana Izvorski 2003

Observations about the form and meaning of the perfect

incollection
text
BibText

Iatridou, Sabine, Elena Anagnostopoulou & Roumyana Izvorski. 2003. «Observations about the form and meaning of the perfect». In Artemis Alexiadou, Monika Rathert & A. von Stechow (eds.), Perfect explorations, 153–204. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

 
properties:
[more]

Ibarra Murillo (2000)

Ibarra Murillo, Orreaga 2000

Erroibarko eta Esteribarko hizkera

book
text
BibText

Ibarra Murillo, Orreaga. 2000. Erroibarko eta Esteribarko hizkera. Iruñea: Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

 
properties:
[more]

Ibarra Murillo (2019)

Ibarra Murillo, Orreaga 2019

Muga eta trantsizioa Nafarroako euskal hizkeretan

article
text
BibText

Ibarra Murillo, Orreaga. 2019. Muga eta trantsizioa Nafarroako euskal hizkeretan. RLLCGV XXIV: 227-251.

 
properties:
[more]
[properties]

Inchauspe (1858)

Inchauspe 1858

Le verb basque

book
text
BibText

Inchauspe. 1858. Le verb basque. Baiona-Paris: Imprimerie de Veuve Lamaignère-Benjamin Duprat. [Reprinted in 1979. Donostia: Hordago]

 
properties:
[more]

Irizar (1997)

Irizar, Pedro 1997

Morfología del verbo auxiliar labortano (estudio dialectológico)

book
text
BibText

Irizar, Pedro. 1997. Morfología del verbo auxiliar labortano (estudio dialectológico). Iruñea: Euskaltzaindia & UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Krajewska (2012)

Krajewska, Dorota 2012

Resultatives in Basque: a diachronic study

article
text
BibText

Krajewska, Dorota. 2012. «Resultatives in Basque: a diachronic study». Lingua Posnaniensis LIV(2). 56–67. DOI: https://doi.org/10.2478/v10122-012-0014-0  

 
properties:
[more]

Krajewska (2013b)

Krajewska, Dorota 2013

Euskarazko egitura erresultatiboaren diakronia [The diachrony of the resultative structure in Basque]

incollection
text
BibText

Krajewska, Dorota. 2013b. «Euskarazko egitura erresultatiboaren diakronia [The diachrony of the resultative structure in Basque]». In Ricardo Gómez, Joseba A. Lakarra & Céline Mounole (eds.), 3rd Conference of the Luis Michelena Chair, 264–274. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU Editorial Services.

 
properties:
[more]

Krajewska (2013a)

Krajewska, Dorota 2013a

The diachrony of resultative constructions in Basque

thesis
text
BibText

Krajewska, Dorota. 2013a. The diachrony of resultative constructions in Basque. Vitoria-Gasteiz: University of the Basque Country (UPV/EHU) MA Thesis.

 
properties:
[more]

Krajewska (2017)

Krajewska, Dorota 2017

Euskararen sintaxi diakronikorantz: egitura konplexuak

thesis
text
BibText

Krajewska, Dorota. 2017. Euskararen sintaxi diakronikorantz: egitura konplexuak. Ph.D. Diss., UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Lafitte (1944)

Lafitte, Pierre 1944

Grammaire Basque (Navarro-Labourdin Littèraire)

book
text
BibText

Lafitte, Pierre. 1944. Grammaire Basque (Navarro-Labourdin Littèraire). Baiona: Librairie Le Livre. [Reprinted in 1979. Donostia: Elkar]

 
properties:
[more]
[properties]

Lafon (1948)

Lafon, René 1948 Sur les suffixes casuels -ti et -rik article
text
BibText

Lafon, René. 1948. «Sur les suffixes casuels -ti et -rik». EJ 2, [Reprinted in Lafon 1999. Vasconiana (Iker 11), 199-207. Bilbo: Euskaltzaindia]

 
properties:
[more]
[properties]

Lafon (1961)

Lafon, René 1951 La langue de Bernard Dechapare article
text
BibText

Lafon, René. 1951. «La langue de Bernard Dechapare». BAP 7, 309-338.

 
properties:
[more]

Lafon (1972)

Lafon, René 1972

Le suffix -ke, -te dans la conjugaison basque (suite et fin)

article
text
BibText

Lafon, René. 1972. «Le suffix -ke, -te dans la conjugaison basque (suite et fin)». BSL LXVII-1, 239-265. Reprinted in Lafon 1999.

 
properties:
[more]

Lafon (1999)

Lafon, René 1999

Le suffixe -ke, -te dans la conjugaison basque (suite et fin)

incollection
text
BibText

Lafon, René. 1999. «Le suffixe -ke, -te dans la conjugaison basque (suite et fin)». In Jean Haritschelhar eta Piarres Charritton (arg.), Vasconiana. Iker 11. Bilbao: Euskaltzaindia. 505-528.

 
properties:
[more]

Lafon (1999b)

Lafon, René 1999

La particule bait en basque: ses emplois morphologiques et syntaxiques

article
text
BibText

Lafon, René. 1999. La particule bait en basque: ses emplois morphologiques et syntaxiques. In Jean Haritschelhar eta Piarres Charritton (arg.), Vasconiana. Iker 11. Bilbao: Euskaltzaindia. 667-693.

 
properties:
[more]
[properties]

Laka (1988)

Laka, Itziar 1988 Configurational heads in Inflectional Morphology: The structure of the inflected forms in Basque article
text
BibText

Laka, Itziar. 1988. «Configurational heads in Inflectional Morphology: The structure of the inflected forms in Basque». International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU) XXII-2. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 343-366.

 
properties:
[more]

Laka (1990)

Laka, Itziar 1990

Negation in syntax: on the nature of functional categories and projections

thesis
text
BibText

Laka, Itziar. 1990. Negation in syntax: on the nature of functional categories and projections. Ph.D. Diss., MIT.

 
properties:
[more]
[properties]

Laka (1993a)

Laka, Itziar 1993a The Structure of Inflection: a Case Study in X° Syntax incollection
text
BibText

Laka, Itziar. 1993a. «The Structure of Inflection: a Case Study in X° Syntax». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Generative Studies in Basque Linguistics. Current Issues in Linguistic Theory. John Benjamins Publishing Company. 21-70.

 
properties:
[more]
[properties]

Laka (1993b)

Laka, Itziar 1993b Unergatives that Assign Ergative, Unaccusatives that Assign Accusative incollection
text
BibText

Laka, Itziar. 1993b. «Unergatives that Assign Ergative, Unaccusatives that Assign Accusative». In Jonathan D. Bobaljik and Colin Phillips (eds.), Papers on Case and Agreement I, MITWPL 18. Cambridge, MA: MITWPL. 149-172.

 
properties:
[more]

Laka (1996)

Laka, Itziar 1996

A Brief Grammar of Euskara, the Basque Language

book
text
BibText

Laka, Itziar. 1996.  A Brief Grammar of Euskara, the Basque Language. Euskararako Errektoreordetza, EHU. ISBN: 84-8373-850-3.

 
properties:
[more]
[properties]

Laka (2004)

Laka, Itziar 2004

Ari progresiboaz: euskararen kasu markak

incollection
text
BibText

Laka, Itziar. 2004. «Ari progresiboaz: euskararen kasu markak». In Pablo Albizu and Beatriz Fernández (eds.), Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Bilbao: UPV/EHU. 113-132.

 
properties:
[more]
[properties]

Laka (2006)

Laka, Itziar 2006 Deriving Split Ergativity in the Progressive: the Case of Basque incollection
text
BibText

Laka, Itziar. 2006. «Deriving Split Ergativity in the Progressive: the Case of Basque». In Alana Johns, Diane Massam and Juvénal Ndayiragije (eds.), Ergativity: Emerging Issues. Dordrecht/Berlin: Springer. 173-195.

 
properties:
[more]

Lakarra (2005)

Lakarra, Joseba A. 2005

Prolegómenos a la reconstrucción de segundo grado y al análisis del cambio tipológico en (proto) vasco

article
text
BibText

Lakarra, Joseba A. 2005. «Prolegómenos a la reconstrucción de segundo grado y al análisis del cambio tipológico en (proto) vasco». Paleohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua 5. 407-470.  

 
properties:
[more]

Lakarra and Mounole (upcoming)

Lakarra, Joseba Andoni and Céline Mounole upcoming

Euskara Arkaikoa

incollection
text
BibText

Lakarra, Joseba Andoni and Céline Mounole. Argitaratzeko. Euskara Arkaikoa. J. Gorrochategui, I. Igartua eta J. A. Lakarra (arg.), Euskararen Historia. 345-468. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.

 
properties:
[more]

Larrañaga (1998)

Larrañaga, Jone 1998

Antzuolako hizkera

book
text
BibText

Larrañaga, Jone. 1998. Antzuolako hizkera. Antzuola: Antzuolako Udala.

 
properties:
[more]
[properties]

Letamendia and Sagarzazu (1992)

Letamendia, Juan Antonio and Txomin Sagarzazu 1992 Hondarribiko hizkera Roque Jazinto Salazarren predikuan (1778) article
text
BibText

Letamendia, Juan Antonio and Txomin Sagarzazu. 1992. «Hondarribiko hizkera Roque Jazinto Salazarren predikuan (1778)». Iker 7. Bilbo: Euskaltzaindia. 497-533.

 
properties:
[more]
[properties]

Levin (1983)

Levin, Beth 1983

On the Nature of Ergativity

thesis
text
BibText

Levin, Beth. 1983. On the Nature of Ergativity. Ph.D. Diss., MIT.

 
properties:
[more]

Makazaga (2009)

Makazaga, Jesus Mari 2009

Elgoibarko euskara

thesis
text
BibText

Makazaga, Jesus Mari. 2009. Elgoibarko euskara. Ph.D. diss., UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Manterola (2015)

Manterola, Julen 2015

Euskararen morfologia historikorako: artikuluak eta erakusleak

thesis
text
BibText

Manterola, Julen. 2015. Euskararen morfologia historikorako: artikuluak eta erakusleak. Ph.D. Diss., UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Mitxelena (1960)

Mitxelena, Koldo 1960 Gipuzcoano y vasco incollection
text
BibText

Mitxelena, Koldo. 1960. «Gipuzcoano y vasco». In Joseba A. Lakarra and Iñigo Ruiz Arzalluz (eds.), Luis Michelena. Obras Completas. VII. Fonética y Fonología, Morfosintaxis y Dialectología. 697-700.

 
properties:
[more]

Mitxelena (1977)

Mitxelena, Koldo 1977

Fonética Histórica Vasca

book
text
BibText

Mitxelena, Koldo. 1977 [1961]. Fonética Histórica Vasca, 2nd edn. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.

 
properties:
[more]
[properties]

OEH (XV)

Mitxelena, Koldo and Ibon Sarasola 1989-2005

Diccionario General Vasco / Orotariko Euskal Hiztegia

book
text
BibText

Mitxelena, Koldo and Ibon Sarasola. 1989-2005. Diccionario General Vasco / Orotariko Euskal Hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]
[properties]

Montoya (1988)

Montoya, Estibalitz 1988

Objektu bikoitzeko egiturak euskaraz

unpublished
text
BibText

Montoya, Estibalitz. 1988. Objektu bikoitzeko egiturak euskaraz. Eskuizkribua, UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Montoya (2004)

Montoya, Estibalitz 2004

Zugarramurdiko eta Urdazubiko euskara

book
text
BibText

Montoya, Estibalitz. 2004. Zugarramurdiko eta Urdazubiko euskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.

 
properties:
[more]
[properties]

Mounole (2011)

Mounole, Céline 2011

Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique

thesis
text
BibText

Mounole, Céline. 2011. Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique. Ph.D. Diss., UPV/EHU and  Université Michel de Montaigne-Bordeaux III.

 
properties:
[more]
[properties]

Mounole (2012)

Mounole, Céline 2012 Evolution of the transitive verbs in Basque and apparition of datively marked patients incollection
text
BibText

Mounole, Céline. 2012. «Evolution of the transitive verbs in Basque and apparition of datively marked patients». In Gilles Authier and Katharina Haude (eds.), Ergativity and Voice. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 355-379.

 
properties:
[more]
[properties]

Mounole (2015)

Mounole, Céline 2015 Datibo komunztaduraz eta laguntzaile hirupertsonalen diakroniaz incollection
text
BibText

Mounole, Céline. 2015. «Datibo komunztaduraz eta laguntzaile hirupertsonalen diakroniaz». In Beatriz Fernández and Pello Salaburu (eds.), Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU. 473-490.

 
properties:
[more]

Mujika (1980)

Mujika, José Antonio 1980

Zenbait konpletiboren azterketa J. Leizarragan

article
text
BibText

Mujika, José Antonio. 1980. «Zenbait konpletiboren azterketa J. Leizarragan». Euskera, XXV (2). 597-629. 

 
properties:
[more]
[properties]

Odria (2014)

Odria, Ane 2014 Differential object marking and the nature of dative case in Basque varieties article
text
BibText

Odria, Ane. 2014. «Differential object marking and the nature of dative case in Basque varieties». Linguistic Variation, 14-2. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 289-317.

 
properties:
[more]
[properties]

Odria (2017)

Odria, Ane 2017

Differential Object Marking and datives in Basque syntax

thesis
text
BibText

Odria, Ane. 2017. Differential Object Marking and datives in Basque syntax. Ph.D. diss., UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Orbegozo (2017)

Orbegozo, Itziar 2017

«Zatoz! Agindua Da! Euskal aginteraren azterketa formal baterako lehen urratsak»

article
text
BibText

Orbegozo, Itziar. 2017. «Zatoz! Agindua Da! Euskal aginteraren azterketa formal baterako lehen urratsak». Fontes Linguae Vasconum, (123), 87-114.

 
properties:
[more]
[properties]

Ormaetxea (2002)

Ormaetxea, Txipi 2002

Aramaioko euskara

book
text
BibText

Ormaetxea, Txipi. 2002. Aramaioko euskara. Aramaio: Aramaioko Udala.

 
properties:
[more]

Ormaetxea (2006)

Ormaetxea, Txipi 2006

Aramaioko euskara (azterketa dialektologikoa)

book
text
BibText

Ormaetxea, Jose Luis [Txipi]. 2006. Aramaioko euskara (azterketa dialektologikoa). Leioa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 
properties:
[more]

Ormazabal (2008)

Ormazabal, Javier 2008

Kausatibo aldizkatzeak euskaraz eta inguruko hizkuntzetan

incollection
text
BibText

Ormazabal, Javier, 2008. Kausatibo aldizkatzeak euskaraz eta inguruko hizkuntzetan. In Xabier Artiagoitia and Joseba A. Lakarra (eds.), Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren Omenez [Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), LI]. Bilbo: UPV/EHU and Gipuzkoako Foru Aldundia. 223-253.

 
properties:
[more]
[properties]

Ormazabal and Romero (2017)

Ormazabal, Javier and Juan Romero 2017

Historical Changes in Basque Dative Alternations: Evidence for a P-based (neo)derivational analysis

article
text
BibText

Ormazabal, Javier and Juan Romero. 2017. «Historical Changes in Basque Dative Alternations: Evidence for a P-based (neo)derivational analysis». Glossa: a journal of general linguistics2(1), 78.

 
properties:
[more]
[properties]

Ortiz de Urbina (1989)

Ortiz de Urbina, Jon 1989

Parameters in the grammar of Basque

book
text
BibText

Ortiz de Urbina, Jon. 1989. Parameters in the grammar of Basque. Dordrecht: Foris.

 
properties:
[more]
[properties]

Ortiz de Urbina (1995)

Ortiz de Urbina, Jon 1995 Datibo komunztaduraren gainean incollection
text
BibText

Ortiz de Urbina, Jon. 1995. «Datibo komunztaduraren gainean». In Ricardo Gómez and Joseba Andoni Lakarra (eds.), Euskal Dialektologiako Kongresua (Donostia, 1991ko Irailak 2-6). Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), XXVIII. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 579-588.

 
properties:
[more]
[properties]

Ortiz de Urbina (2003b)

Ortiz de Urbina, Jon 2003

Causatives

incollection
text
BibText

Ortiz de Urbina, Jon. 2003b. «Causatives». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 592-607.

 
properties:
[more]
[properties]

Ortiz de Urbina (2003a)

Ortiz de Urbina, Jon 2003

Periphrastic constructions

incollection
text
BibText

Ortiz de Urbina, Jon. 2003a. «Periphrastic constructions». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin / New York: Mouton De Gruyter. 284-299.

 
properties:
[more]
[properties]

Ortiz de Urbina and Fernández (2016)

Ortiz de Urbina, Jon and Beatriz Fernández 2016 Datives in Basque bivalent unergatives incollection
text
BibText

Ortiz de Urbina, Jon and Beatriz Fernández. 2016. «Datives in Basque bivalent unergatives». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 
properties:
[more]

Oyharçabal (1983)

Oyharçabal, Beñat 1983

Euskarazko erlatiboez oharño bat

incollection
text
BibText

Oyharçabal, Beñat. 1983. Euskarazko erlatiboez oharño bat. In Euskaltzaindia (arg.), Piarres Laffiteri omenaldia. Iruñea: Aranzadi. 517-528.

 
properties:
[more]

Oyharçabal (1987)

Oyharçabal, Beñat 1987

Étude descriptive de constructions complexes en basque: Propositions relatives, temporelles, conditionnelles et concessives

thesis
text
BibText

Oyharçabal, Beñat. 1987. Étude descriptive de constructions complexes en basque: Propositions relatives, temporelles, conditionnelles et concessives. Doktore tesia. Paris 7.

 
properties:
[more]
[properties]

Oyharçabal (1992)

Oyharçabal, Beñat 1992

Structural case and inherent case marking: Ergaccusativity in Basque

article
text
BibText

Oyharçabal, Beñat. 1992. «Structural case and inherent case marking: Ergaccusativity in Basque». Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), XXVII. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 309-342.

 
properties:
[more]
[properties]

Oyharçabal (1993)

Oyharçabal, Beñat 1993

Verb Agreement with Non Arguments: On Allocutive Agreement

incollection
text
BibText

Oyharçabal, Beñat. 1993. «Verb Agreement with Non Arguments: On Allocutive Agreement». In Jose Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Generative Studies in Basque Syntax. Amsterdam: John Benjamins. 89-114.

 
properties:
[more]
[properties]

Oyharçabal (2000)

Oyharçabal, Beñat 2000

Note à propos des formes jussives préfixées en b- du basque

article
text
BibText

Oyharçabal, Beñat. 2000. «Note à propos des formes jussives préfixées en b- du basque». Lapurdum, 5: 225-235.

 
properties:
[more]
[properties]

Oyharçabal (2003b)

Oyharçabal, Beñat 2003

Relatives

incollection
text
BibText

Oyharçabal, Beñat. 2003. «Relatives». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 762-823.

 
properties:
[more]
[properties]

Oyharçabal (2003a)

Oyharçabal, Beñat 2003

Verbs. Tense, aspect and mood

incollection
text
BibText

Oyharçabal, Beñat. 2003. «Verbs. Tense, aspect and mood». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 249-284.

 
properties:
[more]

Oyharçabal (2007)

Oyharçabal, Beñat 2007

Basque Ditransitives

incollection
text
BibText

Oyharçabal, Beñat. 2007. «Basque Ditransitives». In Maia Duguine et al. (eds.), Argument structure and syntactic relations from a crosslinguistic perspective. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 233-260.

 
properties:
[more]
[properties]

Oyharçabal (in progress)

Oyharçabal, Beñat in progress

Grammaire Basque

book
text
BibText

Oyharçabal, Beñat. in progress. Grammaire Basque. Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]
[properties]

Oyharçabal, Epelde and Salaberria (2009)

Oyharçabal, Beñat, Irantzu Epelde and Jasone Salaberria 2009

Norantz proiektua

book
text
BibText

Oyharçabal, Beñat, Irantzu Epelde and Jasone Salaberria. 2009. Norantz proiektua. [Available in the Internet: http://norantz.org/]

 
properties:
[more]

Padilla-Moyano (2017)

Padilla-Moyano, Manuel 2017

Zuberoako euskararen azterketa diakronikoa: XVI-XIX. mendeak

book
text
BibText

Padilla-Moyano, Manuel. 2017. Zuberoako euskararen azterketa diakronikoa: XVI-XIX. mendeak. Gasteiz: UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Pikabea (1993)

Pikabea, Josu 1993

Lapurtera idatzia (XVII-XIX). Bilakaera baten urratsak

book
text
BibText

Pikabea, Josu. 1993. Lapurtera idatzia (XVII-XIX). Bilakaera baten urratsak. Donostia: UPV/ EHU and Kutxa Fundazioa.

 
properties:
[more]
[properties]

Pineda (2015)

Pineda, Anna 2015

Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc

thesis
text
BibText

Pineda, Anna. 2015. Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc. Ph.D. Diss., UAB.

 
properties:
[more]

Pineda and Berro (2020)

Pineda, Anna and Ane Berro 2020

Hybrid intransitives in Basque

article
text
BibText

Pineda, Anna and Ane Berro. 2020. «Hybrid intransitives in Basque». Glossa: a journal of general linguistics, 5(1), 22.

 
properties:
[more]

Postma and van der Wurff (2007)

Postma Gertjan eta Wim van der Wurff 2007

«How to say no and don't: Negative imperatives in Romance and Germanic»

incollection
text
BibText

Postma Gertjan eta Wim van der Wurff. 2007. «How to say no and don't: Negative imperatives in Romance and Germanic». W. Van der Wurff (ed.), Imperative clauses in generative grammar (205-249.orr). John Benjamins Publishing Company.

 
properties:
[more]
[properties]

Rebuschi (1984)

Rebuschi, Georgés 1984

Structure de l’énoncé en basque

book
text
BibText

Rebuschi, Georgés. 1984. Structure de l’énoncé en basque. Paris: SELAF.

 
properties:
[more]
[properties]

Rezac (2006)

Rezac, Milan 2006 Agreement displacement in Basque unpublished
text
BibText

Rezac, Milan. 2006. «Agreement displacement in Basque». manuscript, UPV/EHU. [Available in the Internet: http://www.umr7023.cnrs.fr/spip.php?article675]

 
properties:
[more]
[properties]

Rezac (2008)

Rezac, Milan 2008 The syntax of eccentric agreement article
text
BibText

Rezac, Milan. 2008. «The syntax of eccentric agreement». NLLT 26: 61-106.

 
properties:
[more]
[properties]

Rezac (2009)

Rezac, Milan 2009

Person restrictions in Basque intransitives

article
text
BibText

Rezac, Mian. 2009. «Person restrictions in Basque intransitives». Lapurdum 13. 305-322.

 
properties:
[more]
[properties]

Rezac (2016)

Rezac, Milan 2016

Gaps and stopgaps in Basque finite verb agreement

incollection
text
BibText

Rezac, Milan. 2016. «Gaps and stopgaps in Basque finite verb agreement». In Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina (eds.), Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 139-192.

 
properties:
[more]
[properties]

Rezac and Fernández (2013)

Rezac, Milan and Beatriz Fernández 2013 Dative Displacement in Basque incollection
text
BibText

Rezac, Milan and Beatriz Fernández. 2013. «Dative Displacement in Basque». In In Beatriz Fernández and Ricardo Etxepare (eds.), Variation in datives: a microcomparative perspective. New York: Oxford University Press. 256-282.

 
properties:
[more]
[properties]

Sagarzazu (1994)

Sagarzazu, Txomin 1994 Hondarribiko mintzairazko ikuspegiak: Larramendi, Bonaparte, Azkue incollection
text
BibText

Sagarzazu, Txomin. 1994. «Hondarribiko mintzairazko ikuspegiak: Larramendi, Bonaparte, Azkue». In Ricardo Gómez and Joseba Andoni Lakarra (eds.), Euskal dialektologiako kongresua (Donostia 1991ko irailak 2-6). Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU) XXVIII. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia. 589-631.

 
properties:
[more]

Sagarzazu (2005)

Sagarzazu, Txomin 2005

Hondarribiko eta Irungo euskara

book
text
BibText

Sagarzazu, Txomin. 2005. Hondarribiko eta Irungo euskara. Irun: Alberdania

 
properties:
[more]

Salaberri (1998)

Salaberri, Patxi 1998

Arabako mugako nafar euskaraz

incollection
text
BibText

Salaberri, Patxi. 1998. «Arabako mugako nafar euskaraz». In Iñaki Camino (eds.), Nafarroako hizkerak. Bilbo: UEU. 49-88.

 
properties:
[more]

Salaberri (2000)

Salaberri, Patxi 2000

Luzaideko euskara, Mezkirizkoaren eta Aezkoakoaren argitan

incollection
text
BibText

Salaberri, Patxi. 2000. «Luzaideko euskara, Mezkirizkoaren eta Aezkoakoaren argitan». In Koldo Zuazo (eds.), Dialektologia gaiak. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia. 223-259.

 
properties:
[more]

Salaburu and Lakar (2005)

Salaburu, Pello and Maite Lakar 2005

Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia

book
text
BibText

Salaburu, Pello and Maite Lakar. 2005. Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia. Iruñea: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]

Sarasua, Agirrebeña and Zenarruzabeitia (2005)

Sarasua, Asier, Aintzane Agirrebeña and Leire Zenarruzabeitia 2005

Eibarko euskara. Gure hizketaren doinu eta berbak

book
text
BibText

Sarasua, Asier, Aintzane Agirrebeña and Leire Zenarruzabeitia. 2005. Eibarko euskara. Gure hizketaren doinu eta berbak. Eibar: Eibarko Udala.

 
properties:
[more]
[properties]

Schuchardt (1893)

Schuchardt, Hugo 1893 Sobre la formación de las flexiones de relación del verbo vasco article
text
BibText

Schuchardt, Hugo. 1893. «Sobre la formación de las flexiones de relación del verbo vasco». Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País 28, 2-3. 217-337.

 
properties:
[more]

Thompson (2006)

Thompson, Ellen 2006

The Structure of Bounded Events

article
text
BibText

Thompson, Ellen. 2006. «The Structure of Bounded Events». Linguistic Inquiry37(2), 211–228.

 
properties:
[more]
[properties]

Trask (1981)

Trask, Larry 1981 Basque verbal morphology incollection
text
BibText

Trask, Larry. 1981. «Basque verbal morphology». In Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak [Iker 1]. Bilbo: Euskaltzaindia. 285-304.

 
properties:
[more]
[properties]

Trask (1996)

Trask, Larry 1996 On the history of the non-finite verb forms in Basque incollection
text
BibText

Trask, Larry. 1996. «On the history of the non-finite verb forms in Basque». In José Ignacio Hualde, Joseba Andoni Lakarra and Robert Larry Trask (eds.), Towards a History of the Basque Language. Current Issues in Linguistic Theory 131. John Benjamins Publishing Company. 207-234.

 
properties:
[more]
[properties]

Trask (1997)

Trask, Larry 1997

The history of Basque

book
text
BibText

Trask, Larry. 1997. The history of Basque. London: Routledge.

 
properties:
[more]

Trask (2003)

Trask, Larry 2003

The Noun Phrase: nouns, determiners and modifiers; pronouns and names

incollection
text
BibText

Trask, Larry. 2003. «The Noun Phrase: nouns, determiners and modifiers; pronouns and names» In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 113-167.

 
properties:
[more]

Txillardegi and Aurrekoetxea (1987)

Txillardegi and Gotzon Aurrekoetxea 1987

Euskal dialektologiaren hastapenak

book
text
BibText

Txillardegi and Gotzon Aurrekoetxea. 1987. Euskal dialektologiaren hastapenak (2.ed.). Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).

 
properties:
[more]

Vela-Plo (2020)

Vela-Plo, Laura 2020

Drawing comparisons: A syntactic and semantic approach to Basque, Spanish and English inequality comparative structures

thesis
text
BibText

Vela-Plo, Laura. 2020. Drawing comparisons: A syntactic and semantic approach to Basque, Spanish and English inequality comparative structures. Ph.D. Diss., UPV/EHU. 

 
properties:
[more]

Vendler (1967)

Vendler, Zeno 1967

Linguistics in philosophy

book
text
BibText

Vendler, Zeno. 1967. Linguistics in philosophy. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

 
properties:
[more]

Villasante (1980)

Villasante, Luis 1980

Sintaxis de la oración simple

book
text
BibText

Villasante, Luis. 1980. Sintaxis de la oración simple. Oñati: Editorial Franciscana.

 
properties:
[more]

Yrizar (1981)

Yrizar, Pedro 1981

Contribución a la dialectología de la lengua vasca

book
text
BibText

Yrizar, Pedro. 1981. Contribución a la dialectología de la lengua vasca (2 liburuki). Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa.

 
properties:
[more]
[properties]

Yrizar (1992-II)

Yrizar, Pedro de 1992

Morfología del verbo auxiliary Alto Navarro Septentrional. 2 vol

book
text
BibText

Yrizar, Pedro de. 1992. Morfología del verbo auxiliar Alto Navarro Septentrional. 2 vol. Donostia: Gipuzkoako Kutxa.

 
properties:
[more]
[properties]

Zabala (1993)

Zabala, Igone 1993

Predikazioaren teoriak gramatika sortzailean: Euskararen kasua

thesis
text
BibText

Zabala, Igone. 1993. Predikazioaren teoriak gramatika sortzailean: Euskararen kasua. Ph.D. Diss., UPV/EHU.

 
properties:
[more]
[properties]

Zabala (2003)

Zabala, Igone 2003 Nominal predication: copulative sentences and secondary predication incollection
text
BibText

Zabala, Igone. 2003. «Nominal predication: copulative sentences and secondary predication». In José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), A grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter. 426-448.

 
properties:
[more]

Zelaieta (2005)

Zelaieta, Edu 2005

Bortzerrietako euskara, herriz herri (ez)berdintasunetan barrena (II)

article
text
BibText

Zelaieta, Edu. 2005. «Bortzerrietako euskara, herriz herri (ez)berdintasunetan barrena (II)», FLV, 37, (99 zb.). 287-306.

 
properties:
[more]

Zuazo (1988)

Zuazo, Koldo 1988

«Bizkaieraren ezaugarriez gehiago»

article
text
BibText

Zuazo, Koldo. 1988. «Bizkaieraren ezaugarriez gehiago». Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", 22(2), 367-377. Bilbo: UPV/EHU.

 
properties:
[more]

Zuazo (1997)

Zuazo, Koldo 1997

Nafarroako euskal hizkerak

incollection
text
BibText

Zuazo, Koldo. 1997b. «Nafarroako euskal hizkerak». In Iñaki Camino (eds.), Nafarroako hizkerak. 1-22, Nafarroako Gobernua, Iruñea.

 
properties:
[more]

Zuazo (1998)

Zuazo, Koldo 1998

Euskalkiak, gaur

article
text
BibText

Zuazo, Koldo. 1998. «Euskalkiak, gaur». FLV 30: 191-233.

 
properties:
[more]
[properties]

Zuazo (2004)

Zuazo, Koldo 2004

Euskalkiak, herriaren lekukoak

book
text
BibText

Zuazo, Koldo. 2004. Euskalkiak, herriaren lekukoak. Donostia: Elkar.

 
properties:
[more]

Zuazo (2006)

Zuazo, Koldo 2006

Deba ibarreko euskara. Dialektologia eta tokiko batua

book
text
BibText

Zuazo, Koldo. 2006. Deba ibarreko euskara. Dialektologia eta tokiko batua. Badihardugu Euskara Elkartea.

 
properties:
[more]
[properties]

Zuazo (2008)

Zuazo, Koldo 2008

Euskalkiak, euskararen dialektoak

book
text
BibText

Zuazo, Koldo. 2008. Euskalkiak, euskararen dialektoak. Donostia: Elkar.

 
properties:
[more]

Zuazo (2010)

Zuazo, Koldo 2010

Sakanako euskara. Burundako hizkera

book
text
BibText

Zuazo, Koldo. 2010. Sakanako euskara. Burundako hizkera. Iruña: Nafarroako Gobernua; Bilbo: Euskaltzaindia.

 
properties:
[more]
[properties]

Zuazo (2013)

Zuazo, Koldo 2013

The dialects of Basque

book
text
BibText

Zuazo, Koldo. 2013. The dialects of Basque. Reno: University of Nevada.

 
properties:
[more]
[properties]

Zuazo (2014)

Zuazo, Koldo 2014

Euskalkiak

book
text
BibText

Zuazo, Koldo. 2014. Euskalkiak. Donostia: Elkar.

 
properties:
[more]

Zuazo (2018)

Zuazo, Koldo 2018

Deba Ibarreko euskara

article
text
BibText

Zuazo, Koldo. 2018. «Deba Ibarreko euskara». In Joseba Lakarra and Blanc Urgell (eds.), Studia Philologica et Diachronica in honorem Joakin Gorrotxategi. Vasconica et Aquitanica. ASJU LII 1-2. 899-908.

 
properties:
[more]

Zuazo (2017)

Zuazo. Koldo 2017

Mendebaleko euskara

article
text
BibText

Zuazo. Koldo. 2017. Mendebaleko euskara. Donostia: Elkar.

 
properties:
[more]

Zubiri and Perurena (1998)

Zubiri, Juan Jose and Patziku Perurena 1998

Goizueta eta Aranoko hizkerak

book
text
BibText

Zubiri, Juan Jose and Patziku Perurena. 1998. Goizueta eta Aranoko hizkerak. Nafarroako Gobernua, Goizuetako Udala eta Aranoko Udala, Leitza.

 
properties: